Projekty

sspa k projektom2Vesmírnej politike sa venujeme v troch prierezových oblastiach: bezpečnosť a mierové využívanie vesmíru, ekonomický a technologický rozvoj a kozmické právo, medzinárodné normy a regulácie. V súčasnosti pracujeme na viacerých projektoch, vrátane vypracovania prvého terminologického slovníka pre oblasť vesmírnej politiky v podmienkach SR, realizácii vzdelávacej iniciatívy na slovenských univerzitách, či vydávaniu odborných analytických štúdií v rámci série SSPA Reporty.

Členovia SSPA sa aktívne zúčastňujú na medzinárodných konferenciách, vrátane zasadnutí Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS) vo Viedni, a osobitne sledujú vývoj európskej vesmírnej politiky v kontexte prijatia novej vesmírnej stratégie EÚ počas predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES) v druhej polovici roku 2016.

wrksp3V júni 2016 sme v priestoroch Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zorganizovali pod záštitou SK PRES podujatie “Smerom k Európskej vesmírnej stratégii.” Na workshope sa zúčastnili zástupcovia štátnej správy, akademickej sféry a tretieho sektora.

Intenzívne sa zaoberáme aj medzinárodnoprávnymi aspektami a medzinárodným regulačným rámcom vesmírnych aktivít, predovšetkým v súvislosti so skonštruovanímvypustením družice skCUBE. Aj vďaka komunikácii SSPA s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR bol v marci 2016 vytvorený Register kozmických objektov SR.

Mimoriadnym úspechom SSPA v roku 2016 bolo pozvanie Slovenskej atlantickej komisie k organizácii medzinárodného panelu k vesmírnej politike na renomovanej konferencii GLOBSEC City Talks 2016 v Bratislave.

SSPA bola v roku 2015 národným koordinátorom pre organizovanie podujatí v rámci Svetového kozmického týždňa v Slovenskej republike (4.-10. októbra 2015). Témou celosvetového podujatia bolo objavovanie vesmíru. Na predmetnom podujatí participovalo viacero slovenských organizácií, vrátane Astronomického klubu BratislavaCentra voľného času – Regionálneho centra mládeže v Košiciach, Krajskej hvezdárne v Žiline a Hvezdárne v Partizánskom. Pri príležitosti Svetového kozmického týždňa  zorganizovala SSPA v spolupráci s filmovou distribučnou spoločnosťou Barracuda Movie vedomostnú súťaž o lístky na film Marťan.

SSPA bola v októbri 2015 prizvaná Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR na prvé zasadnutie novovytvorenej Komisie pre kozmické aktivity v SR.

screen-shot-2016-11-14-at-12-20-53-copy

screen-shot-2016-11-14-at-12-53-15

globsec-citytalkssmall

light_bg_sgac-logo-main-rgb-2000px

404847_article_photo_ulgvgh3_900x