Správy

99 príbehov európskeho programu Copernicus

aaa10. decembra 2018 – Koncom novembra 2018 vydali Európska komisia, Európska vesmírna agentúra (ESA) a NEREUS, sieť európskych regiónov využívajúcich vesmírne technológie súhrnnú publikáciu prezentujúcu skúsenosti európskych užívateľov programu monitorovania Zeme Copernicus. Publikácia The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions je voľne dostupná a dokumentuje aké rôznorodé výhody poskytuje európskym štátom a občanom možnosť voľného využívania dát ambiciózneho programu Copernicus. Čítaj ďalej.


Dôležitý posun v otázke družicových „megazoskupení”

Screen Shot 2018-11-21 at 17.04.22 copya21. novembra 2018 – Americký regulačný úrad Federal Communications Commission (FCC) majúci v kompetencii aj reguláciu vesmírnych aktivít, schválil počas svojho zasadnutia 15. novembra 2018 žiadosti štyroch amerických súkromných spoločností o nasadenie a prevádzkovanie neštandardne veľkých družicových zoskupení. Najpútavejšou z týchto snáh je projekt Starlink firmy SpaceX počítajúci s družicovým zoskupením vyše 7500 malých satelitov, za účelom poskytovania dostupného a rýchleho internetového pripojenia prostredníctvom družicových technológií. Čítaj ďalej.


V Európe svitá na nové kozmodrómy

Screen Shot 2018-11-08 at 17.40.579. novembra 2018 – Počas roka 2018 napreduje v Európe viacero aktivít spätých s vybudovaním budúcich kozmodrómov, ktoré by mali priniesť na starý kontinent technologické komplexy schopné realizovať vynášanie rakiet s nákladom do vesmíru, keďže dnes využívaný európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane (na francúzskom území, no v Južnej Amerike) je prakticky jediným významným zariadením takéhoto druhu v prevádzke európskeho subjektu (štátu, firmy, či medzinárodnej organizácie). Pozornosť vesmírnej komunity dnes púta predovšetkým vývoj súvisiaci so zamýšľanými kozmodrómami v Spojenom kráľovstve, PortugalskuNórsku. Čítaj ďalej.


Právny spor Belgicko – Google s dosahom na družicové snímky

Googlebelg5. novembra 2018 – Belgické ministerstvo obrany sa vyjadrilo, že podá žalobu proti spoločnosti Google po tom, čo Google nevyhovelo jeho žiadosti o zmazanie družicových snímok belgických vojenských objektov z Google máp. Podľa belgického ministerstvo obrany sa žiadosť o zmazanie, resp. rozmazanie týkala najmä jadrových elektrární a vojenských objektov. Spoločnosť Google, prekvapená podaním žaloby, reagovala vyhlásením, že už 2 roky spolupracuje s belgickou vládou v otázkach zmien v Google mapách a vždy sa snažila vyhovieť požiadavkám Belgicka a plniť si svoje právne povinnosti. Čítaj ďalej.


Pred 40 rokmi letela do vesmíru prvá česko-slovenská družica

Screen Shot 2018-10-24 at 21.52.32 copya24. októbra 2018 – Presne pred 40 rokmi, 24. októbra roku 1978, bola na zemskú obežnú dráhu zo sovietskeho kozmodrómu Pleseck vypustená prvá česko-slovenská družica Magion 1. Družicu skonštruovala Československá akadémia vied a do vesmíru letela pod záštitou programu Interkosmos. Magion 1 sa nachádzal na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO) takmer tri roky, až do 10 septembra 1981, kedy plánovane zhorel v atmosfére. Česko-Slovensko sa tým priradilo ku krajinám, ktoré majú nielen svojho kozmonauta, ale aj svoju vlastnú družicu. Vesmírna misia Vladimíra Remeka sa uskutočnila tiež v roku 1978, o niečo skôr v marci. Čítaj ďalej.


