Správy

Pokračovanie vzdelávacej iniciatívy SSPA na PrF UPJŠ v Košiciach

Screen Shot 2018-04-19 at 12.05.49 copy19. apríla 2018 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA k témam vesmírneho práva a vesmírnej politiky pokračovala 17. apríla 2018 prednáškou a seminárom k aktuálnym trendom vo vesmírnom práve na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí košickí právnici tak mali možnosť dozvedieť sa teoretické ako aj praktické informácie súvisiace s vesmírnym právom a politikou a precvičiť si svoje novonadobudnuté znalosti formou niekoľkých praktických cvičení. Čítaj ďalej.


Rok 2018 v znamení nových vesmírnych zákonov v Európe

Regulatory-and-Compliance-Mattersaa8. apríla 2018 – Začiatok roka 2018 sa na európskej pôde niesol v znamení novoprijatých právnych aktov upravujúcich vesmírne aktivity, a to predovšetkým v Spojenom kráľovstve a vo Fínsku. Väčší záujem zákonodarcov o vesmírne právo je aktuálne badateľný aj v Grécku. Zatiaľ čo britský vesmírny sektor sa prostredníctvom nového zákona snaží držať krok s veľkými hráčmi na poli vesmírneho priemyslu, pre severskú krajinu predstavuje novoprijatý legislatívny rámec začiatok novej éry národných vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


Spolupráca s UMB v Banskej Bystrici

sspa pbbM28. marca 2018 – V predveľkonočnom čase s potešením oznamujeme pokračovanie medziinštitucionálnych spoluprác, ktoré v Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA realizujeme už od vzniku združenia v roku 2015. Od zimných mesiacov sme intenzívnejšie komunikovali s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, kde sme v marci odštartovali novú etapu spolupráce. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) UMB poskytla SSPA možnosť využiť Fakultu aj ako nové formálne sídlo SSPA. Formálnu spoluprácu s UMB sme odštartovali 27. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovaním prednášky (spojenej aj s praktickými príkladmi a cvičeniami) zameranej na súčasné trendy v medzinárodnom vesmírnom práve a reguláciách. Čítaj ďalej.


Návrh misie na odklon asteroidu na kolíznej dráhe so Zemou

bennu875x500_0a27. marca 2018 – Vedecký tím pod vedením Brenta Barbeeho z Goddardovho strediska NASA (NASA/Goddard Space Flight Center) v spolupráci s Národnými laboratóriámi Lawrenca Livermora (Lawrence Livermore National Laboratory), Los Alamos (Los Alamos National Laboratory) a Národným úradom pre nukleárnu beznečnosť (National Nuclear Security Administration) vypracovali návrh misie, ktorá by zabránila zrážke asteroidu so Zemou. Kozmická loď, pod skratkou HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle – skratka v preklade kladivo), by mala 9 metrov a hmotnosť takmer 9 ton a jej modulárne riešenie by jej umožnilo odkloniť asteroid dvoma spôsobmi – priamym nárazom (kinetický impaktor) alebo jadrovým výbuchom. Ako testovacie teleso vo svojej teoretickej práci použili asteroid Bennu. Čítaj ďalej.


REPORT: prístupový proces Slovenskej republiky do ESA

essa19. marca 2018 – Aj v priebehu roka 2018 pokračujueme v SSPA vo vydávaní odborných štúdií v rámci série SSPA Reporty, pre ktorú sme počas minulého roka získali medzinárodné štandardné ISSN číslo pre periodické publikácie. Aktuálny report pod názvom SSPA Report 04: Súčasné príležitosti a výzvy spolupráce Slovenskej 
republiky s Európskou vesmírnou agentúrou je zameraný na zmapovanie súčasného stavu prebeihajúceho prístupového procesu SR do ESA a ponúka odporúčania na riešenie aktuálnych výziev a skvalitnenie prístupového procesu v budúcnosti. Autorsky ho spracovali Daniel Šagath a Tomáš Hrozenský. Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť na príslušnej podstránke. Čítaj ďalej.


