Projekty

V súčasnosti pracujeme v SSPA na viacerých projektoch a iniciatívach:

  • Časť tímu SSPA a pozvaní experti na Workshope k národným vesmírnym legislatívam, máj 2018

    pravidelne informujeme o dôležitých témach vesmírnej politiky a vesmírneho práva prostredníctvom webu http://www.vesmirnapolitika.sk/spravy/

  • vydávame odborné publikácie SSPA Reporty
  • realizujeme vzdelávaciu iniciatívu k vesmírnemu právu na slovenských vysokých školách
  • organizujeme tematické workshopy pre slovenskú odbornú verejnosť s cieľom posilňovania povedomia o dôležitosti tém vesmírnej politiky a vesmírneho práva

Členovia SSPA sa aktívne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách, vrátane zasadnutí Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS) vo Viedni, a osobitne sledujú vývoj vesmírnej politiky a vesmírneho práva v podmienkach Slovenskej republiky

Z minulosti:

V máji 2018 sme v priestoroch Právnickej fakulty Univerzity Komenského zorganizovali v spolupráci s Eúropskym centrom pre vesmírne právo (ECSL) odborný workshop k vesmírnym legislatívam. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou štátneho tajomníka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Lukáša Parízeka.

V júni 2016 sme v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali pod záštitou SK PRES podujatie „Smerom k Európskej vesmírnej stratégii.“ Na workshope sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, akademickej sféry a tretieho sektora.

Mimoriadnym úspechom SSPA v roku 2016 bolo pozvanie Slovenskej atlantickej komisie k organizácii medzinárodného panelu k vesmírnej politike na renomovanej konferencii GLOBSEC City Talks 2016 v Bratislave.

SSPA bola v roku 2015 národným koordinátorom pre organizovanie podujatí v rámci Svetového kozmického týždňa v Slovenskej republike (4.-10. októbra 2015).

SSPA bola v októbri 2015 prizvaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na prvé zasadnutie novovytvorenej Komisie pre kozmické aktivity v SR.