Správy

Pokračovanie vzdelávacej iniciatívy SSPA na PrF UPJŠ v Košiciach

19. apríla 2018 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA k témam vesmírneho práva a vesmírnej politiky pokračovala 17. apríla 2018 prednáškou a seminárom k aktuálnym trendom vo vesmírnom práve na pôde Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Mladí košickí právnici tak mali možnosť dozvedieť sa teoretické ako aj praktické informácie súvisiace s vesmírnym právom a politikou a precvičiť si svoje novonadobudnuté znalosti formou niekoľkých praktických cvičení. Čítaj ďalej.


Rok 2018 v znamení nových vesmírnych zákonov v Európe

8. apríla 2018 – Začiatok roka 2018 sa na európskej pôde niesol v znamení novoprijatých právnych aktov upravujúcich vesmírne aktivity, a to predovšetkým v Spojenom kráľovstve a vo Fínsku. Väčší záujem zákonodarcov o vesmírne právo je aktuálne badateľný aj v Grécku. Zatiaľ čo britský vesmírny sektor sa prostredníctvom nového zákona snaží držať krok s veľkými hráčmi na poli vesmírneho priemyslu, pre severskú krajinu predstavuje novoprijatý legislatívny rámec začiatok novej éry národných vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


Spolupráca s UMB v Banskej Bystrici

28. marca 2018 – V predveľkonočnom čase s potešením oznamujeme pokračovanie medziinštitucionálnych spoluprác, ktoré v Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA realizujeme už od vzniku združenia v roku 2015. Od zimných mesiacov sme intenzívnejšie komunikovali s Univerzitou Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici, kde sme v marci odštartovali novú etapu spolupráce. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov (FPVaMV) UMB poskytla SSPA možnosť využiť Fakultu aj ako nové formálne sídlo SSPA. Formálnu spoluprácu s UMB sme odštartovali 27. marca 2018 na pôde Právnickej fakulty UMB v Banskej Bystrici zrealizovaním prednášky (spojenej aj s praktickými príkladmi a cvičeniami) zameranej na súčasné trendy v medzinárodnom vesmírnom práve a reguláciách. Čítaj ďalej.


Návrh misie na odklon asteroidu na kolíznej dráhe so Zemou

27. marca 2018 – Vedecký tím pod vedením Brenta Barbeeho z Goddardovho strediska NASA (NASA/Goddard Space Flight Center) v spolupráci s Národnými laboratóriámi Lawrenca Livermora (Lawrence Livermore National Laboratory), Los Alamos (Los Alamos National Laboratory) a Národným úradom pre nukleárnu beznečnosť (National Nuclear Security Administration) vypracovali návrh misie, ktorá by zabránila zrážke asteroidu so Zemou. Kozmická loď, pod skratkou HAMMER (Hypervelocity Asteroid Mitigation Mission for Emergency Response vehicle – skratka v preklade kladivo), by mala 9 metrov a hmotnosť takmer 9 ton a jej modulárne riešenie by jej umožnilo odkloniť asteroid dvoma spôsobmi – priamym nárazom (kinetický impaktor) alebo jadrovým výbuchom. Ako testovacie teleso vo svojej teoretickej práci použili asteroid Bennu. Čítaj ďalej.


REPORT: prístupový proces Slovenskej republiky do ESA

19. marca 2018 – Aj v priebehu roka 2018 pokračujueme v SSPA vo vydávaní odborných štúdií v rámci série SSPA Reporty, pre ktorú sme počas minulého roka získali medzinárodné štandardné ISSN číslo pre periodické publikácie. Aktuálny report pod názvom SSPA Report 04: Súčasné príležitosti a výzvy spolupráce Slovenskej 
republiky s Európskou vesmírnou agentúrou je zameraný na zmapovanie súčasného stavu prebeihajúceho prístupového procesu SR do ESA a ponúka odporúčania na riešenie aktuálnych výziev a skvalitnenie prístupového procesu v budúcnosti. Autorsky ho spracovali Daniel Šagath a Tomáš Hrozenský. Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť na príslušnej podstránke. Čítaj ďalej.


