Správy


Nové investície v rámci európskeho programu Galileo

14. septembra 2015 – Európska agentúra pre satelitnú navigáciu (GSA) so sídlom v Prahe bude počas nadchádzajúcich piatich rokov udeľovať dotácie v celkovej výške 100 miliónov Euro pre podporu vývoja mikročipov na prijímanie signálu z družíc. GSA chce týmto krokom predovšetkým posilniť konkurencieschopnosť európskeho trhu voči skúseným vývojárom v USA a Číne. Dotácie budú udeľované prostredníctvom grantov až do výšky 70 percent celkovej sumy jednotlivých projektov. Čítaj ďalej.


Vesmírny priemysel medzi najrýchlejšie rozvíjajúcimi sa oblasťami pre investície

7. septembra 2015 – Investície súkromných spoločností do vesmírnych technológií presiahli od roku 2012 dve miliardy amerických dolárov. Len v prvom polroku 2015 prekonali súkromné investície hranicu 1,75 miliárd dolárov, a to najmä prostredníctvom spoločností SpaceXOneWeb. Obe americké spoločnosti majú obrovský potenciál dlhodobých prínosov. Zatiaľ čo SpaceX je už dnes poprednou spoločnosťou v oblasti raketových technológií, OneWeb má ambíciu umožniť globálny prístup k internetu prostredníctvom vypustenia viac ako 600 družíc na obežnú dráhu. Čítaj ďalej.


USA investujú do bezpečnosti a stability kozmu

1. septembra 2015 – Nemalé investície USA do bezpečnosti a stability kozmického priestoru si v ostatnej dobe získavajú podporu nielen odborníkov a vesmírnych stratégov, ale aj predstaviteľov politickej scény. Popri vytvorení nového medzirezortného veliteľstva pre vesmírne operácie (Joint Interagency Coalition Operations Space Center) plánujú Spojené štáty v nasledujúcich piatich rokoch vynaložiť na posilnenie bezpečnostnej architektúry kozmu viac ako 5 miliárd amerických dolárov. Čítaj ďalej.


Globalizácia kozmického priemyslu sa zrýchľuje

18. augusta 2015 – Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) vo svojej správe Space Economy at a Glance 2014 upozorňuje na rapídne tempo globalizácie vesmírnej ekonomiky. Dynamika kozmického trhu sa odráža okrem iného na väčšej diverzifikácii dodávateľských reťazcov kozmických systémov, ako aj na rozrastajúcom sa sektore kozmických služieb. Čítaj ďalej.


Slovensko začalo oficiálny medzinárodný registračný proces svojej prvej družice

11. augusta 2015 – Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zverejnila v publikácii BR IFIC 2800 Advance Publication Information (API) predbežnú registráciu orbitálnych parametrov a frekvencií prvého slovenského satelitu SKCUBE. Tento krok je jedným z najvýznamnejších z pohľadu dodržiavania medzinárodných dohovorov v oblasti telekomunikácii, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala. Čítaj ďalej.


Súhrnná správa o bezpečnosti vo vesmíre SSI 2015 zverejnená

5. augusta 2015 – V rámci medzinárodného projektu Space Security Index, ktorý priebežne monitoruje vývoj bezpečnostných aspektov využívania kozmického priestoru, bola nedávno zverejnená výročná rovnomenná súhrnná správa. Experti sa zhodujú, že najväčšou výzvou pre bezpečné a udržateľné využívanie kozmu v súčasnosti predstavuje rastúci objem vesmírneho odpadu. Čítaj ďalej.


Záujem o členstvo vo výbore UN COPUOS narastá

31. júla 2015 – Na webstránke Kancelárie Organizácie Spojených národov pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) bola pred pár dňami zverejnená súhrnná správa z 58. zasadnutia Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru (UN COPUOS), ktoré sa uskutočnilo 10. – 19. júna vo Viedni. Na zasadnutí sa zúčastnil aj zástupca Slovenskej republiky zo Stálej misie SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni a člen výkonného výboru SSPA. Čítaj ďalej.


