Space Needs You seminár na UMB v Banskej Bystrici

54515142_1052259871635738_5987865553782439936_n8. apríla 2019 – Na vesmírny priestor sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu: ako vedci, inžinieri – ale aj ako právnici, ekonómovia či politológovia. Práve s takýmto poslaním vo štvrtok 4. apríla 2019 SSPA zorganizovala v Banskej Bystrici na pôde Univerzity Mateja Bela informačný seminár Space Needs You: Študijné a kariérne príležitosti vo vesmírnom sektore pre právnikov, politológov a ekonómov, spojený s prednáškou Mgr. Tomáša Hrozenského, PhD. na tému Európske uvažovanie o vesmíre: pracovné miesta, investície aj bezpečnosť, ktorý sa konal v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB.

Členovia SSPA Tomáš Hrozenský spolu so študentkou tejto fakulty Lenkou Kružlicovou priblížili študentom so záujmom o vesmír pracovné a študijné príležitosti v európskych inštitúciách a zhrnuli dôležité informácie o súčasnom európskom priestore. Na prednáške sa prejavil záujem študentov, ktorí kládli otázky týkajúce sa aj právneho postavenia potenciálnych obyvateľov Marsu, či aktuálnych tém, akou je napríklad protisatelitný test Indie a s ním súvisiace súperenie globálnych hráčov vo vesmírnom priestore.

Infosemniár SSPA sa uskutočnil v rámci vzdelávacej iniciatívy SSPA, ktorú už tretím rokom realizujeme na slovenských univerzitách. Vítame snahu univerzity a aj študentov viesť debatu o prebiehajúcich výzvach a príležitostiach vo vesmíre, pretože je to nepochybne téma, o ktorej treba viesť debaty aj na akademickej pôde.