Správy

Vesmír súčasťou Bezpečnostnej stratégie SR

15. novembra 2017 – V októbri tohto roku schválila vláda SR tri strategické dokumenty zaoberajúce sa bezpečnosťou a obranou našej krajiny. Po prvýkrát sa do Bezpečnostnej stratégie SR dostala aj zmienka o vesmíre, a to v rámci hodnotenia bezpečnostného prostredia. Stratégia uvádza, že vesmírny priestor sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou bezpečnostného prostredia. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) túto dôležitú reflexiu v národnom strategickom materiáli víta. Aj táto téza nasvedčuje tomu, že nová Bezpečnostná stratégia SR je moderným dokumentom, ktorý odráža súčasné trendy a vývoj v medzinárodnej politike, vrátane diania v kozmickom priestore. Čítaj ďalej.


Zavŕšenie registračného procesu skCUBE

ead9b3c74373a18e3d796ec9532d42d5--same-sex-marriage-football-kitsa30. októbra 2017 – Slovenská republika úspešne ukončila medzinárodný registračný proces svojho prvého družicového programu skCUBE. Po registrácii frekvencií v registri Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), registri rádio-amatérskych družicových frekvencií Medzinárodnej rádio-amatérskej únie (IARU), a založení potrebného národného registra vesmírnych objektov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovensko prostredníctvom svojej Stálej misie pri Organizácii Spojených národov zaslalo dňa 13. septembra 2017 verbálnu nótu o registrácii družice skCUBE v medzinárodnom registri vesmírnych objektov, ktorý je spravovaný pod záštitou OSN. Udialo sa tak aj na základe povinností, ktoré vyplývajú pre Slovensko na základe ratifikácie Kozmickej zmluvy a Dohody o registrácii objektov vypustených do vesmíru. Čítaj ďalej.


Čínska vesmírna stanica padá na Zem

Shenzhou-9-Tiangong-1-e1458632980895a24. októbra 2017 – Prvá čínska vesmírna stanica Tiangong 1 (Nebeský palác), vypustená 29. septembra 2011, sa nekontrolovateľne rúti k Zemi. 8.5-tonová stanica je neobývaná a nie je isté, kedy a v akých miestach vstúpi do zemskej atmosféry. Nóta adresovaná generálnemu tajomníkovi OSN z 10. mája 2017 uvádza, že k zániku stanice príde niekde medzi októbrom 2017 a aprílom 2018. Predpokladá sa, že väčšina stanice zhorí v atmosfére, no niektoré kompaktné časti, do 100 kg, môžu dopadnúť na Zem. Presný čas a miesto dopadu budú známe iba niekoľko hodín pred jej dopadom. Aktuálnu polohu a výšku stanice a predpovede zániku môžete sledovať na stránkach n2yo a satflare. Čítaj ďalej.


Vznik austrálskej vesmírnej agentúry

depositphotos_111131908-stock-photo-australia-from-spacea5. októbra 2017 – Austrálska vláda oficiálne oznámila plán založiť národnú vesmírnu agentúru. Podľa slov austrálskej ministerky pre priemysel, inovácie a vedu má nová národná vesmírna agentúra zabezpečiť rozvoj vesmírnych technológií, rast domáceho vesmírneho priemyslu a koordináciu medzinárodných programov, do ktorých je Austrália zapojená. Hlavným dôvodom založenia národnej vesmírnej agentúry bola podľa austrálskej vlády neexistencia jednotného národného strediska pre vesmírne aktivity. Austrália je jedným z mála veľkých hráčov na poli vesmirnych aktivít, ktorí doposiaľ nedisponovali vlastnou národnou vesmírnou agentúrou. Čítaj ďalej.


Slovenskí študenti aj naďalej súčasťou Letnej školy ECSL

ESRIN_GROUP_largeaa26. septembra 2017 – Tento rok sa v dňoch 4. – 15. septembra v Ríme uskutočnil už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike pod záštitou Európskeho centra pre vesmírne právo (ECSL) v spolupráci s Univerzitou Sapienza di Roma. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA koordinuje proces výbru uchádzačov o letnú školu zo Slovenska a v ECSL je národným kontaktným bodom pre Slovenskú republiku. Čítaj ďalej.