Pozvánka do Prahy a Brna na Czech Space Week

Picture1a copyb24. októbra 2018 – 10 rokov členstva v Európskej vesmírnej agentúre prinieslo pre Českú republiku mnohé zmeny a nové príležitosti, o ktorých sa budete môcť viac dozvedieť práve na aktivitách organizovaných v rámci blížiaceho sa tematického týždňa Czech Space Week od 9. do 18. novembra. Vyše týždňa  trvajúci sled podujatí pre odbornú a širokú verejnosť sa koná v rámci celoročne prebiehajúcej iniciatívy Czech Space Year, ktorú vyhlásilo české Ministerstvo dopravy spoločne s agentúrou CzechInvest, pražským ESA biznis inkubátorom a ďalšími partnermi. Čítaj ďalej.


Blíži sa štvrtá PECS výzva

21Screen Shot 2018-10-21 at 22.50.04. októbra 2018 – Podobne ako počas minulých rokov, aj tento rok (1. decembra 2018) bude otvorená 4. PECS výzva pre predkladanie projektov slovenských vedecko-výskumných a priemyselných subjektov v rámci prebiehajúceho prístupového procesu SR do ESA  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR organizuje pri tejto príležitosti informačný seminár zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok 4. PECS výzvy, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2018 v Bratislave. Registrácia pre záujemcov je voľná a dostupná do 25. októbra 2018. Čítaj ďalej.


Ukrajinský vesmírny sektor v turbulentnom vývoji

17. októbra 2018 – Na webe SSPA pravidelne informujeme medzi iným aj o vesmírnych aktualitách z krajín susediacich so Slovenskom, predovšetkým z členských štátov V4. V aktuálnom článku sme sa rozhodli zamerať viac na východ. Ukrajinský vesmírny priemysel v minulosti, predovšetkým v období existenciu Sovietskeho zväzu patril k tým svetovo známym. Po problematickom období v nadväznosti na rozpad ZSSR a neskôr na (stále prebiehajúci) medzinárodnopolitický konflikt s Ruskom boli v nedávnom období medializované rôznorodé informácie o súčasnom stave ukrajinského vesmírneho sektora
, poukazujúce jednak progresívny rast ukrajinského vesmírneho sektora a angažovanie sa v nových medzinárodných spoluprácach, no takisto tiež na problematické nastavenie postavenia štátu a podozrenia z nehospodárneho využívania verejných prostriedkov na vesmírnu činnosť. Čítaj ďalej.


Luxemburská vesmírna spolupráca s Českom a Poľskom

20181010_lux-min-economy-czech-min-transport-600-39311. októbra 2018 – Český kosmický portál informoval 10. októbra 2018 o novej medzinárodnej spolupráci medzi Českou republikou a luxemburským veľkovojvodstvom, v podobe podpísania “Memoranda o spolupráci v rámci prieskumu a využívania zdrojov vo vesmíre”. Na webe SSPA sme nedávno informovali o pokračujúcich luxemburských aktivitách spätých s témou využívania nerastného bohatstva v kozme. Česka republika, podobne ako Luxemubrsko, členský štát ESA, dlhdodobo vykazuje čoraz intenzívnejší verejný záujem o vesmírnu činnosť. Čítaj ďalej.


Začína 69. Medzinárodný astronautický kongres

QaeaQW5sa1. októbra 2018 – Jedno z najväčších každoročných stretnutí medzinárodnej “vesmírnej” komunity, Medzinárodný astronautický kongres začína dnes svoj 5-dňový program. Dejiskom tohtoročnej edície je severonemecké mesto Brémy. Niekoľko tisíc účastníkov Kongresu spolu s účasťou riaditeľov hlavných priemyselných firiem a národných vesmírnych agentúr sľubuje zaujímavý program. Veľkú časť z neho môžete priamo alebo nepriamo sledovať vo virtuálnom priestore a získať tak informácie o aktuálnom dianí vo vesmírnom sektore. Čítaj ďalej.


