Česko s novou vesmírnou stratégiou na roky 2020 – 2025

cz sspa17. októbra 2019 – Vláda Českej republiky schválila 14. októbra 2019 nový Národní kosmický plán, na roky 2020 – 2025. Dokument plynule nahradí v súčasnosti platný Národní kosmický plán na roky 2014 – 2019. Na vyše 120 stranách textu stanovuje nový Národní kosmický plán české vízie a ciele v sfére vesmírnych aktivít, identifikuje opatrenia na ich dosiahnutie a ponúka tiež hlbší pohľad na súčasný český vesmírny sektor a príležitosti na jeho budúci rozvoj, predovšetkým v európskom priestore (primárne vesmírne aktivity Európskej vesmírnej agentúry a Európskej únie).

Český kosmický portál informuje, že nový Národní kosmický plán je “strategií České republiky (ČR) v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry v oblasti kosmických aktivit, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost a maximalizována návratnost veřejných investic v oblasti kosmických aktivit a souvisejících oblastech, a aby v důsledku toho byl zvýšen celkový blahobyt občanů ČR”.

Národní kosmický plán 2020 – 2025 v českej verzii.

National Space Plan 2020 – 2025, English version.

Dôležitá zmena v ukrajinskej vesmírnej legislatíve

14. októbra 2019 – Potrebu modernej právnej úpravy vesmírnych aktivít na národnej úrovni rozpoznáva v Európe čoraz viac štátov. Posledným z nich je Ukrajina. Ukrajinský parlament schválil v októbri 2019 modernizáciu už dávnejšie vytvoreného právneho rámca pre realizáciu vesmírnej činnosti. Nový vesmírny zákon (č. 1071) bol prijatý 308 hlasmi v 450-člennom parlamente a najzásadnejšou zmenou, ktorú prináša, je komplexná reforma regulačného rámca pre aktivity súkromného sektora. Ukrajinský vesmírny sektor bol doposiaľ prevažne formovaný činnosťou pod štát spadajúcich organizácií.

Webstránka ukrajinského parlamentu informuje o účele nového zákona nasledovne:

The purpose of the bill is to ensure a stable development, increase investment attractiveness, and create a competitive environment for the development of Ukraine’s space industry both in the public and private sectors. The bill is well pointed at luring private investments in Ukraine’s outer space industry.

Nový ukrajinský vesmírny zákon vytvára podmienky, ktoré obratnejšie reflektujú súčasné trendy vo vesmírnom sektore (rastúce investičné možnosti, angažovanosť súkromného sektora…). Portál Noosphere prináša zhrnutie niekoľkých najdôležitejších ustanovení, ktoré zákon prináša do praxe:

  • umožnenie činnosti v oblasti vývoja a konštrukcie raketových nosičov pre súkromné spoločnosti
  • zjednodušenie prístupu k zahraničným investíciám pre inštitúcie pohybujúce sa vo vesmírnom sektore
  • zrušenie potreby povinného poistenia vesmírneho projektu (nutnosť poistenia zodpovednosti za škodu naďalej zostáva v platnosti)
  • nastavenie fixnej doby licenčného procesu pre raketové štarty štátnou vesmírnou agentúrou na 90 dní
  • zrušenie potreby špeciálnych povolení a licencií doposiaľ vyžadovaných pri činnostiach súkromných spoločností

 

Aká bola ECSL letná škola 2019 – dojmy účastníka

25. septembra 2019 – Európske centrum pre vesmírno právo ECSL usporiadalo v septembri tradičnú letnú školu o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Dejiskom tohtoročnej edície bolo sicílske mesto Messina. V SSPA sme boli nesmierne radi za zvýšený záujem slovenských uchádzačov vedúci k účasti až 3 slovenských účastníkov. Jeden z nich, Denis Kucharský, spísal svoje dojmy, … Čítajte viac