Americký start-up vypustil do vesmíru neautorizované družice

16. marca 2018 – Indická vesmírna agentúra ISRO (Indian Space Research Organisation), pri opätovnom skúmaní zodpovednosti za nedávno vypustené štyri micro družíce typu cubesat zistila, že americký federálny úrad FCC (Federal Communications Commission) mesiac pred štartom oboch družíc zamietol ich autorizáciu, no pravdepodobne spoločnosť, ktorá družice vyvinula, Swarm Technologies, o tom svojich partnerov neinformovala. Otázkou je, kto je teraz zodpovedný za družice americkej spoločnosti a kto bude zodpovedný za ďalší priebeh projektu. IEEE Spectrum upozornila, že americkej start-up spoločnosti Swarm Technologies nebola udelená licencia k družiciam SpaceBee, ktoré dopravil nosič PSLV 12. januára 2018 na obežnú dráhu Zeme. Čítaj ďalej.


Pokračujúce smelé vesmírne plány Poľska

12. marca 2018 – V priebehu minulých mesiacov sme viackrát na portáli SSPA informovali o pomerne živej vesmírnej komunite v susednom Poľsku, a tento trend je viditeľný aj v úvodných mesiacoch roka 2018. Zahraničný portál SpaceNews nedávno informoval o ambícii Poľskej vesmírnej agentúry POLSA alokovať na poľské vesmírne aktivity viac než 1,43 miliardy Zlotých (cca 340 miliónov EUR) v 8-ročnom rozpočtovom období po schválení dnes stále prerokovávanej draft verzie poľského Národného vesmírneho programu. Posledné mesiace ukazujú, že v Poľsku je jasne viditeľný čoraz väčší záujem investovať verejné financie na vesmírne aktivity, a to v sumách niekoľkonásobne prekračujúcich hodnotu povinného príspevku Poľska do rozpočtu ESA. Čítaj ďalej.


„Space exploration“ živou témou posledných týždňov

8. marca 2018 – Prieskum a dosahovanie vzdialenejších končín kozmického priestoru sú aktivitami, ktorých význam sa často stáva témou porovnaní s viac praktickejšími aspektmi vesmírnej činnosti, akými sú napr. monitoring životného prostredia, satelitné navigačné systémy, alebo družicová telekomunikácia. O „space exploration“ však v globálnej vesmírnej komunite naďalej záujem pretrváva, čoho dôkazom je aj nedávne stretnutie predstaviteľov svetových vesmírnych agentúr v japonskom Tokiu z 3. marca 2018 práve k budúcnosti ľudskej prítomnosti vo vesmíre za obežnými dráhami Zeme. Toto stretnutie, The Second International Space Exploration Forum (ISEF2), prinieslo viacero zaujímavých udalostí. Čítaj ďalej.


Falcon Heavy môže pomôcť pri ťažbe asteroidov

28. februára 2018 – Ťažba z asteroidov vyžaduje viac, ako samotné dolovanie surovín a ich dopravu na Zem. Najprv sa musí nájsť vhodný asteroid a spôsob, ako sa na asteroid dopraviť a pristáť na ňom. Dostupnosť asteroidov zo Zeme sa v prvom priblížení vyjadruje rozdielom rýchlostí, takzvaným „delta-v“, ktorá je pre kozmickú sondu potrebná aby sa dostala k danému asteroidu. Blízkozemské asteroidy majú delta-v v rozmedzí 4 až 30 kilometrov za sekundu. Doterajšie nosné rakety boli schopné dostať sa k asteroidom iba do delta-v menej ako 5 km/s, napríklad sondy Hayabusa (JAXA) alebo OSIRIS-REx (NASA). Zároveň je ekonomické letieť iba k asteroidom, ktoré sú dostatočne hmotné, aby bola ich ťažba finančne rentabilná, táto veľkostná hranica je približne 100 metrov. Čítaj ďalej.


Chorvátsko novým spolupracujúcim štátom ESA

20. februára 2018 – Chorvátsko sa podpisom Zmluvy o spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou stalo najnovším spolupracujúcim štátom ESA. Týmto krokom má už ESA formálne nadviazané kontakty s každým členským štátom Európskej únie. Podpis zmluvy medzi Chorvátskom a ESA sa uskutočnil 19. februára 2018 v chorvátskom Záhrebe, po približne 3-ročných diskusiách od pôvodných chorvátskych deklarácií o záujme participovať na európskych vesmírnych aktivitách. Zodpovedným orgánom pre napĺňanie záväzkov Chorvátska smerom k ESA bolo v zmluve definované Ministerstvo vedy a vzdelávania, podobne ako v prípade Slovenskej republiky. Čítaj ďalej.