Správy

ESA stáž v Centre pre bezpečnosť a vzdelávanie v belgickom Redu

sspa sprava 27 jula27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska) možnosť stáže na dobu 3 až 6 mesiacov v belgickom centre ESEC. Stáž je zameraná na podporu výskumných a laboratórnych experimentov z oblasti vývoja satelitných zariadení a je súčasťou prípravy druhej edície tzv. „ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week“. Čítaj ďalej.


Report SWF k problematike protidružicových technológií

satelitte-carosel-imagea23. júla 2018 – O tom, že prieskum a využívanie kozmického priestoru sú témy atraktívne aj pre armádne zložky, existujú informácie od počiatkov kozmickej éry v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Negatívne znejúci termín militarizácia kozmického priestoru je prítomný odkedy ľudstvo prvýkrát vyslalo technológie resp. ľudí na obežné dráhy Zeme. Hoci v súčasnosti sú mediálne atraktívne predovšetkým témy ako kolonizácia Marsu či vesmírny priemysel, vesmír aj dnes zostáva doménou, ktorej využívanie je atraktívne aj pre armády. Nemusí byť preto prekvapením, že vesmírne programy najvýznamnejších vesmírnych krajín historicky zahŕňali výskum s cieľom získať schopnosť zničiť družice prípadného protivníka. Americký think-tank Secure World Foundation (SWF) pripravil tento rok detailný prehľad historických ako aj súčasných takýchto programov, v podobe voľne dostupného analytického reportu. Čítaj ďalej.


SSPA opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva

sspalsmp201810. júla 2018 – Aj počas letných prázdninových mesiacov pokračujeme v SSPA v našej vzdelávacej iniciatíve pre slovenských vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť teoretické ako aj praktické poznatky k relevantným aktuálnym otázkam vesmírnej politiky, práva alebo bezpečnosti. Tento týždeň sme opäť po roku mali byť možnosť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, týždňového vzdelávacieho podujatia pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov pôsobiacich alebo sa zaujímajúcich o medzinárodné právo. Čítaj ďalej.


Slovenské leto 2018 v znamení vzdelávacích vesmírnych podujatí

download

6. júla 2018 – V priebehu letných mesiacov roka 2018 sa na Slovensku uskutočnilo, resp. ešte len uskutoční viacero zaujímavých vzdelávacích podujatí pre odbornú ako aj širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na rôzne témy súvisiace s prieskumom a využívaním vesmíru. V SSPA sme zmapovali tieto podujatia a ich prehľad Vám prinášame v aktuálnom článku. Aplikačné využívanie programu Copernicus, astronomické aktivity, popularizačné prednášky a premietania a ďalšie témy týchto podujatí robia leto 2018 na Slovensku letom z časti aj “vesmírnym”. Príjemné čítanie!


Výsledky prieskumu verejnej mienky o vesmíre v USA

piers-sellersSSPA22. júna 2018 – Na základe nedávneho prieskumu verejnej mienky agentúra Pew Research Center zistila, že americká verejnosť podporuje kozmické aktivity a myslí si, že USA má ostať globálnym lídrom vo vesmíre. Prieskum bol uskutočnený v dňoch 27. marca – 9. apríla 2018 na vzorke viac ako 2500 respondentov. Oproti prieskumu v roku 2011 miera optimizmu narástla z 58% na 72%. Väčšina respondentov odpovedala, že investície do Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS (80%) sú prospešné pre krajinu a NASA, ako kľúčová organizácia, by mala pokračovať vo vesmírnych aktivitách (65%). Čítaj ďalej.


Kontroverzný zámer vytvorenia vesmírnych síl USA

file-20180619-38841-1vdhrt3a20. júna 2018 – Prezident USA Donald Trump upútal tento týždeň mediálnu pozornosť  vyhlásením o poverení Ministerstva obrany USA  na vytvorenie samostatnej zložky armády v rámci ozbrojených síl USA, tzv. “Space Force”, ktorá by podobne ako námorníctvo či vzdušné sily, posilnilo vojenskú prítomnosť Spojených štátov, tentokrát však v kozmickom priestore. Dopad tohto kroku na agendu mierového využívania vesmíru je markantný a vyvolal reakciu viacerých aktérov medzinárodnej vesmírnej komunity. Kontrastne pôsobí už len to, že zámer vytvorenia Space Force bol prezidentom Trumpom ohlásený počas konania prestížnej medzinárodnej konferencie UNISPACE+50, ktorej cieľom bolo deklarovanie pokračovanie dodržiavania princípov mierového využívania vesmíru a potreby intenzívnejšieho využívania vesmírnych technológií v globálnej rozvojovej agende definovanej pomocou 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Čítaj ďalej.


