Verejnosť zapojená do príprav Európskej vesmírnej stratégie

30. mája 2016 – Jednou z úloh slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016 bude aj aktívna činnosť pri procese príprav spoločnej a jednotnej Európskej vesmírnej stratégie. Prijatie jednotnej európskej vesmírnej stratégie predstavuje jednu zo strategických iniciatív Európskej komisie pre rok 2016, na základe čoho sa Komisia rozhodla k spusteniu rozsiahleho konzultačného procesu, do ktorého sa do 12. júla môže zapojiť odborná, ako aj laická verejnosť.

Neustále rozvíjajúca sa priemyselná dimenzia vesmírnych aktivít, prepojenie využitia kozmických technológií v sektore hospodárstva, obrany a bezpečnosti, či integrácia dát získaných prostredníctvom družicových technológií v námorníctve, poľnohospodárstve alebo meteorológií viedli Európsku komisiu k rozhodnutiu vypracovať jednotnú európsku víziu vo vesmírnom sektore pre najbližšiu dekádu. Ďalším z cieľov pripravovanej stratégie je zabezpečiť čo najvyššiu mieru komplementárnosti a koordinácie s vesmírnymi aktivitami, ktoré členské krajiny realizujú individuálne alebo prostredníctvom Európskej vesmírnej agentúry (ESA).

Angažovanosť Európskej únie vo vesmírnom sektore je dnes najviditeľnejšia v dvoch vlajkových programoch európskej vesmírnej politiky – satelitnom navigačnom systéme Galileo a v globálnom pozorovaciom systéme Copernicus. Obidva tieto projekty sú realizované v spolupráci s ESA. Európska vesmírna agentúra nie je inštitúciou Európskej únie ale samostatnou medzinárodnou organizáciou. Vzťah medzi EÚ a ESA je už niekoľko dekád témou, ktorá rezonuje a hoci formálne v minulosti došlo k rámcovému vymedzeniu kompetencií a aktivít, vzťah medzi EÚ a ESA zostáva témou diskusií aj v súčasnosti. Preto aj prijatie jednotnej Európskej vesmírnej stratégie môže napomôcť k novému vývoju v tejto otázke a k jednotnej prezentácii záujmov v Európe v oblasti vesmírnej politiky.

V dôsledku toho, že pripravovaná Európska vesmírna stratégia je považovaná za strategickú iniciatívu, európski, teda aj slovenskí občania, majú možnosť zapojiť sa do príprav a prezentovať svoje postoje k pripravovanému dokumentu. Táto možnosť je pritom dostupná elektronicky na tejto webstránke.

SSPA vo veci formulácie národného stanoviska podporuje vzájomný dialóg medzi všetkými relevantnými inštitúciami štátnej, súkromnej, vedeckej a mimovládnej sféry.