ESA stáž v Centre pre bezpečnosť a vzdelávanie v belgickom Redu

sspa sprava 27 jula27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska) možnosť stáže na dobu 3 až 6 mesiacov v belgickom centre ESEC. Stáž je zameraná na podporu výskumných a laboratórnych experimentov z oblasti vývoja satelitných zariadení a je súčasťou prípravy druhej edície tzv. „ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week“.

Záujemci by mali byť študentmi aspoň tretieho ročníka bakalárskeho štúdia inžinierskeho. zamerania, so základnými poznatkami o vesmírnom inžinierstve a fungovaní kozmických systémov. Žiadosti vrátane motivačného listu, životopisu, študijných výsledkov a odporúčacieho listu od univerzitného profesora je potrebné zaslať do 2. septembra 2018 na adresu esa.academy@esa.int.

Najskorší možný dátum začatia stáže je  1. október 2018.

Bližšie informácie a detaily k ponúkanej pozícii nájdete tu, ESA ponúka informácie k možnostiam stáží tiež tu.

Report SWF k problematike protidružicových technológií

satelitte-carosel-imagea23. júla 2018 – O tom, že prieskum a využívanie kozmického priestoru sú témy atraktívne aj pre armádne zložky, existujú informácie od počiatkov kozmickej éry v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Negatívne znejúci termín militarizácia kozmického priestoru je prítomný odkedy ľudstvo prvýkrát vyslalo technológie resp. ľudí na obežné dráhy Zeme. Hoci v súčasnosti sú mediálne atraktívne predovšetkým témy ako kolonizácia Marsu či vesmírny priemysel, vesmír aj dnes zostáva doménou, ktorej využívanie je atraktívne aj pre armády. Nemusí byť preto prekvapením, že vesmírne programy najvýznamnejších vesmírnych krajín historicky zahŕňali výskum s cieľom získať schopnosť zničiť družice prípadného protivníka. Americký think-tank Secure World Foundation (SWF) pripravil tento rok detailný prehľad historických ako aj súčasných takýchto programov, v podobe voľne dostupného analytického reportu.

Vesmírny priestor by mal byť skúmaný a využívaný len na mierové účely a pre blaho a prospech všetkých národov. Tak znie jedno zo základných ustanovení Kozmickej zmluvy, medzinárodnej zmluvy, ktorú v priebehu posledných vyše 50 rokov ratifikovalo alebo podpísalo viac než 100 krajín, vrátane najvyspelejších vesmírnych mocností. Vesmír však takisto bol odjakživa užitočným politickým nástrojom a v súčasnosti je dokonca nevyhnutnou súčasťou hospodárstva či bezpečnosti štátov (navigácia, komunikácia či meteorológia). Nie je preto prekvapením, že štáty už v histórii vyvíjali technológie na ničenie družíc, v prípade, že by využitie takýchto technológií považovali za nevyhnutné na dosiahnutie svojich zahraničnopolitických záujmov v možnom konflikte s iným štátom alebo štátmi.

Aktuálny report od SWF ponúka obrovské množstvo informácií o týchto, tzv. “counterspace” technológiách. Ich najintenzívnejší vývoj je dlhodobo viditeľný vo vesmírnych programoch USA, Ruska a Číny, v menšej miere sa report venuje aj counterspace programom štátov Irán, Severná Kórea a India. Dôraz je kladený tradičnejším formám protidružidových zbraní, vo forme napr. upravených balistických rakiet určených na priamy zásah družice, pozornosť je venovaná takisto modernejším technológiám protidružicových technológií založených na manévrovateľnosti objektu na orbitách či elektromagnetickým formách škodlivého zásahu. Samostatná kapitola je navyše orientovaná na kybernetické hrozby, ktorými je možné zasiahnuť kozmické systémy, a jej narastajúcemu významu v kontexte využívania služieb, ktoré nám poskytujú kozmické technológie. Report od SWF predstavuje zdroj referenčnej kvality, informácie v ňom sú čerpané z výlučne dohľadateľných a verejne dostupných zdrojov. Jeho preštudovanie poslúži vesmírnym nadšencom ako aj ľudom pohybujúcich sa v oblasti politológie, či bezpečnostných štúdií.

SSPA opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva

sspalsmp201810. júla 2018 – Aj počas letných prázdninových mesiacov pokračujeme v SSPA v našej vzdelávacej iniciatíve pre slovenských vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť teoretické ako aj praktické poznatky k relevantným aktuálnym otázkam vesmírnej politiky, práva alebo bezpečnosti. Tento týždeň sme opäť po roku mali byť možnosť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, týždňového vzdelávacieho podujatia pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov pôsobiacich alebo sa zaujímajúcich o medzinárodné právo.

