Marcové vesmírne aktuality zo Slovenska

ead9b3c74373a18e3d796ec9532d42d5--same-sex-marriage-football-kitsa18. marec 2019 – Úvodné mesiace roka 2019 prinášajú nielen zaujímavé zahraničné (japonská misia Haybusa2, prvý skúšobný let kozmickej let lode Crew Dragon a.i.), ale aj domáce novinky týkajúce sa sféry vesmírnych aktivít. O niekoľkých z nich (20. výročie vesmírnej misie Štefánik, otvorený list slovenských stážistov a výkumníkov z ESA ministerke školstva) sme už informovali v minulých týždňoch na webe a FB profile Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. V aktuálnej správe Vám prinášame zhrnutie ďalších aktualít, tak, aby Vašej pozornosti neušli dôležité nedávne, prebiehajúce alebo blížiace sa novinky.

Výsledky 3. výzvy PECS

Na webstránke slovak.space, ktorý spravuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR boli nedávno zverejnené výsledky 3. výzvy PECS. V kontexte prístupového procesu SR do ESA ide v prípade PECS programu o kľúčový nástroj prípravy slovenských priemyselných a akademických subjektov na plné členstvo Slovenska v ESA, rozhodnutie o ktorom začína byť pre Slovensko čoraz aktuálnejšie. 12. februára 2019 bol deadline na podávanie projektových návrhov v rámci 4. výzvy PECS. Nasledujúca 5. výzva bude poslednou v rámci PECS programu pre SR.

  Názov projektu Organizácia Typ aktivity Trvanie projektu
1 Laser Post-ionization Mass Spectrometer Platform for High Performance Meteorite Analysis –
LaPoM2et
Medzinárodné
laserové centrum
B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
2 Preparation for ATHENA Mission by establishing Slovak research team oriented to existing X-ray Missions and AGN Study Ústav výskumu
progresívnych
technológií
MTF STU
D) Prípravné aktivity 24 mesiacov
3 Improvement of European capabilities for LEO objects tracking with optical passive sensors FMFI UK B) Výskumné a vývojové aktivity 24 mesiacov
4 Slovak contribution to ESA- JUICE mission: Development of Anti- Coincidence Module ACM for Particle Environment Package PEP Ústav
experimentálnej
fyziky, SAV Košice
A) Letový
hardware
24 mesiacov
5 Sun sensor feasibility study
– recap
NEEDRONIX s.r.o. D) Prípravné aktivity 19 mesiacov
6 Sentinel 2 based support of
forest disturbance mapping
and monitoring (Sen2ForMaM)
YMS, a.s. C) Vesmírne
aplikácie
24 mesiacov
7 SPACE::LAB – place to attract, educate and involve young generation in space science and engineering Ústav
experimentálnej
fyziky, SAV Košice
E) Edukačné
aktivity
24 mesiacov
Zdroj: slovak.space

Košický SPACE::LAB ako jeden z víťazných projektov 3. výzvy PECS

Potreba podpory vzdelávania slovenských žiakov a študentov v témach vesmírnych aktivít bola v 3. výzve PECS podporená prostredníctvom rozbehnutia projektu SPACE::LAB, ktorý bude zastrešovať Oddelenie kozmickej fyziky Ústavu experimentálnej fyziky Slovenskej akadémie vied. SPACE::LAB je prezentovaný ako “priestor v Košiciach, kde sa môžeš venovať vesmírnemu výskumu a kozmickému inžinierstvu spolu so špičkovými odborníkmi.” Jeho súčasťou by mali byť 2 nadväzujúce iniciatívy:

  • SPACE::TALK ako pravidelný meetup záujemcov o vesmírny výskum a inžinierstvo.
  • SPACE::PROJECT ako súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl.

Nový Česko-slovenský cubesat projekt

Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) v spolupráci s českým partnerom Hvězdárna a planetárium Brno odprezentovali začiatkom marca štart nového spoločného projektu – malého nanosatelitu formátu 3U (30x10cm) s pracovným názvom CScube, ktorý by sa do vesmíru mal dostať v roku 2021. Projekt by mal nadväzovať na predchádzajúce projekty skCUBE a VZLUSAT-1. Náklady na projekt by sa mali pohybovať v rozmedzí 10 až 30 miliónov českých korún. Bližšie potvrdené technické detaily projektu zatiaľ známe nie sú, organizátori deklarovali záujem o prijímanie ďalších projektových partnerov a takisto  nápadov na experimenty, ktoré bude tento družicový projekt zahŕňať.

Konferencia o vesmírnom priemysle v Bratislave

20. marca 2019 sa v Bratislave uskutoční konferencia o vesmírnom priemysle s názvom Výťah Conf. Bližšie informácie o programe, mieste konania a vstupenkách sú dostupné na webstránke podujatia.