Dvojité slovenské zastúpenie na Letnej škole ECSL

41174962_1970786609668485_1071482039842111488_na17. septembra 2018 – V dňoch 27. augusta – 7. septembra sa tento rok uskutočnil v poradí už 27. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, pravidelného vzdelávacieho podujatia, ktoré organizuje Európske centrum pre vesmírne právo. Tohtoročná edícia sa uskutočnila vo fínskej metropole Helsinki v spolupráci s Ministerstvom hospodárskych záležitostí a zamestnanosti. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014, pričom SSPA ako národný kontaktný bod pre ECSL v SR koordinuje výber uchádzačov zo Slovenska. Čítaj ďalej.


Luxembursko naštartovalo činnosť vesmírnej agentúry

LUX16. septembra 2018 – Luxemburské veľkovojvodstvo patrí síce medzi tie menšie európske štáty, takisto je však na európske pomery jedným z najvýznamnejších hráčov na poli vesmírnych aktivít. Po dlhoročne mediálne atraktívnej činnosti súvisiacej s vesmírom (sídlo známeho operátora komunikačných družíc SES, podpora rozvoja vesmírneho priemyslu, prijatie zákona o využívaní vesmírneho nerastného bohatstva…) púta táto západoeurópska krajina pozornosť vesmírnych nadšencov opäť, tentokrát v súvislosti so založením národnej vesmírnej agentúry 12. septembra 2018. Čítaj ďalej.


Zaujímavé vesmírne infografiky

space-education-background_23-2147509241a5. septembra 2018 – Začiatok deviateho mesiaca v roku už pravidelne znamená aj začiatok nového školského roka. Prečo sa teda v septembri nenaučiť aj nové informácie o vesmírnych aktivitách? Počas letných mesiacov sme na internete prehľadali voľne dostupné a graficky pútavé rozličné infografiky o vesmíre, výber ktorých, symbolicky 9, Vám ponúkame v našom aktuálnom článku. Čakajú Vás v ňom zaujímavosti o družiciach, kozmickom odpade, raketových nosičoch a ďalších iných témach, ktoré neustále hýbu dianím vo vesmírnom sektore. Príjemné čítanie!


ESA stáž v Centre pre bezpečnosť a vzdelávanie v belgickom Redu

sspa sprava 27 jula27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska) možnosť stáže na dobu 3 až 6 mesiacov v belgickom centre ESEC. Stáž je zameraná na podporu výskumných a laboratórnych experimentov z oblasti vývoja satelitných zariadení a je súčasťou prípravy druhej edície tzv. „ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week“. Čítaj ďalej.


Report SWF k problematike protidružicových technológií

satelitte-carosel-imagea23. júla 2018 – O tom, že prieskum a využívanie kozmického priestoru sú témy atraktívne aj pre armádne zložky, existujú informácie od počiatkov kozmickej éry v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Negatívne znejúci termín militarizácia kozmického priestoru je prítomný odkedy ľudstvo prvýkrát vyslalo technológie resp. ľudí na obežné dráhy Zeme. Hoci v súčasnosti sú mediálne atraktívne predovšetkým témy ako kolonizácia Marsu či vesmírny priemysel, vesmír aj dnes zostáva doménou, ktorej využívanie je atraktívne aj pre armády. Nemusí byť preto prekvapením, že vesmírne programy najvýznamnejších vesmírnych krajín historicky zahŕňali výskum s cieľom získať schopnosť zničiť družice prípadného protivníka. Americký think-tank Secure World Foundation (SWF) pripravil tento rok detailný prehľad historických ako aj súčasných takýchto programov, v podobe voľne dostupného analytického reportu. Čítaj ďalej.


SSPA opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva

sspalsmp201810. júla 2018 – Aj počas letných prázdninových mesiacov pokračujeme v SSPA v našej vzdelávacej iniciatíve pre slovenských vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť teoretické ako aj praktické poznatky k relevantným aktuálnym otázkam vesmírnej politiky, práva alebo bezpečnosti. Tento týždeň sme opäť po roku mali byť možnosť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, týždňového vzdelávacieho podujatia pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov pôsobiacich alebo sa zaujímajúcich o medzinárodné právo. Čítaj ďalej.