LŠMP 2018 sa tento rok koná na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave, organizačne ju primárne zabezpečujú ELSA Slovensko a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo. Po dobrej odozve k bloku venovanom súčasným trendom vo vesmírnom práve, ktorý sme v SSPA poskytli v rámci LŠMP minulý rok, sme aj v tohtoročnej edícii pripravili pre účastníkov Letnej školy medzinárodného práva seminár obsahujúci informácie predovšetkým k aktuálnym výzvam v oblasti právneho a regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na medzinárodnej ako aj národnej úrovni.

Diskusia a riešenie príkladov počas bloku k vesmírnemu právu:

Slovenské leto 2018 v znamení vzdelávacích vesmírnych podujatí

6. júla 2018 – V priebehu letných mesiacov roka 2018 sa na Slovensku uskutočnilo, resp. ešte len uskutoční viacero zaujímavých vzdelávacích podujatí pre odbornú ako aj širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na rôzne témy súvisiace s prieskumom a využívaním vesmíru. V SSPA sme zmapovali tieto podujatia a ich prehľad Vám prinášame v aktuálnom článku. Aplikačné … Čítajte viac

Kontroverzný zámer vytvorenia vesmírnych síl USA

20. júna 2018 – Prezident USA Donald Trump upútal tento týždeň mediálnu pozornosť  vyhlásením o poverení Ministerstva obrany USA na vytvorenie samostatnej zložky armády v rámci ozbrojených síl USA, tzv. “Space Force”, ktorá by podobne ako námorníctvo či vzdušné sily, posilnila vojenskú prítomnosť Spojených štátov, tentokrát však v kozmickom priestore. Dopad tohto kroku na agendu mierového … Čítajte viac

Hlas mladej generácie opäť zarezonoval vďaka SGAC udalosti

sgf small logo18. júna 2018 – Prezentovať názor študentov a mladých profesionálov k súčasným trendom vo vesmírnom sektore na medzinárodných fórach nie je vždy jednoduchým cieľom. Aj za týmto účelom prebehlo 16. a 17. júna 2018 dvojdňové „Space Generation Forum 2.0“, zorganizované pri príležitosti medzinárodnej vesmírnej konferencie UNISPACE+50 vo Viedni v týchto dňoch. Odporúčania, ku ktorým dospelo vyše 70 účastníkov podujatia z viac než 30 krajín sveta, budú prezentované práve na pôde tejto konferencie globálnemu publiku.

Space Generation Forum 2.0 zorganizovali mladí dobrovoľníci angažujúci sav organizácii Space Generation Advisory Council, ktorá združuje študentov a mladých profesionálov pôsobiacich vo vesmírnom sektore alebo sa inak zaujímajúcich o prieskum a využívanie kozmického priestoru. Na webe SSPA môžete nájsť viacero informácií o možnostiach zapojenia sa do činnosti tejto medzinárodnej mimovládnej organizácie, ktorá prináša viacero možností na získanie cenných skúseností v aktivitách spätých s vesmírom.

Space Generation Forum 2.0 využilo formát podobný prvému Space Generation Fóru z roka 1999, ktorý viedol aj k formálnemu vytvoreniu Space Generation Advisory Council a podobne sa odohral pri príležitosti UNISPACE konferencie, v tomto prípade išlo o konferenciu UNISPACE III. Počas SGF 2.0 mali účastníci možnosť vypočuť si viacero prednášok a inšpiratívnych príhovorov od starších a skúsenejších členov vesmírnej komunity, prevažná časť podujatia však bola venovaná práci v 7 projektových skupinách reflektujúcich tematické priority v procese príprav UNISPACE+50. 15 odporúčaní, ku ktorým účastníci dospeli počas dvoch dní SGF 2.0 a ktoré reflektujú vnímanie zástupcov mladej generácie, budú prezentované medzinárodnému spoločenstvu na pôde OSN počas konferencie UNISPACE+50 a súvisiaceho 61. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru.

35518493_2186298898053309_8484883037719363584_o
Všetci účastníci SGF 2.0 – vybraní delegáti zastupujúci mladú generáciu, rečníci, moderátori a experti v pracovných skupinách

Vesmír aktuálnou témou posledných týždňov v Európe

euspace copya11. júna 2018 – Agenda vesmírnych aktivít plní v posledných týždňoch v európskom prostredí titulky spravodajských portálov akosi častejšie ako v iných častiach roka. A vidieť pritom práve dôraz na vesmírne aktivity v našom “domácom” – európskom kontexte. Nedávno sme už na webe SSPA informovali o novom rozpočtovom návrhu pre vesmírnu činnosť Európskej únie, v aktuálnom článku prinášame niekoľko detailov navyše k tejto téme ako aj ďalšie aktuálne zaujímavosti z európskej vesmírnej politiky.