Americký start-up vypustil do vesmíru neautorizované družice

MzAyOTk5OQa16. marca 2018 – Indická vesmírna agentúra ISRO (Indian Space Research Organisation), pri opätovnom skúmaní zodpovednosti za nedávno vypustené štyri micro družíce typu cubesat zistila, že americký federálny úrad FCC (Federal Communications Commission) mesiac pred štartom oboch družíc zamietol ich autorizáciu, no pravdepodobne spoločnosť, ktorá družice vyvinula, Swarm Technologies, o tom svojich partnerov neinformovala. Otázkou je, kto je teraz zodpovedný za družice americkej spoločnosti a kto bude zodpovedný za ďalší priebeh projektu. IEEE Spectrum upozornila, že americkej start-up spoločnosti Swarm Technologies nebola udelená licencia k družiciam SpaceBee, ktoré dopravil nosič PSLV 12. januára 2018 na obežnú dráhu Zeme. Čítaj ďalej.


Pokračujúce smelé vesmírne plány Poľska

logo_polsa_news_en_600x35012. marca 2018 – V priebehu minulých mesiacov sme viackrát na portáli SSPA informovali o pomerne živej vesmírnej komunite v susednom Poľsku, a tento trend je viditeľný aj v úvodných mesiacoch roka 2018. Zahraničný portál SpaceNews nedávno informoval o ambícii Poľskej vesmírnej agentúry POLSA alokovať na poľské vesmírne aktivity viac než 1,43 miliardy Zlotých (cca 340 miliónov EUR) v 8-ročnom rozpočtovom období po schválení dnes stále prerokovávanej draft verzie poľského Národného vesmírneho programu. Posledné mesiace ukazujú, že v Poľsku je jasne viditeľný čoraz väčší záujem investovať verejné financie na vesmírne aktivity, a to v sumách niekoľkonásobne prekračujúcich hodnotu povinného príspevku Poľska do rozpočtu ESA. Čítaj ďalej.


“Space exploration” živou témou posledných týždňov

U5dsnVtcH7b7ftmAiGTkagKdjnaF1c6_1680x8400a8. marca 2018 – Prieskum a dosahovanie vzdialenejších končín kozmického priestoru sú aktivitami, ktorých význam sa často stáva témou porovnaní s viac praktickejšími aspektmi vesmírnej činnosti, akými sú napr. monitoring životného prostredia, satelitné navigačné systémy, alebo družicová telekomunikácia. O “space exploration” však v globálnej vesmírnej komunite naďalej záujem pretrváva, čoho dôkazom je aj nedávne stretnutie predstaviteľov svetových vesmírnych agentúr v japonskom Tokiu z 3. marca 2018 práve k budúcnosti ľudskej prítomnosti vo vesmíre za obežnými dráhami Zeme. Toto stretnutie, The Second International Space Exploration Forum (ISEF2), prinieslo viacero zaujímavých udalostí. Čítaj ďalej.


Falcon Heavy môže pomôcť pri ťažbe asteroidov

osirisRexc28. februára 2018 – Ťažba z asteroidov vyžaduje viac, ako samotné dolovanie surovín a ich dopravu na Zem. Najprv sa musí nájsť vhodný asteroid a spôsob, ako sa na asteroid dopraviť a pristáť na ňom. Dostupnosť asteroidov zo Zeme sa v prvom priblížení vyjadruje rozdielom rýchlostí, takzvaným “delta-v”, ktorá je pre kozmickú sondu potrebná aby sa dostala k danému asteroidu. Blízkozemské asteroidy majú delta-v v rozmedzí 4 až 30 kilometrov za sekundu. Doterajšie nosné rakety boli schopné dostať sa k asteroidom iba do delta-v menej ako 5 km/s, napríklad sondy Hayabusa (JAXA) alebo OSIRIS-REx (NASA). Zároveň je ekonomické letieť iba k asteroidom, ktoré sú dostatočne hmotné, aby bola ich ťažba finančne rentabilná, táto veľkostná hranica je približne 100 metrov. Čítaj ďalej.