Aký je ekonomický dosah družicovej navigácie?

GNSSik20. septembra 2017 – V priebehu roka 2017 bola v Spojenóm kráľovstve zrealizovaná zaujímavá štúdia, mapujúca do akej miery je hospodárstvo krajiny prepojené na služby ktoré rôznym odvetviam britskej ekonomiky (doprava, poľnohospodárstvo, bankovníctvo a ďalšie) poskytujú služby globálnych družicových družicových navigačných systémov (GNSS) a ako by teoreticky vyzeralo niekoľkodňové obdobie výpadku možnosti využívania takýchto služieb z ekonomického pohľadu. Čítaj ďalej.


REPORT: medzinárodné vesmírne právo v kocke

sspakreportu34. septembra 2017 – V priebehu roka 2017 Vám prinášame už v poradí tretí zo série SSPA reportov, tentokrát zameraný na najdôležitejšie otázky medzinárodného vesmírneho práva. SSPA reporty získali v priebehu roka 2017 štandardizované ISSN číslo pre periodické publikácie, na webe SSPA Vám budeme poskytovať ďalšie odborné texty na témy vplývajúce na rozvoj slovenského vesmírneho sektora aj v najbližších mesiacoch. SSPA Report 03: Medzinárodné vesmírne právo v kocke vypracovali Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník a k dispozícii je na tomto odkaze. Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť na príslušnej podstránke. Čítaj ďalej.


Informácie z vesmíru sa využívajú aj pri záplavách v Nepále

nepalsspa20. augusta 2017 – Ako môžu vesmírne technológie zabrániť či zmierniť prírodné katastrofy? Príklad ázijskej krajiny Nepál môže poslúžiť ako odpoveď na túto otázku. Monzúnové dažde za posledných 15 rokov zapríčinili záplavy a zosuvy pôdy v 27 zo 75 okresov v Nepále. Platforma OSN pre informácie poskytované z vesmíru na riadenie katastrof a núdzovú reakciu – UN-SPIDER zorganizovala v dňoch 31. júla – 4. augusta 2017 technickú poradnú misiu v Nepále s cieľom vyhodnotiť súčasné a potenciálne využívanie informácií získaných z vesmíru. Čítaj ďalej.


Nový Zéland prijal zákon o vesmírnych aktivitách

1m26. júla 2017 – Nový Zéland sa v júli 2017 pridal k skupine štátov, ktoré majú svoj vlastný vnútroštátny zákon o vesmírnych aktivitách. Zákon o aktivitách vo vesmíre a vo vysokých nadmorských výškach, ako znie oficiálny názov zákona, prináša krajine regulačný režim pre vypúšťanie vesmírnych objektov (nosičov ako aj satelitov) pre územie Nového Zélandu a pre novozéladské spoločnosti pôsobiace v zahraničí. Prijatím tohto zákona krajina vytvára regulačný rámec pre vesmírny priemysel, poskytuje úrodnú pôdu pre inovácie a vývoj tohto priemysleného odvetvia a uľahčuje bezpečný priebeh vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


Zmeny a novinky z prostredia vesmírnej politiky USA

718382main_LC 39 at Kennedy-Full18. júla 2017 – Rok 2017 priniesol od svojho začiatku viacero zaujímavých udalostí, aktivít či návrhov, ktoré formujú vesmírnu politiku Spojených štátov amerických. V tomto článku približujeme niektoré z najdôležitejších zamýšľaných alebo zrealizovaných zmien počas posledných mesiacov týkajúcich sa politickej dimenzie vesmírneho sektora v USA. Svieži vietor do diskusií priniesla predovšetkým zmena prezidentskej administratívy, súvisiaca s inauguráciou republikánskeho víťaza volieb Donalda Trumpa za prezidenta USA, 20. januára 2017, kedy vo funkcii nahradil už exprezidenta z Demokratickej strany, Baracka Obamu. Čítaj ďalej.