Slovenské leto 2018 v znamení vzdelávacích vesmírnych podujatí

download

6. júla 2018 – V priebehu letných mesiacov roka 2018 sa na Slovensku uskutočnilo, resp. ešte len uskutoční viacero zaujímavých vzdelávacích podujatí pre odbornú ako aj širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na rôzne témy súvisiace s prieskumom a využívaním vesmíru. V SSPA sme zmapovali tieto podujatia a ich prehľad Vám prinášame v aktuálnom článku. Aplikačné využívanie programu Copernicus, astronomické aktivity, popularizačné prednášky a premietania a ďalšie témy týchto podujatí robia leto 2018 na Slovensku letom z časti aj “vesmírnym”. Príjemné čítanie!


Výsledky prieskumu verejnej mienky o vesmíre v USA

piers-sellersSSPA22. júna 2018 – Na základe nedávneho prieskumu verejnej mienky agentúra Pew Research Center zistila, že americká verejnosť podporuje kozmické aktivity a myslí si, že USA má ostať globálnym lídrom vo vesmíre. Prieskum bol uskutočnený v dňoch 27. marca – 9. apríla 2018 na vzorke viac ako 2500 respondentov. Oproti prieskumu v roku 2011 miera optimizmu narástla z 58% na 72%. Väčšina respondentov odpovedala, že investície do Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS (80%) sú prospešné pre krajinu a NASA, ako kľúčová organizácia, by mala pokračovať vo vesmírnych aktivitách (65%). Čítaj ďalej.


Kontroverzný zámer vytvorenia vesmírnych síl USA

file-20180619-38841-1vdhrt3a20. júna 2018 – Prezident USA Donald Trump upútal tento týždeň mediálnu pozornosť  vyhlásením o poverení Ministerstva obrany USA  na vytvorenie samostatnej zložky armády v rámci ozbrojených síl USA, tzv. “Space Force”, ktorá by podobne ako námorníctvo či vzdušné sily, posilnilo vojenskú prítomnosť Spojených štátov, tentokrát však v kozmickom priestore. Dopad tohto kroku na agendu mierového využívania vesmíru je markantný a vyvolal reakciu viacerých aktérov medzinárodnej vesmírnej komunity. Kontrastne pôsobí už len to, že zámer vytvorenia Space Force bol prezidentom Trumpom ohlásený počas konania prestížnej medzinárodnej konferencie UNISPACE+50, ktorej cieľom bolo deklarovanie pokračovanie dodržiavania princípov mierového využívania vesmíru a potreby intenzívnejšieho využívania vesmírnych technológií v globálnej rozvojovej agende definovanej pomocou 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Čítaj ďalej.


Hlas mladej generácie opäť zarezonoval vďaka SGAC udalosti

35518493_2186298898053309_8484883037719363584_o18. júna 2018 – Prezentovať názor študentov a mladých profesionálov k súčasným trendom vo vesmírnom sektore na medzinárodných fórach nie je vždy jednoduchým cieľom. Aj za týmto účelom prebehlo 16. a 17. júna 2018 dvojdňové „Space Generation Forum 2.0“, zorganizované pri príležitosti medzinárodnej vesmírnej konferencie UNISPACE+50 vo Viedni v týchto dňoch. Odporúčania, ku ktorým dospelo vyše 70 účastníkov podujatia z viac než 30 krajín sveta, budú prezentované práve na pôde tejto konferencie globálnemu publiku. Čítaj ďalej.


Vesmír aktuálnou témou posledných týždňov v Európe

euspace copya11. júna 2018 – Agenda vesmírnych aktivít plní v posledných týždňoch v európskom prostredí titulky spravodajských portálov akosi častejšie ako v iných častiach roka. A vidieť pritom práve dôraz na vesmírne aktivity v našom “domácom” – európskom kontexte. Nedávno sme už na webe SSPA informovali o novom rozpočtovom návrhu pre vesmírnu činnosť Európskej únie, v aktuálnom článku prinášame niekoľko detailov navyše k tejto téme ako aj ďalšie aktuálne zaujímavosti z európskej vesmírnej politiky. Čítaj ďalej.