Chorvátsko novým spolupracujúcim štátom ESA

Croatia_cooperation_agreement_node_full_image_2a20. februára 2018 – Chorvátsko sa podpisom Zmluvy o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou stalo najnovším spolupracujúcim štátom ESA. Týmto krokom má už ESA formálne nadviazané kontakty s každým členským štátom Európskej únie. Podpis zmluvy medzi Chorvátskom a ESA sa uskutočnil 19. februára 2018 v chorvátskom Záhrebe, po približne 3-ročných diskusiách od pôvodných chorvátskych deklarácií o záujme participovať na európskych vesmírnych aktivitách. Zodpovedným orgánom pre napĺňanie záväzkov Chorvátska smerom k ESA bolo v zmluve definované Ministerstvo vedy a vzdelávania, podobne ako v prípade Slovenskej republiky. Čítaj ďalej.


Zásadný miľník v globálnom spravovaní vesmírnych aktivít

copuos-879x485a16. februára 2018 – Technický podvýbor Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru so sídlom vo Viedni (UN COPUOS) prijal dlhodobo očakávané kompendium smerníc pre dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít. Ide o prvý komplexný normotvorný dokument, ktoré upravuje povinnosti štátov, súkromných spoločností a všetkých ostatných aktérov vo vesmíre od prijatia Kozmickej zmluvy v roku 1967. Smernice síce nie sú právne záväzné, 87 členských štátov COPUOS, vrátane Slovenskej republiky, sa však ich prijatím dobrovoľne zaväzujú k ich dodržiavaniu a ich zapracovaní do národnej legislatívy. Čítaj ďalej.


Druhý úspešný start-up v dobíjaní vesmíru

rocketlab copya5. februára 2018 – Start-up RocketLab 20. januára 2018 úspešne otestoval svoj raketový nosič a na orbitálnu dráhu vypustil historické prvé dve družice z územia Nového Zélandu. RocketLab sa tak ako druhá úspešná súkromná spoločnosť pripojila k príbehu spoločnosti Space X. Zámerom tejto takisto americkej spoločnosti je poskytnúť trhu s vesmírnymi technológiami nové možnosti pre nízkorozpočtové projekty, ako napríklad družice typu cubesat. Príbeh spoločnosti RocketLab potvrdzuje dôležitosť podpory vlády, vrátane vytvorenia adekvátnych regulácií a právnych predpisov, tak, ako to doteraz činila napríklad práve novozélandská vláda. Úspešným januárovým štartom raketového nosiča „Electron“ sa Nový Zéland stáva členom exkluzívneho klubu krajín s vlastnou spôsobilosťou raketových systémov pre potreby vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


10. výročná konferencia k Európskej vesmírnej politike

sefcovic copy25. januára 2018 –  V dňoch 23. – 24. januára 2018 sa v Bruseli už po desiaty raz konala každoročná konferencia k Európskej vesmírnej politike, organizovaná pod záštitou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Belgickej vlády. Počas dvoch dní sa v hlavnom meste EÚ stretli desiatky zástupcov vlád, priemyslu, vedecko-výskumnej komunity a tretieho sektora, aby prediskutovali hlavné problémy a ciele súčasných európskych aktivít v kozme . Tento rok sa konferencia sústredila na oblasti prosperity a udržateľnosti rozvoja, socio-ekonomickej dimenzie vesmírnej činnosti, bezpečnosti a obrany, vedy a inovácií, či digitalizácie. Nosnou témou bolo definovať budúci rozvoj európskej vesmírnej stratégie a financovania vesmírnych aktivít EÚ po roku 2020. Čítaj ďalej.


Novoročné aktuality z ECSL a SGAC

World-map-global-communications-business-619x413b17. januára 2018 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA prostredníctvom svojich členov alebo organizácie ako takej pôsobí už niekoľko rokov vo viacerých medzinárodných štruktúrach, z nich predovšetkým v organizáciách Európske centrum pre vesmírne právo ECSL (pre ktoré je SSPA národným kontaktným bodom na Slovensku) a Space Generation Advisory Council SGAC, v ktorých členovia SSPA pôsobia takisto ako národné kontaktné body pre Slovensko. V aktuálnom článku Vám prinášame informácie o momentálnom dianí spätom s týmito organizáciami – blížiace sa udalosti, zaujímavé informácie, či príležitosti pre študentov a mladých profesionálov. Čítaj ďalej.