Vesmírna politika témou Workshopu na UNI Cambridge

sspa cambrige copy14. júla 2017 – V dňoch 20. a 21. apríla 2017 sa na Univerzite v Cambridge (Trinity Hall) v Spojenom kráľovstve konal už ôsmy workshop Európskej pracovnej skupiny pre vesmírnu politiku, pod záštitou ESSCA EU & ASIA Institute a Independent Social Research Foundation . Táto neformálna skupina viac ako 30 akademikov a expertov z rôznych vedeckých oblastí, krajín a organizácií, sa už do povedomia dostala veľmi úspešnými prelomovými publikáciami v oblasti vesmírnej politiky, ako napríklad Theorizing European Space PolicyEuropean Space Policy: European Integration and the Final Frontier, alebo akademickou činnosťou prezentovanou prevažne vo vedeckom časopise Space Policy. Čítaj ďalej.


SSPA súčasťou Letnej školy medzinárodného práva 2017

2017-06-06-LSMP_2017_poster_070f2cda5c copy12. júla 2017 – Aj počas prázdninových mesiacov roka 2017 pokračuje SSPA vo svojej akademickej iniciatíve zameranej na poskytnutie vzdelávacích prednášok a workshopov k témam vesmírneho práva a vesmírnej politiky pre vysokoškolských študentov. V stredu 5. júla 2017 prednášali členovia SSPA, Tomáš Hrozenský z Univerzity Mateja Bela a Lucius Klobučník z Helsinskej univerzity na pôde Právnickej Fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave v rámci Letnej školy medinárodného práva 2017, ktorú zastrešujú slovenská pobočka Európskeho združenia študentov práva a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied. Čítaj ďalej.


REPORT: Družica skCUBE: Pozitíva a negatíva prvého úspechu

skcube-2-700x524223. júna 2017 – Dnešným ránom vyvrcholilo vypusteným družice skCUBE do vesmíru niekoľkoročné úsilie slovenského projektu, ktorý organizačne zastrešovalo občianske združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a zapojilo sa doňho viacero slovenských akademických inštitúcií ako aj súkromných firiem. Kolegom zo SOSA a partnerských inštitúcii gratulujeme k úspešnému štartu indickej rakety PSLV na palube aj s družicou skCUBE. SSPA počas posledných rokov a mesiacov nezávisle monitorovala dianie súvisiace s projektom skCUBE a svoje zistenia Vám prináša vo forme špeciálne pripraveného reportu dostupnom na tomto odkaze a nižšie priloženom súbore. Čítaj ďalej.


Pretrvávajúce smelé plány “vesmírneho národa” Asgardia

asgardia-space-nation-website-logo219. júna 2017 – Svetové ako aj slovenské médiá zaregistrovali na jeseň roka 2016 zaujímavú medzinárodnú iniciatívu pod názvom Asgardia, prezentovanú ako prvý ľudský národ výlučne vo vesmíre. Táto medzinárodná skupina zapĺňa titulky médií aj v posledných dňoch, ohlásila totiž detailne priblížený zámer vypustenia svojej prvej družice počas roka 2017. Existencia samotného združenia, či plánovaný záujem vypustiť družicu pod hlavičkou Asgardie však stále vyvolávajú viaceré právne, politické, etické a iné otázky. Čítaj ďalej.


Pokračujúce prípravy na UNISPACE+50 v júni 2018

unispace_plus50_trans copy8. júna 2017 – Princíp prieskumu a využívania vesmíru na mierové účely a pre blaho všetkých patrí medzi princípy, na ktoré sa odvoláva Organizácia Spojených národov, najväčšia a globálna medzinárodná orgniazácia vo svete. OSN sa vo svojej činnosti venuje aj agende vesmírnych aktivít, vo Viedenskej úradovni OSN momentálne prebieha okrúhle 60. každoročné zasadnutie Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru UN COPUOSRiaditeľka Kancelárie OSN pre vesmírne aktivity UN OOSA, Simonetta Di-Pippo informovala medzinárodné spoločenstvo počas zasadnutia Výboru UN COPUOS o prebiehajúcom prípravnom procese konferencie UNISPACE+50, ktorá sa uskutoční v júni 2018 a bude predstavovať dôležitý medzník pre to, akým spôsobom medzinárodné spoločenstvo bude v budúcnosti pristupovať k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru. Čítaj ďalej.