Hlas mladej generácie opäť zarezonoval vďaka SGAC udalosti

35518493_2186298898053309_8484883037719363584_o18. júna 2018 – Prezentovať názor študentov a mladých profesionálov k súčasným trendom vo vesmírnom sektore na medzinárodných fórach nie je vždy jednoduchým cieľom. Aj za týmto účelom prebehlo 16. a 17. júna 2018 dvojdňové „Space Generation Forum 2.0“, zorganizované pri príležitosti medzinárodnej vesmírnej konferencie UNISPACE+50 vo Viedni v týchto dňoch. Odporúčania, ku ktorým dospelo vyše 70 účastníkov podujatia z viac než 30 krajín sveta, budú prezentované práve na pôde tejto konferencie globálnemu publiku. Čítaj ďalej.


Vesmír aktuálnou témou posledných týždňov v Európe

euspace copya11. júna 2018 – Agenda vesmírnych aktivít plní v posledných týždňoch v európskom prostredí titulky spravodajských portálov akosi častejšie ako v iných častiach roka. A vidieť pritom práve dôraz na vesmírne aktivity v našom “domácom” – európskom kontexte. Nedávno sme už na webe SSPA informovali o novom rozpočtovom návrhu pre vesmírnu činnosť Európskej únie, v aktuálnom článku prinášame niekoľko detailov navyše k tejto téme ako aj ďalšie aktuálne zaujímavosti z európskej vesmírnej politiky. Čítaj ďalej.


Úspešný priebeh Workshopu k vesmírnym legislatívam

SSPA-W1web6. júna 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sme s potešením  prijali úspešný priebeh Workshopu k národným vesmírnym legislatívam, ktorý sme zorganizovali v Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci s Právnickou fakultou UK a s podporou Európskeho centra pre vesmírne právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na národnej úrovni. Čítaj ďalej.


Návrh nového rozpočtu EÚ podčiarkuje dôležitosť vesmíru

Screen Shot 2018-05-26 at 23.14.39 copyc26. mája 2018 –  Európska Komisia navrhuje zvýšenie výdavkov na vesmírne technológie a výskum pre obdobie rokov 2021 – 2027. Má ísť až o 25 % nárast v porovnaní s rozpočtom z rokov 2014 – 2020. Európsky vesmírny priemysel má mať podľa nového návrhu rozpočtu k dispozícii 16 miliárd eur. Veľká časť rozpočtu bude venovaná existujúcim programom ako EGNOS, Galileo and Copernicus, ako aj pre realizáciu nového projektu GOVSATCOM. Zvýšené výdavky na vesmír sú súčasťou predkladaného návrhu Komisie na Viacročný finančný rámer EÚ pre roky 2021-2027, ktorý nahradí dnes platný rámec pre roky 2014-2020. Čítaj ďalej.


Organizujeme odborný workshop k vesmírnemu právu

17. mája 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sa venujeme organizácií odborných a vzdelávacích podujatí zameraných na témy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. V tomto roku sme sa rozhodli usporiadať workshop pre slovenskú odbornú verejnosť priblížujúci potreby vytvorenia národného právo-regulačného rámca pre vesmírnu činnosť. “Workshop k národným vesmírnym legislatívam” sa uskutoční 29. mája v čase 13.30 – 16.00 v priestoroch Súdnej siene Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Čítaj ďalej.


Prihláškový proces na Letnú školu ECSL 2018 spustený

ECSL_Summer_Course_Students_node_full_image_2 (1)10. mája 2018 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť hlásiť sa na tohtoročnú edíciu Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Miestom jej konania bude fínska metropola Helsinki. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako minulý rok koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. Termín na podávanie prihlášok je 21. jún 2018, bližšie info nájdete nižšie v článku. Čítaj ďalej.


Kilopower – jadrový reaktor pre vesmírne misie

Screen Shot 2018-05-09 at 22.25.04 copya9. mája 2018 – Elektrická energia je kľúčovým zdrojom, ktorý umožňuje fungovanie satelitov a kozmických lodí vo vesmíre. Tradične je v kozmickom priestore vyrábaná pomocou solárnych panelov alebo batérií. Zatiaľ čo využitie solárnej energie vo vesmíre závisí od vzdialenosti od Slnka, alebo striedaní dňa a noci, pre jadrovú energiu toto neplatí a predstavuje stabilný a dlhodobý zdroj elektrickej energie. Budúce misie s ľudskou posádkou na Mesiac alebo Mars budú potrebovať rádovo väčšie množstvo energie a to motivovalo NASA a ďalšie laboratóriá v USA vyvinúť Kilopower – miniatúrnu jadrovú elektráreň pre použitie vo vesmíre. Čítaj ďalej.


V Česku vznikne centrum pre družicové snímkovanie

Screen Shot 2018-04-26 at 18.47.28 copyhi26. apríla 2018 – V susediacej Českej republike vznikne k 1. júlu 2018 v rámci vojenského spravodajstva špecializované národné centrum pre spracovanie a vyhodnocovanie družícových snímok. SATCEN ČR bude plniť úlohy pre spravodajskú podporu českej armády a rovnako aj úlohy vyplývajúce zo záväzkov českého členstva v NATO. Jeho využitie je však plánované aj v integrovanom záchrannom systéme a ďalšími českými štátnymi inštitúciami, hlavne v súvislosti s krízovým manažmentom. Čítaj ďalej.