Report SWF k problematike protidružicových technológií

satelitte-carosel-imagea23. júla 2018 – O tom, že prieskum a využívanie kozmického priestoru sú témy atraktívne aj pre armádne zložky, existujú informácie od počiatkov kozmickej éry v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Negatívne znejúci termín militarizácia kozmického priestoru je prítomný odkedy ľudstvo prvýkrát vyslalo technológie resp. ľudí na obežné dráhy Zeme. Hoci v súčasnosti sú mediálne atraktívne predovšetkým témy ako kolonizácia Marsu či vesmírny priemysel, vesmír aj dnes zostáva doménou, ktorej využívanie je atraktívne aj pre armády. Nemusí byť preto prekvapením, že vesmírne programy najvýznamnejších vesmírnych krajín historicky zahŕňali výskum s cieľom získať schopnosť zničiť družice prípadného protivníka. Americký think-tank Secure World Foundation (SWF) pripravil tento rok detailný prehľad historických ako aj súčasných takýchto programov, v podobe voľne dostupného analytického reportu.

Vesmírny priestor by mal byť skúmaný a využívaný len na mierové účely a pre blaho a prospech všetkých národov. Tak znie jedno zo základných ustanovení Kozmickej zmluvy, medzinárodnej zmluvy, ktorú v priebehu posledných vyše 50 rokov ratifikovalo alebo podpísalo viac než 100 krajín, vrátane najvyspelejších vesmírnych mocností. Vesmír však takisto bol odjakživa užitočným politickým nástrojom a v súčasnosti je dokonca nevyhnutnou súčasťou hospodárstva či bezpečnosti štátov (navigácia, komunikácia či meteorológia). Nie je preto prekvapením, že štáty už v histórii vyvíjali technológie na ničenie družíc, v prípade, že by využitie takýchto technológií považovali za nevyhnutné na dosiahnutie svojich zahraničnopolitických záujmov v možnom konflikte s iným štátom alebo štátmi.

Aktuálny report od SWF ponúka obrovské množstvo informácií o týchto, tzv. “counterspace” technológiách. Ich najintenzívnejší vývoj je dlhodobo viditeľný vo vesmírnych programoch USA, Ruska a Číny, v menšej miere sa report venuje aj counterspace programom štátov Irán, Severná Kórea a India. Dôraz je kladený tradičnejším formám protidružidových zbraní, vo forme napr. upravených balistických rakiet určených na priamy zásah družice, pozornosť je venovaná takisto modernejším technológiám protidružicových technológií založených na manévrovateľnosti objektu na orbitách či elektromagnetickým formách škodlivého zásahu. Samostatná kapitola je navyše orientovaná na kybernetické hrozby, ktorými je možné zasiahnuť kozmické systémy, a jej narastajúcemu významu v kontexte využívania služieb, ktoré nám poskytujú kozmické technológie. Report od SWF predstavuje zdroj referenčnej kvality, informácie v ňom sú čerpané z výlučne dohľadateľných a verejne dostupných zdrojov. Jeho preštudovanie poslúži vesmírnym nadšencom ako aj ľudom pohybujúcich sa v oblasti politológie, či bezpečnostných štúdií.