SSPA na prestížnej konferencii v Montreale

IMG_843322. mája 2017 – V súvislosti s blížiacim sa špeciálnym zasadnutím Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru UN COPUOS budúci rok v podobe konferencie UNISPACE + 50 prebiehajú v súčasnoti v medzinárodnej komunite čoraz intenzívnejšie diskusie k témam medzinárodnej resp. globálnej správe vesmírnych aktivít. International space governance, ako býva táto tematika nazývaná v medzinárodnej komunite, bola predmetom už 5. ročníka prestížnej konferencie nesúcej meno Manfreda Lachsa, významného medzinárodného právnika, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája v kanadskom meste Montreal. SSPA bola na tejto konferencii prítomná a mapovala aktuálny vývoj spätý s predmetnou tematikou. Čítaj ďalej.


Letná škola ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej politike 2017

2016_ECSL_Summer_Course_Participants_large16. mája 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo prihláškový proces pre tohtoročnú edíciu svojho hlavného vzdelávacieho programu, v poradí už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Tá sa v tomto roku uskutoční v talianskej metropole Rím v termíne 4. – 15. septembra. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike a preto koordinuje úvodnú fázu prihláškového procesu na letnú školu. Bližšie informácie o podávaní prihlášok na letnú školu sú k dispozícii na  príslušných webstránkach SSPA a ECSL a v článku nižšie. Termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2017. Čítaj ďalej.


Prednáška SSPA o vesmírnom práve na Trnavskej univerzite

FullSizeRender 17 copy28. apríla 2017 – V stredu 26. apríla 2017 zrealizovali členovia SSPA Lucius Klobučník a Tomáš Hrozenský prednášku pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška na tému Medzinárodné vesmírne právo bola zahrnutá v rámci seminárnej časti predmetu Medzinárodné právo verejné. Približne 35 študentov práva sa tak malo možnosť dozvedieť základné informácie o kozmickom práve, príklady jeho aplikácie z praxe ako aj dôležitosť národných vesmírnych legislatív. V diskusii sa študenti Trnavskej univerzite zaoberali predovšetkým aktuálnymi výzvami kozmického práva, akými sú otázka vesmírneho odpadu či ťažba nerastného bohatstva vo vesmíre. Čítaj ďalej.


50. výročie programu Interkozmos

interkozmos13. apríla 2017 – Pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967, získalo viacero krajín strednej a východnej Európy možnosť participovať na medzinárodnej vesmírnej spolupráci, ktorá otvorila dvere aj československému vesmírnemu sektoru byť súčasťou spoločenstva krajín skúmajúcich kozmický priestor pod záštitou vtedajšieho Sovietskeho zväzu. 13. apríla roku 1967 bola v Moskve podpísaná zmluva o programe Interkozmos, ktorej súčasťou boli štáty vtedajšieho východného bloku, vrátane Československa. Čítaj ďalej.


Space for Sustainability súťaž ESA

aas7. apríla 2017 – Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s European Interparliamentary Space Conference (EISC) spúšťa v poradí už 5. ročník súťaže  Space for Sustainabality Award, zameranej pre študentov a mladých profesionálov z členských krajín Európskej únie a Európskej vesmírnej agentúry, teda aj pre záujemcov zo Slovenska. Pre výhercov súťaže čaká hlavná cena – cesta na európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane v Južnej Amerike. Termín na podávanie prihlášok do súťaže je 23. apríl 2017. Čítaj ďalej.