Slovenská účasť na Space Law Moot Court

23. septembra 2019 – Slovenskí študenti sa zúčastnili simulovaného súdneho sporu z oblasti kozmického práva. Historicky prvý slovenský tím v zložení Laura Fotopulosová, Natália Koprdová a Matúš Mažáry sa v máji tohto roku zúčastnil európskeho kola súťaže Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2019, ktoré sa konalo v Paríži na univerzite Paris-Sud. Slovenský tím si počas 5 dní zmeral … Čítajte viac

“GETTING INTO SPACE” SARIO workshop

13. septembra 2019 – Dňa 18. septembra 2019 v čase od 10:00 do 15:00 sa v hoteli Falkensteiner v Bratislave uskutoční  workshop s expertmi Európskej vesmírnej agentúry. Podujatia sa zúčastnia a zároveň sa predstavia zástupcovia slovenských firiem, ktoré úspešne diverzifikovali portfólio svojich produktov a služieb smerom k vesmírnemu sektoru a inšpirovali  sa efektívnou spoluprácou s výskumnými inštitúciami. © SARIO … Čítajte viac

Blíži sa piaty PECS informačný deň s expertmi z ESA

pecs5. septembra 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ohlásilo informačný deň k piatej výzve PECS – PECS 5th Call Briefing Day. Stretnutie s expertmi Európskej vesmírnej agentúry sa uskutoční dňa 19. septembra 2019  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v zasadacej miestnosti na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/a, Bratislava.

Na stretnutí budú detailne predstavené podmienky podávania projektov v rámci 5. PECS výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií možných projektových zámerov s expertmi ESA. Prihlasovanie na PECS 5th Call Briefing Day je možné prostredníctvom nasledovného elektronického formulára a to najneskôr do 12. septembra 2019.

 Informácia o konaní podujatia je tiež dostupná na:http://slovak.space/pozvanka-na-pecs-5th-call-briefing-day/

 

Čaká nás 10-ročný rast štátnych vesmírnych rozpočtov?

7. augusta 2019 – Konzultanská spoločnosť Euroconsult vo svojej novej štúdii Government Space Programs: Benchmarks, Profiles & Forecasts to 2028 odhaduje, že sumárny objem vládnych rozpočtov na vesmírnu činnosť bude kontinuálne narastať minimálne do roku 2028, predstavujúcu hranicu skúmaného obdobia. Štúdia predpovedá, že do roku 2025 by mala celková hodnota objemu vládnych výdavkov na vesmír … Čítajte viac

Turbulencie na poistnom trhu pre vesmírne aktivity

5. augusta 2019 – Vesmírna činnosť, podobne ako iné odvetvia ľudskej činnosti, býva štandardne subjektom poistnej činnosti. Poisťovanie vesmírnych aktivít sa medzinárodné odohráva v dvoch najštandardnejších formátov – poistenia vlastného (z ang. first party insurance) vesmírneho projektu (vynášanie alebo samotný náklad) a poistenia tretej strany (z ang. third party insurance), resp. inými slovami poistenia zodpovednosti … Čítajte viac

Vesmír čoraz častejšie bezpečnostnou témou aj v Európe

31. júla 2019 – O tom, že využívanie vesmíru na vojenské alebo širšie bezpečnostné účely je v posledných mesiacoch a rokoch vo svete čoraz intenzívnejšie, minimálne v deklaratórnej rovine, sme už informovali na webe SSPA, napr. v súvislosti s prebiehajúcim procesom vytvárania vesmírnych síl v USA. Európske krajiny nezostávajú pozadu a v európskom prostredí je … Čítajte viac

50. výročie “veľkého skoku pre ľudstvo”

18. júla 2019 – Tento rok v júli si svetová vesmírna komunita pripomína 50. výročie jedného z výrazných medzníkov ľudskej histórie – úspešnej realizácie prvej pilotovanej vesmírnej misie na povrch Mesiaca v rámci amerického lunárneho programu Apollo, misie Apollo 11. Na pozadí osláv tohto historického momentu je dnes opätovne viditeľnejší záujem nielen USA o vyslaní misií s ľudskou posádkou … Čítajte viac