Budúci rozpočet EÚ počíta s navýšením finančných prostriedkov na vesmír

Podpredseda Komisie EÚ Maroš Šefčovič predstavil minulý týždeň spoločne s ďalšími komisármi návrh rozpočtu pre obdobie 2021-2027 pre oblasť vesmírnych aktivít. Podpredseda komisie zdôraznil, že takmer 10% podiel HDP EÚ závisí priamo od kvality služieb prostredníctvom vesmírnych technológií. Podľa neho, vesmírna politika EÚ bude patriť do takzvanej skupiny strategických investícií pre budúcnosť. Doteraz známa Agentúra pre európsky globálny navigačný satelitný systém sa má premenovať na Agentúru Európskej únie pre vesmírny program. Nový rozpočet predstavuje 47% nárast plánovaných investícií EÚ do vesmírneho sektora oproti súčasne prebiehajúcemu rozpočtovému rámcu. 16 miliárd euro pre obdobie 2021 až 2027 sa predpokladá prerozdeliť nasledovne: 9,7 miliardy EUR pre systémy Galileo a EGNOS; 5,8 miliardy EUR pre projekt Copernicus; 500 miliónov EUR pre vývoj nových bezpečnostných komponentov.

Brexit vplýva aj na vesmírne aktivity v Európe

Blížiace sa výstúpenie Spojeného kráľovstva z Európskej únie nesie so aj sebou následky späté s vesmírnou politikou. Spojené krášovstvo totiž aj naďalej plánuje zostať dôležitým členským štátom Európskej vesmírnej agentúry, jeho vystúpenie z EÚ však komplikuje nastavenie fungovania britského vesmírneho sektora v multilaterálnych európskych vesmírnych aktivitách, menovite napríklad projektoch Copernicus a Galileo. Keďže totiž tieto projekty sú primárne financované cez rámec EÚ a operatívne zabezpečované prostredníctvom mechanizmu ESA, je otázne ako bude v tejto komplikovanej inštitucionálnej štruktúre fungovať Spojené kráľovstvo. Portál Financial Times nedávno navyše priniesol zaujímavú analýzu aktuálnej situácie v obstaraní najbližšej várky navigačných družíc do systému Galileo, kde sa evidentne prejavil v politických rokovaniach aj faktor brexitu a konforntačné záujmy Spojeného kráľovstva na jednej strane a zástupcov Európskej komisie na druhej strane.

EÚ, ESA a ďalšia agentúra navyše?

Nielen brexit ale aj komplikovaná trojúrovňová štruktúra európskych vesmírnych aktivít už niekoľko rokov tvoria tému diskusií o správnom inštitucionálnom nastavení európskej vesmírnej politiky. Úroveň samostatných štátov spolu s prelínajúcimi sa, no stále od seba a priori nezávislými rámcami EÚ a ESA môžu pôsobiť neprehľadne. Nie je preto prekvapením, že aj vo verejne dostupných zdrojoch sú dnes viditeľné konkrétne návrhy riešenia tejto situácie, a to aj napriek formálnemu nastaveniu vzájomných vzťahov medzi EÚ a ESA. Zaujímavým sa javí nedávno prezentovaný návrh generálneho riaditeľa ESA Jana Wörnera o “United Space in Europe” s centrálnou poziciou jednej novoetablovanej širokosiahlej organizácie zabezpečujúcej vesmírnu činnosť, vlastný návrh odprezentovala aktuálne aj Európska komisia, so zámerom o vytvorenie jednoduchšieho systému riadenia európskych aktivít vo vesmíre prostredníctvom pretrasnformovania Agentúry pre európsky globálny navigačný satelitný systém (GSA) sídliacej v Prahe na inštitúciu so širším záberom zodpovednú za realizáciu európskeho vesmírneho programu. Rozhodne bude zaujímavé sledovať vývoj v tejto oblasti, k akému rozhodnutiu nakoniec na pôde EÚ, resp. ESA dôjde.

Úspešný priebeh Workshopu k vesmírnym legislatívam

SSPA-W1web6. júna 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sme s potešením  prijali úspešný priebeh Workshopu k národným vesmírnym legislatívam, ktorý sme zorganizovali v Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci s Právnickou fakultou UK a s podporou Európskeho centra pre vesmírne právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na národnej úrovni.