 V priemere jeden z piatich CubeSatov na obežnej dráhe nespĺňa medzinárodné normy

29. júla 2015 – Podľa štatistík NASA približne jedna pätina malých družíc na obežnej dráhe Zeme, tzv. CubeSatov, nespĺňa medzinárodné normy pre prevenciu vesmírneho odpadu. Podľa všeobecne uznávaných smerníc by mal satelit na nízkej obežnej dráhe (LEO) do 25 rokov od skončenia svojej životnosti uskutočniť deorbitálny manéver, či už prirodzeným spôsobom alebo prostredníctvom pohonného mechanizmu. Čítaj ďalej.


Ďalšie kolo rokovaní k medzinárodnému kódexu správania vo vesmíre

27. júla 2015 – V dňoch 27. až 31. júla 2015 budú v New Yorku na programe multilaterálne rokovania o návrhu medzinárodného kódexu správania vo vesmíre (ICoC). Predmetná iniciatíva EÚ je momentálne najširšie diskutovanou témou v rámci opatrení budovania transparentnosti a dôveryhodnosti v oblasti kozmických aktivít. Čítaj ďalej.


EÚ o krok bližšie k vytvoreniu systému pozorovania vesmíru a sledovania kozmických objektov (SST)

8. júla 2015 – V nadväznosti na minuloročné rozhodnutie Rady Európskej únie o vytvorení systému pozorovania vesmíru a sledovania kozmických objektov (SST) sa päť členských krajín rozhodlo založiť spoločné konzorcium. Optické a radarové teleskopy Francúzska, Nemecka, Talianska, Španielska a Veľkej Británie budú v nasledujúcich piatich rokoch využívané v prospech spoločného európskeho projektu. EÚ pre tento účel vyčlenila 70 miliónov Euro. Čítaj ďalej.


Nové spoločné vesmírne operačné stredisko USA

7. júla 2015 – Spojené štáty americké vytvoria spoločné vesmírne operačné stredisko pre spravodajské a vojenské zložky. Nová inštitúcia bude dopĺňať činnosť spoločného veliteľstva pre vesmírne operácie (JSpOC), ktoré sídli na základni vzdušných síl Vandenberg v Kalifornii. Pridanou hodnotou nových štruktúr má byť lepší situačný prehľad kozmického priestoru (SSA) a efektívnejšia medzirezortná koordinácia. Americké ministerstvo obrany očakáva, že spoločné centrum začne fungovať do šiestich mesiacov. Budúci rok USA plánuje vynaložiť na bezpečnosť a stabilitu vesmíru približne 5 miliárd amerických dolárov.


Čína schválila nový zákon o národnej bezpečnosti

6. júla 2015 – Stály parlamentný výbor Čínskej ľudovej republiky minulý týždeň jednohlasne schválil nový zákon o národnej bezpečnosti, ktorý pojednáva aj o bezpečnosti prostriedkov a aktivít v kozmickom priestore. Nová legislatíva zahŕňa do oblasti bezpečnostného záujmu okrem vesmíru aj kybernetický priestor, morské dno a polárne pásma. Zákon potvrdzuje ambície Číny byť relevantným aktérom v otázkach globálneho významu a vytvára koncepčný rámec pre centralizovaný a koordinovaný systém krízového manažmentu vo viacerých oblastiach bezpečnosti.


Ruská nákladná kozmická loď na ceste k ISS

3. júla 2015 – Ruský vesmírny raketový nosič Soyuz úspešne vyniesol na nízku obežnú dráhu zásoby pre Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS). Raketa vyštartovala z kazašského Bajkonuru v piatok 3. júla v ranných hodinách. Nákladný modul Progress M-28 by sa mal s ISS spojiť v nedeľu 5. júla krátko po tretej hodine koordinovaného svetového času (UTC). Úspešný let ruskej rakety má výnimočný význam v kontexte nedávnych neúspešných štartov vesmírnych nosičov amerických súkromných spoločností Orbital Sciences Corporation a SpaceX. Čítaj ďalej.