Vo Viedni sa stretli právni experti na “space resources utilization”

IMG_808428. marca 2017 – Viedenská úradovňa Organizácie Spojených národov prostredníctvom Kancelárie OSN pre mierové využívanie vesmíru, tak ako každý rok, privítala v pondelok 27. marca 2017 otvorenie dva týždne trvajúcich rokovaní Právneho podvýboru Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru. Popoludňajšia časť rokovaní Právneho podvýboru bola v prvý deň rokovaní venovaná Sympóziu o právnych a regulačných aspektoch súvisiacich s ťažbou a využívaním nerastného bohatstva v kozmickom priestore. Čítaj ďalej.


Inšpirácie pre slovenský zákon o vesmírnych aktivitách

space-law120. marca 2017 – Slovenská republika sa vypustením prvej slovenskej družice skCube, plánovaného na tento rok, pridá do klubu krajín, ktoré sa zapájajú do aktivít vo vesmírnom priestore prostredníctvom v domácich podmienkach skonštruovaného a prevádzkovaného kozmického objektu. Každý štát, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňuje takýchto činností, by mal mať záujem na tom, aby boli vesmírne aktivity legislatívne upravené aj na vnútroštátnej úrovni. Čítaj ďalej.


SSPA na podujatiach ECSL v Paríži

IMG_7981a19. marca 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) usporiadalo v dňoch 17. a 18. marca 2017 v centrále Európskej vesmírnej agentúry v Paríži 2 zaujímavé podujatia – Practitioners Forum k témam družicových megazoskupení, a druhý ročník konferencie pre výskumníkov a mladých profesionálov vo sfére vesmírneho práva Young Lawyers’ Symposium, na ktorých sa zúčastnili aj členovia SSPA. SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike. Čítaj ďalej.


ESA preberá politiku otvoreného prístupu k vybraným dátam

More_than_480_Envisat_images_released_under_Creative_Commons_licence_medium10. marca 2017 – Trend otvárania sa medzinárodných organizácií pozornosti a záujmu širšej verejnosti prostredníctvom prijímania politík otvoreného prístupu (z ang. open access policy) k publikáciám, dátam či iným materiálom si koncom februára 2017 verejne osvojila aj Európska vesmírna agentúra, ktorá prijala politiku otvoreného prístupu pre obrazové materiály (napr. snímky z družicového pozorovania Zeme), videá a vybrané sady dát z realizovaného výskumu. ESA tak potvrdzuje svoj deklarovaný a dlhodobo realizovaný cieľ dôslednejšieho priblíženia výsledkov výskumu odbornej aj laickej verejnosti a umožniť využiteľnosť takýchto dát čo najširšiemu publiku. Čítaj ďalej.


SpaceX plánuje vypustiť takmer 12000 družíc

telecom_mega_constelation_icon-879x4859. marca 2017 – Americká spoločnosť SpaceX predložila zodpovednému úradu USA Federálnej komunikačnej komisii (FCC) žiadosť na schválenie vypustenia zoskupenia 7518 družíc. Tento krok SpaceX predstavuje doplňujúci plán k už ohlásenému zámeru vypustenia vyše 4400 družíc z novembra 2016, na základe čoho tvorí kompletný plán SpaceX závratné množstvo vypustenia takmer 12 000 družíc. Berúc do úvahy podobné (rozsahovo menšie) plány spoločností OneWeb alebo Boeing, súčasný vesmírny sektor sa zdá sa dostáva do éry tzv. družicových megazoskupení (z ang. megaconstellations). Tento trend ponúka nové možnosti pre družicové služby a aplikácie, rovnako však otvára otázky súvisiace s kozmickým odpadom a medzinárodnými regulačnými rámcami vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


Peter Vereš otvorene k problémom správy vesmírnych aktivít v SR

14573020_10206890475733652_2515208183443209194_n27. februára 2017 – Dr. Peter Vereš, slovenský vedec, astronóm, v súčasnosti pôsobiaci už niekoľko rokov v NASA Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii v USA poukázal prostredníctvom Denníka N na niektoré závažné problémy slovenských vesmírnych aktivít v súčasnosti, menovite prístup zodpovedných orgánov štátnej správy k zabezpečovaniu a podpore kozmického výskumu a kozmických aktivít na Slovensku. Bližšie info v samotnom článku na tomto odkaze. SSPA verejne vyjadruje podporu myšlienkam, ktoré Peter Vereš predostrel a verí v kvalitnejší a profesionálnejší prístup zo strany zodpovedných inštitúcií v blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Čítaj ďalej.