Nová bezpečnostná stratégia USA aj o vesmíre

sspa usa secstrat8. januára 2018 – Bezpečnostné stratégie USA sa už dlhodobo venujú aj kozmickému a kybernetickému priestoru. Nie je tomu inak ani pri ostatnej bezpečnostnej stratégii, ktorú predstavil prezident Trump 18. decembra 2017. Vesmíru sa stratégia dokonca venuje v osobitnej časti, kde zdôrazňuje jeho význam vo viacerých aspektoch, vrátane vojenského, spravodajského, vedeckého a komerčného využitia. Vesmír má pre Spojené štáty americké mimoriadnu dôležitosť už od počiatku vesmírnej éry v 50-tich rokov minulého storočia. Dnes sú kozmický priestor a družicové spôsobilosti neoddeliteľnou súčasťou kritickej infraštruktúry krajiny… Čítaj ďalej.


Morgan Stanley predpokladá rast vesmírnej ekonomiky

s4.reutersmedia.netb5. januára 2018 – Známa americká investičná banka Morgan Stanley zverejnila v priebehu minulého roka predikcie rastu vesmírnej ekonomiky v horizonte do roka 2040. Vychádzajúc zo zistení a predpokladov uverejnených v reporte Investment Implications of the Final Frontier je podľa Morgan Stanley možné očakávať, že obrat v globálnom vesmírnom sektore narastie do roka 2040 na úroveň 1,1 bilióna USD (oproti súčasným cca 350 miliardám USD). Čítaj ďalej.


Neúspešný let rakety Sojuz z kozmodrómu Vostočnyj

soyuz-vostochny-2017112818. decembra 2017 – 28. novembra 2017 štartovala z nového ruského kozmodrómu Vostočnyj na ďalekom východe nosná raketa typu Sojuz-2-1b s nákladom takmer trojtonovej meteorologickej družice Meteor-M2-1 a ďalších malých 18 satelitov kategórie Cubesat, vrátane desiatich navigačných družíc Lemur-2. Išlo iba o druhý štart z kozmodrómu Vostočnyj. Štart rakety na mieste sledovali ru ský vicepremiér Dmitri Rogozin a riaditeľ Roskozmosu Igor Komarov. Aj napriek úspešnému štartu boli satelity o 15 minút zničené. Čítaj ďalej.


2 semináre k vesmírnej bezpečnosti na UMB v BB

Chinese_Space_War_1a12. decembra 2017 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA pokračovala aj počas jesene 2018. Členovia SSPA pôsobiaci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tomáš Hrozenský a Lenka Kružlicová usporiadali v priebehu novembra tohto roka krátku sériu dvoch seminárov k  témam vesmírnej bezpečnosti primárne pre zahraničných študentov momentálne študujúcich na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čítaj ďalej.


Časozberné video NASA približuje životné procesy na Zemi

1117-ctm-nasatime-reid-1443471-640x36027. novembra 2017 – Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila v priebehu novembra 2017 časozberné video zachytávajúce pomocou družicového snímkovania environmentálne procesy a zmeny na Zemi v priebehu posledných 20 rokov. Značná sada dát umožní vedeckej komunite precíznejší výskum v súvislosti s adaptáciou životného prostredia planéty na zmeny klímy. Tento časozber je ukážkovým príkladom hodnotného využitia družicových technológií a investícií do vesmírneho výskumu takým spôsobom, aby dokázali efektívne napomáhať k porozumeniu ľudských vplyvov na životné prostredie a napomáhať tak k dosahovaniu cieľov dlhodobo udržateľného rozvoja. Čítaj ďalej.


Vesmírne technológie dôležité pre Severoatlantickú alianciu

24. novembra 2017 – Družice a družicové systémy na obežných dráhach okolo Zeme sú pre štáty neraz dôležiými nástrojmi posilňujúcimi ich bezpečnosť. Kozmický priestor je vo svojej bezpečnostnej dimenzii vnímaný aj v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorej je Slovenská republika členom od roku 2004. V minulom roku zverejnená oficiálna doktrína Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations pre aktivity vo vzdušnom priestore a kozmickom priestore potvrdzuje trend rastúceho prepojenia vesmírnych technológií na bezpečnostnú politiku. Čítaj ďalej.