Správy


Stanovisko SSPA k vypusteniu severokórejskej družice Kwangmyongsong-4

13. februára 2016 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) ostro odsudzuje vypustenie severokórejskej družice Kwangmyongsong-4, čím Kórejská ľudovodemokratická republika (KĽDR) porušila rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN 1718 a 1784 v oblasti využívania technológií balistických striel. Severokórejská družica bola vynesená na obežnú dráhu 7. februára 2016 vesmírnym raketovým nosičom Unha-3 z versmírneho strediska Sohae Space Center. Okolo Zeme obieha na polárnej obežnej dráhe s inklináciou 97.4 stupňa, vo výške 500 kilometrov a s periódou 94 minút a 24 sekúnd. Zodpovednou agentúrou za vypustenie satelitu je národná agentúra KĽDR National Aerospace Development Administration. Čítaj ďalej.


Konferencie SGAC aj pre mladých profesionálov zo Slovenska

5. februára 2016 – Medzinárodné združenie študentov a mladých profesionálov pôsobiacich vo vesmírnom sektore Space Generation Advisory Council (SGAC) pripravuje v jarných mesiacoch tohto roku dve zaujímavé podujatia, na ktorých sa môžu zúčastniť aj mladí profesionáli zo Slovenska. Medzinárodné konferencie European Space Generation WorskhopSpace Generation Fusion Forum sa uskutočnia v Budapešti (26.-27. februára) a v Colorado Springs, USA (10.-11. apríla). Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) je národným koordinátorom pre SGAC. Čítaj ďalej.


V Bruseli sa uskutočnil 8. ročník konferencie o vesmírnej politike EÚ

30. januára 2016 – Európska únia usporiadala 11. – 12. januára 2016 v Bruseli už 8. ročník konferencie o vesmírnej politike pod záštitou Európskej komisie a Európskeho parlamentu. Tento rok bola nosnou témou podujatia „Európa ako globálny partner vo vesmíre“. Zúčastnilo sa na nej takmer tisíc účasníkov odbornej verejnosti, predstaviteľov EÚ, vlád, priemyslu, a vládnych a mimovládnych organizácií, vrátane Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku (SSPA). Jednou z hlavných a nanajvýš aktuálnych tém bola nová stratégia EÚ k vesmírnej politike, ktorá by mala byť prijatá počas predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Čítaj ďalej.


Prezident SR Andrej Kiska podpísal ratifikačnú listinu k zmluve ECS

15. januára 2016 – Prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska 14. januára podpísal ratifikačnú listinu k Zmluve o európskom spolupracujúcom štáte (ECS) medzi Slovenskou republikou a Európskou vesmírnou agentúrou (ESA). Dnešným dňom  Slovensko oficiálne vstúpilo do druhej fázy prístupového procesu do ESA. Počas nasledujúcich 5 rokov sa tak bude môcť SR aktívnejšie podielať na vedeckých, výskumných a priemyselných projektoch medzivládnej agentúry. Štát sa zaviazal v tomto období prispieť do rozpočtu ESA čiastkou v hodnote približne 7 miliónov Euro, ktoré budú v značnej miere priebežne refinancované v podobe kontraktov (PECS) pre vedecko-výskumné a priemyselné inštitúcie na Slovensku. Po úspešnom zavŕšení obdobia ECS sa SR naskytne možnosť plného členstva v ESA. Čítaj ďalej.


Významné závery Svetovej telekomunikačnej konferencie v Ženeve

12. januára 2016 – V priebehu novembra minulého roku sa vo švajčiarskej Ženeve uskutočnila Svetová rádiokomunikačná konferencia (WRC), ktorá trvala takmer 4 týždne. Predmetné zasadnutie sa koná každé 3-4 roky a je najvyšším výkonným orgánom Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU). Na WRC 2015 sa zúčastnili delegácie zo 162 krajín z celkovo 193 členských štátov ITU. Hlavnou témou, ktorou sa WRC zaoberala je úprava medzinárodnej zmluvy s názvom Rádiokomunikačný poriadok (Radio Regulations), ktorá upravuje náležitosti využívania rádio-frekvenčného spektra a družicových orbít. Čítaj ďalej.


Stanovisko SSPA k oficiálnemu predstaveniu družice skCUBE

8. januára 2016 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) gratuluje Slovenskej organizácii pre vesmírne aktivity (SOSA) ku skonštruovaniu letového exempláru prvej družice vyvinutej a postavenej výhradne slovenskými vedcami a odborníkmi a vysoko oceňuje prácu všetkých akademických, vedeckých a výskumných inštitúcií, ktoré sa na projekte podieľali. Zhotovenie družice skCUBE je pre Slovenskú republiku historický moment, a to nielen z technologického hľadiska, ale predovšetkým z pohľadu verejnej diplomacie a medzinárodnej prestíže. Čítaj ďalej.


Medzinárodná konferencia OSN k socioekonomickým aspektom využívania kozmu

22. decembra 2015 – Minulý mesiac sa vo Viedni uskutočnilo prvé zasadnutie prípravnej skupiny členských štátov Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS) ku konferencii UNISPACE+50. Konferencia UNISPACE sa dosiaľ uskutočnila len trikrát (po prvýkrát v roku 1968) a jej závery sú stálou súčasťou agendy výboru COPUOS. Úlohou prípravnej skupiny je do roku 2018 vypracovať komplexnú analýzu významu Výboru COPUOS vo vzťahu k súčasným globálnym trendom a potrebám s dôrazom na socioekonomické aspekty využívania kozmického priestoru. Čítaj ďalej.


NASA bude vynášať CubeSaty pre súkromné americké spoločnosti

17. decembra 2015 – Malé družice, vrátane CubeSatov, zohrávajú čoraz väčšiu úlohu vo výskume vesmíru, testovaní technológií, ako aj v rámci vzdelávacích aktivít. Poskytujú nízkonákladovú alternatívu pre budúce misie NASA, vrátane výskumu slnečnej sústavy, pozorovania Zeme a vesmíru a vývoja technológií ako napríklad laserová komunikácia, komunikácia medzi satelitmi a autonómny pohyb malých družíc. Dostupnosť CubeSatov umožnila ich prípravu a skonštruovanie dokonca študentom stredných a základných škôl. Čitaj ďalej.


Prestížne platené stáže Európskej vesmírnej agentúry otvorené po prvýkrát aj pre Slovákov

6. december 2015 – Európska vesmírna agentúra (ESA) každoročne ponúka prestížne stáže pre vysokoškolákov v poslednom ročníku alebo bezprostredne po skončení druhého stupňa vysokoškolského štúdia. ESA aj tento rok zverejnila výzvu na podávanie prihlášok do programu Young Graduate Trainees. Pretože sa Slovenská republika stala v roku 2015 európskym spolupracujúcim štátom, po prvýkrát sa do programu môžu hlásiť aj slovenskí uchádzači. Deadline na podávanie prihlášok je 15. december 2015. Čítaj ďalej.


Prezident Obama podpísal zákon o komerčnom využívaní vesmíru

30. november 2015 – Zákon o zvyšovaní konkurencieschopnosti v komerčnom sektore kozmických letov má podporiť a urýchliť rozvoj komerčného vesmírneho priemyslu a určiť smernice, ktoré majú pomôcť pri využívaní zdrojov z vesmíru. Zákon okrem iného definuje právnu normu zodpovednosti za škody, udeľovanie licencií, federálne právomoci, upravuje štatút „štátneho astronauta,“ využívanie Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) a riadenie “premávky” na obežnej dráhe Zeme. Čítaj ďalej.