India prekonala rekord v počte satelitov na jednom nosiči

vertical-integration16. februára 2017 – Od 14. februára 2017 je na obežnej dráhe o 104 satelitov viac. Indická vesmírna organizácia ISRO prekonala rekord v počte vynesenia satelitov do vesmíru na jednej nosnej rakete – na obežnú dráhu úspešne vyniesla 104 družíc zo siedmych krajín nosnou raketou PSLV-37. Tým prekonala rekord, ktorý od roku 2014 držala ruská kozmická agentúra s 37 satelitmi. Najviac z týchto satelitov (88) patrí americkej firme Planet Labs, zaoberajúcej sa navrhovaním a vyrábaním miniatúrnych družíc s názvom Doves, ktoré z obežnej dráhy nepretržite snímajú Zem a odosielajú dáta cez pozemné stanice. Čítaj ďalej.


Nová prípravná stratégia USA proti hrozbám blízkozemských objektov

celjabinsk13. februára 2017 – Úrad prezidenta Spojených Štátov Amerických v decembri 2016 publikoval správu o Národnej stratégii proti hrozbám blízkozemských objektov (National Near Earth Object Preparedness Strategy), ktorá hovorí o možnostiach obrany a dôsledkoch zrážky asteroidu alebo kométy so Zemou. Bola to práve explózia pomerne malého 20 metrového asteroidu, ktorý v roku 2013 spôsobil materiálne škody a zranenie asi 1000 ľudí v Rusku pri meste Čeljabinsk. Tento úkaz nám pripomenul, že zrážka asteroidu so Zemou nie je otázkou či, ale kedy takáto zrážka nastane. Čítaj ďalej.


Aktuálne publikácie z prostredia vesmírnej politiky

il_340x270.1361096219. februára 2017 – Koniec minulého a začiatok súčasného roka 2017 priniesli so sebou viacero zaujímavých publikácii zo sveta vesmírnej politiky. Ďalej v správe približujeme to najzaujímavejšie, čo je dnes spomedzi odborných štúdií venujúcim sa týmto témam dostupné – Príručku pre nových aktérov vo vesmíre od Secure World Foundation, súhrnný report mapujúci európske a globálne trendy vo vesmíre od Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI) Space Policies Issues and Trends 2015-2016 či analytickú štúdiu o genéze, súčasnom stave a budúcom vývoji európskej vesmírnej politiky od Vincenta Reillona. Čítaj ďalej.


50. výročie medzinárodnej Kozmickej zmluvy

ostsgn27. januára 2017 – Pred presne 50 rokmi, 27. januára 1967, bola vo Washingtone D.C. otvorená k podpisu jedna z najvýznamnejších medzinárodných dohôd, ktorá upravuje správanie štátov vo vesmíre, skrátene označovaná ako Kozmická zmluva. Na Slovensku vstúpila Kozmická zmluva do platnosti 21. marca 1968, a to ešte za čias Československej socialistickej republiky. Do dnešného dňa Slovensko medzinárodnú Kozmickú zmluvu neimplementovalo, keďže však je jej zmluvnou stranou, ustanovenia a princípy nachádzajúce sa v texte Zmluvy sú pre Slovensko záväzné. Čítaj ďalej.


Maďarsko vstúpilo do transferu technológií ESA

Ceremony_participants_node_full_image_2a26. januára 2017 – Maďarsko, ktoré je od Novembra 2015 zatiaľ najnovším členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA), vstúpilo do Programu transferu technológií ESA. Prostredníctvom ESA TTPO programu sa Maďarsko po prvýkrát angažuje v rozpočtových a programových aktivitách ESA, ktorého rozpočet je prerozdelený prostredníctvom maďarského príspevku do voliteľného programu ESA, pod ktorý ESA TTPO program spadá. Na stretnutí Ministerskej Rady ESA koncom minulého roka vo švajčiarskom Lucerne sa Maďarsko zaviazalo prispieť do rozpočtu ESA finančnou čiastkou 20,6 milióna EUR, čo predstavuje 0,2% z celkovej sumy vynaloženej z rozpočtu ESA na európske vesmírne programy na najbližšie dvojročné obdobie. Čítaj ďalej.