Úspešný priebeh Workshopu k vesmírnym legislatívam

SSPA-W1web6. júna 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sme s potešením  prijali úspešný priebeh Workshopu k národným vesmírnym legislatívam, ktorý sme zorganizovali v Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci s Právnickou fakultou UK a s podporou Európskeho centra pre vesmírne právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na národnej úrovni. Čítaj ďalej.


Návrh nového rozpočtu EÚ podčiarkuje dôležitosť vesmíru

Screen Shot 2018-05-26 at 23.14.39 copyc26. mája 2018 –  Európska Komisia navrhuje zvýšenie výdavkov na vesmírne technológie a výskum pre obdobie rokov 2021 – 2027. Má ísť až o 25 % nárast v porovnaní s rozpočtom z rokov 2014 – 2020. Európsky vesmírny priemysel má mať podľa nového návrhu rozpočtu k dispozícii 16 miliárd eur. Veľká časť rozpočtu bude venovaná existujúcim programom ako EGNOS, Galileo and Copernicus, ako aj pre realizáciu nového projektu GOVSATCOM. Zvýšené výdavky na vesmír sú súčasťou predkladaného návrhu Komisie na Viacročný finančný rámer EÚ pre roky 2021-2027, ktorý nahradí dnes platný rámec pre roky 2014-2020. Čítaj ďalej.


Organizujeme odborný workshop k vesmírnemu právu

17. mája 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sa venujeme organizácií odborných a vzdelávacích podujatí zameraných na témy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. V tomto roku sme sa rozhodli usporiadať workshop pre slovenskú odbornú verejnosť priblížujúci potreby vytvorenia národného právo-regulačného rámca pre vesmírnu činnosť. “Workshop k národným vesmírnym legislatívam” sa uskutoční 29. mája v čase 13.30 – 16.00 v priestoroch Súdnej siene Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Čítaj ďalej.


Prihláškový proces na Letnú školu ECSL 2018 spustený

ECSL_Summer_Course_Students_node_full_image_2 (1)10. mája 2018 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť hlásiť sa na tohtoročnú edíciu Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Miestom jej konania bude fínska metropola Helsinki. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako minulý rok koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. Termín na podávanie prihlášok je 21. jún 2018, bližšie info nájdete nižšie v článku. Čítaj ďalej.


Kilopower – jadrový reaktor pre vesmírne misie

Screen Shot 2018-05-09 at 22.25.04 copya9. mája 2018 – Elektrická energia je kľúčovým zdrojom, ktorý umožňuje fungovanie satelitov a kozmických lodí vo vesmíre. Tradične je v kozmickom priestore vyrábaná pomocou solárnych panelov alebo batérií. Zatiaľ čo využitie solárnej energie vo vesmíre závisí od vzdialenosti od Slnka, alebo striedaní dňa a noci, pre jadrovú energiu toto neplatí a predstavuje stabilný a dlhodobý zdroj elektrickej energie. Budúce misie s ľudskou posádkou na Mesiac alebo Mars budú potrebovať rádovo väčšie množstvo energie a to motivovalo NASA a ďalšie laboratóriá v USA vyvinúť Kilopower – miniatúrnu jadrovú elektráreň pre použitie vo vesmíre. Čítaj ďalej.


V Česku vznikne centrum pre družicové snímkovanie

Screen Shot 2018-04-26 at 18.47.28 copyhi26. apríla 2018 – V susediacej Českej republike vznikne k 1. júlu 2018 v rámci vojenského spravodajstva špecializované národné centrum pre spracovanie a vyhodnocovanie družícových snímok. SATCEN ČR bude plniť úlohy pre spravodajskú podporu českej armády a rovnako aj úlohy vyplývajúce zo záväzkov českého členstva v NATO. Jeho využitie je však plánované aj v integrovanom záchrannom systéme a ďalšími českými štátnymi inštitúciami, hlavne v súvislosti s krízovým manažmentom. Čítaj ďalej.