Účastníci workshopu boli informovaní, že momentálne prebieha na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR fáza príprav vesmírnej legislatívy, pričom prvá verzia takéhoto textu by mohla byť skompletizovaná na jeseň roka 2018. Na workshope vystúpili 3 zahraniční hostia s praktickými skúsenosťami v sfére vesmírneho práva. Zúčastnení hostia workshopu si tak mali možnosť vypočuť prezentácie zamerané na súčasné trendy v oblasti vesmírneho práva v Európe, praktické poznatky a skúsenosti z procesu prijatia rakúskeho vesmírneho zákona ako aj informácie a odporúčania späté s problematikou regulácie využívania rádiofrekvenčného spektra a orbitálnych pozícií pri realizácii vesmírnych projektov.

Najdôležitejšie informácie a odporúčania ktoré na workshope zazneli:

  • Príprava vesmírnej legislatívy na Slovensku momentálne bola naštartovaná
  • Skúsenosti z ostatných európskych krajín ukazujú rastúci záujem týchto štátov o vytváranie právno-regulačných mechanizmov pre vesmírnu činnosť na národnej úrovni, čo dokumentuje, že takéto mechanizmy vnímajú štáty ako prínosné a potrebné v nadväznosti na rastúcu intenzitu vesmírnej činnosti
  • Tento trend je viditeľný aj u čoraz menších a menej rozvinutých štátov vo vesmírnom sektore
  • Skúsenosti z prípravy rakúskeho vesmírneho zákona poukazujú na potrebu medzirezortnej pravidelnej diskusie na odbornej úrovni podporenej zastrešujúcou politickou podporou zodpovedného orgánu štátnej správy
  • Efektívna vesmírna legislatíva nemusí byť vyčerpávajúcim dokumentom, potrebné sa javí stanovenie definícií problematických termínov a zadefinovanie základných inštitucionálnych a procesných pravidiel spätých s otázkami ako zodpovednosť za škodu, autorizácia a licenčný proces, stály dohľad, či registračné povinnosti
  • V kontexte prebiehajúcich trendov v medzinárodnom prostredí sa odporúča pripraviť taký vesmírny „zákon“, ktorý vníma tieto trendy a svojím nastavením reflektuje nielen obdobie aktuálnych rokov, ale zameriava sa aj na minimálne blízku budúcnosť
  • Právo-regulačné nastavenie vesmírnych aktivít v SR je potrebné vnímať aj v širších hospodárskych súvislostiach – právno-regulačné nastavenie vesmírnej činnosti by malo mať stimulačný efekt na domácu vedeckú či priemyselnú komunitu, odporúča sa tiež diskutovať o takom nastavení právno-regulačného mechanizmu, ktoré by teoreticky vedelo prilákať na Slovensko zahraničné investície.
Čast tímu SSPA s pozvanými rečníkmi
Priebeh workshopu

Návrh nového rozpočtu EÚ podčiarkuje dôležitosť vesmíru

Screen Shot 2018-05-26 at 23.14.39 copyc26. mája 2018 –  Európska komisia navrhuje zvýšenie výdavkov na vesmírne technológie a výskum pre obdobie rokov 2021 – 2027. Má ísť až o 25 % nárast v porovnaní s rozpočtom z rokov 2014 – 2020. Európsky vesmírny priemysel má mať podľa nového návrhu rozpočtu k dispozícii 16 miliárd eur. Veľká časť rozpočtu bude venovaná existujúcim programom ako EGNOS, Galileo and Copernicus, ako aj pre realizáciu nového projektu GOVSATCOM. Zvýšené výdavky na vesmír sú súčasťou predkladaného návrhu Komisie na Viacročný finančný rámer EÚ pre roky 2021-2027, ktorý nahradí dnes platný rámec pre roky 2014-2020.

Navýšenie objemu prostriedkov pre vesmírny sektor je znakom rastúcej snahy o konkurencieschopnosť Európy s ostatnými vesmírnymi veľmocami v oblasti vesmírnych technológií. Dôležitosť vesmírnych technológií pre EÚ je zvýraznená skutočnosťou, že “vesmír“ sa nachádza v prvej rozpočtovej kategórii navrhovaného rozpočtu s názvom“ Jednotný trh, inovácie a digitálne technológie“. Vesmírny priemysel hrá totiž dôležitú rolu v odvetviach, ktoré sú založené na získavaní a spracovaní dát, ako napríklad budovanie komunikačných infraštruktúr, boj proti klimatickým zmenám, lodná doprava, pôdohospodárstvo a digitálne technológie (napríklad dostupnosť internetu v odľahlých oblastiach, zavedenie 5G siete). Viac informácií o tom ako vníma Európska únia vesmírnu politiku sa môžete dočítať v Európskej vesmírnej stratégii, ktorá bola zverejnená na jeseň roka 2016.