REPORT: Vesmírny sektor potvrdzuje svoj rast

334419. januára 2017 – Dlhodobý výskum ekonomického a spoločenského dosahu vesmírnych aktivít naznačuje, že je to jedna z mála inovatívnych a strategických oblastí ekonomickej aktivity, ktoré zaznamenávajú dlhodobý rast. Síce v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami, ako elektrotechnický či automobilový sektor, sú aktivity spojené s vesmírnym sektorom len pomerne zanedbateľnou čiastkou, sú však menej náchylné na globálne finančné výkyvy. O to viac však zostávajú ako dôležitá súčasť bezpečnostno-strategických politík pevne závislé od verejných a ucelených rozpočtových zdrojov. Čítaj ďalej.


Eugene Cernan zomrel vo veku 82 rokov

aa17. januára 2017 – Dňa 16. 1. 2017 zomrel  Eugene Cernan, americký astronaut z programov Gemini či Apollo s českým a slovenským pôvodom. Cernan sa celkovo až trikrát zúčastnil letov do vesmíru, z toho dvakrát na Mesiac na palube lodí Apollo 10 a Apollo 17. Bol iba druhým človekom, ktorý uskutočnil tzv. „spacewalk“ – pohyb vo voľnom priestore mimo atmosféry Zeme. Keďže bol súčasťou zatiaľ poslednej a najdlhšej misie na Mesiac v decembri 1972, je známy ako „posledný človek na Mesiaci“. Cernan získal titul leteckého inžiniera a slúžil ako námorný pilot amerického letectva, kde mal hodnosť kapitána. Počas svojej bohatej kariéry získal veľké množstvo ocenení a v roku 1993 sa stal členom Siene slávy astronautov USA.


Začínajú africké vesmírne preteky?

continent_of_africa_bold_gold_poster-r8fe16fc401ab41d3b23f0beae094069b_w2q_8byvr_32411. januára 2017 – Rastúci záujem o vesmírne aktivity vo viacerých krajinách Afriky v posledných  rokoch potvrdzuje aj súčasný vývoj v Etiópii. Vláda tejto africkej krajiny zverejnila začiatkom januára 2017 záujem zvýšiť výdavky vynakladané na vesmírnu činnosť s cieľom začatia práce na vlastnom raketovom nosiči a autonómne vyvíjaných a konštruovaných družiciach. Význam etiópskych plánov podčiarkuje ambiciózny časový horiznot s vidinou vyvinutia vlastného raketového nosiča v horiznote troch rokov ako aj nadviazanie viacerých medzinárodných spoluprác s vesmírnymi agentúrami v rozvinutých štátoch v nedávnom období. Čítaj ďalej.


Čína zverejnila novú Bielu knihu o vesmírnych aktivitách

b083fe955fd61972af15544. januára 2017 – Koncom decembra 2016 zverejnila Čínska ľudová republika v poradí už 4. Bielu knihu o vesmírnych aktivitách (predchádzajúce v rokoch 2000, 2006, 2011), dokument charakterizujúci rozsah a typológiu čínskych vesmírnych aktivít a zároveň približujúci postoj a plány do blízkej budúcnosti, ktoré krajina oficiálne deklaruje na medzinárodnom poli. Úspechy na poli s vývojom vlastnej orbitálnej stanice, pokračujúci lunárny program či vývoj vlastného družicového navigačného systému BeiDou robia Čínu jeden z najvplyvnejších štátov v globálnom vesmírnom sektore s predpokladom pokračujúceho rastu významu v najbližšej dekáde. Čítaj ďalej.


