Workshop SSPA k Európskej vesmírnej stratégii

30. júna 2016 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA usporiadala 28. júna 2016 popoludňajší workshop zameraný na tému pripravovanej spoločnej európskej vesmírnej stratégie, ktorý sa konal pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Na workshope sa zúčastnili takmer dve desiatky účastníkov zo štátnej správy, akademickej sféry či tretieho sektora.

Podujatie bolo otvorené krátkou prednáškou zo strany organizátora, SSPA, priestor bol následne moderovanou formou prenechaný diskusii medzi zúčastnenými expertmi. Účastníci počas takmer dvoch hodín intenzívne diskutovali v priestoroch poskytnutých Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR aj o súvisiacich témach, akými sú napr. európska vesmírna politika, otázka vzťahov medzi EÚ a ESA, či inštitucionálne rozhranie a organizačné zabezpečenie slovenských vesmírnych aktivít. Diskusie sa dotkli aj špecifickejších odbornejších tém, konkrétne možností na zlepšenie využiteľnosti priestorových dát v európskom priestore ako aj v podmienkach Slovenskej republiky.

Informačný Hand-out poskytnutý účastníkom workshopu je k dispozícii na tomto odkaze. Workshop SSPA predstavoval prvé podujatie svojho druhu v Slovenskej republike, je príkladom inkluzívneho prístupu k otázkam týkajúcich sa slovenských vesmírnych aktivít a na základe pozitívnych reakcií zo strany účastníkov je v pláne organizátora usporiadanie ďalších podobných podujatí v blízkej budúcnosti. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku vo veci formulácie národného stanoviska podporuje vzájomný dialóg medzi všetkými relevantnými inštitúciami štátnej, súkromnej, vedeckej a mimovládnej sféry.

Oficiálna zápisnica z workshopu

zápisnica

 

Workshop SSPA k spoločnej európskej vesmírnej stratégii