EÚ spustila počiatočné služby navigačného systému Galileo

galileo215. decembra 2016 – Dnešným dňom Európska únia v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) spustila tzv. iniciačné služby európskeho globálneho navigačného systému Galileo. S 18 družicami na orbite predstavuje Galileo v súčasnosti najpresnejšiu družicovú navigáciu na svete. Spustenie počiatočnej prevádzky Galileo je popri prijatí Vesmírnej stratégie pre Európu a  podpísaní spoločného vyhlásenia EÚ a ESA ďalším dôležitým míľnikom európskej vesmírnej politiky, ktorý sa odohral počas predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES). Čítaj ďalej.


ESA Ministeriál 2016 – financovanie Európy vo vesmíre

CM-20169. decembra 2016 – V švajčiarskom Lucerne sa 1. – 2. decembra 2016 stretlo 22 ministrov členských krajín Európskej vesmírnej agentúry a dvoch pridružených štátov, Slovinska a Kanady, na rokovaní Rady ministrov ESA. V tomto pravidelnom formáte ministerskej rady sa zúčastnené krajiny dohodli na finančných záväzkoch pre nasledujúce obdobie, čím rozhodli o krokoch agentúry v oblasti posilňovania svojich výsledkov vo vesmírnej vede a technike, podpory konkurencie v európskom vesmírnom priestore a integrovania vesmíru bližšie k európskym občanom a európskej spoločnosti. Čítaj ďalej.


Česko zvyšuje svoj ročný príspevok do ESA

czes26. decembra 2016 – V priebehu roka 2016 sme niekoľkokrát informovali o náraste záujmu krajín regiónu strednej Európy o aktívnejšie angažovanie sa v európskom vesmírnom sektore. Tento trend dokumentuje aktuálne rozhodnutie vlády Českej republiky o navýšení príspevku, ktorý krajina každoročne vkladá do rozpočtu Európskej vesmírnej agentúry. V roku 2017 sa český príspevok do ESA bude pohybovať na úrovni 830 miliónov českých korún, v prepočte asi 30 miliónov EUR. Čítaj ďalej.


Scott Kelly sa stal prvým obhajcom OSN pre vesmír

kelly5. decembra 2016 – Organizácia spojených národov (OSN) nedávno vytvorila vo svojich štruktúrach novú pozíciu “obhajcu pre vesmír.” Prvým funkcionárom v pozícii “UN Champion for Space” sa stal americký astronaut Scott Kelly. Jeho úlohou bude napomáhať Úradu OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) v podporovaní vesmírnych aktivít ako efektívneho nástroja pri napĺňaní Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). OSN sa rozhodlo túto funkciu vytvoriť podľa vzoru poslov OSN pre mier. Čítaj ďalej.


SSPA prednáška na STU Bratislava

sspastu-copytit1. decembra 2016 – Dňa 24. 11. 2016 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Fakulta elektrotechniky a informatiky) uskutočnila v poradí druhá prednáška členov SSPA k problematike vesmírnej politiky, ekonomiky a bezpečnosti, tentokrát s názvom: Súčasné výzvy Európskej vesmírnej agentúry ESA: Aktéri, priority a budovanie spoločnej európskej iniciatívy pre vesmírny sektor. Účasť presiahla štyri desiatky poslucháčov z radov študentov univerzity, prevažne technického zamerania. Čítaj ďalej.


Belgicko zakladá federálnu vesmírnu agentúru

blg30. novembra 2016 – Belgicko, krajina s pomerne zložitým federálnym zoskupením, sa  po rokoch trvajúcich diskusií o forme spravovania národných vesmírnych aktivít, rozhodlo založiť centrálnu federálnu vesmírnu agentúru. Rozhodnutie padlo na najvyššej úrovni Federálnej rady ministrov, ktorá schválila založenie tzv. Interfederal Space Agency of Belgium (ISAB). Jej úlohou bude zjednotiť federálne financovanie vesmírnych aktivít všetkých troch štátotvorných regiónov (Flámsko, Valónsko a región Brusel), čo by malo viesť k flexibilnejšej správe rozhodovacieho procesu a regionálnej spolupráce. Čítaj ďalej.