Správy

Zásadný miľník v globálnom spravovaní vesmírnych aktivít

16. februára 2018 – Technický podvýbor Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru so sídlom vo Viedni (UN COPUOS) prijal dlhodobo očakávané kompendium smerníc pre dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít. Ide o prvý komplexný normotvorný dokument, ktoré upravuje povinnosti štátov, súkromných spoločností a všetkých ostatných aktérov vo vesmíre od prijatia Kozmickej zmluvy v roku 1967. Smernice síce nie sú právne záväzné, 87 členských štátov COPUOS, vrátane Slovenskej republiky, sa však ich prijatím dobrovoľne zaväzujú k ich dodržiavaniu a ich zapracovaní do národnej legislatívy. Čítaj ďalej.


Druhý úspešný start-up v dobíjaní vesmíru

5. februára 2018 – Start-up RocketLab 20. januára 2018 úspešne otestoval svoj raketový nosič a na orbitálnu dráhu vypustil historické prvé dve družice z územia Nového Zélandu. RocketLab sa tak ako druhá úspešná súkromná spoločnosť pripojila k príbehu spoločnosti Space X. Zámerom tejto takisto americkej spoločnosti je poskytnúť trhu s vesmírnymi technológiami nové možnosti pre nízkorozpočtové projekty, ako napríklad družice typu cubesat. Príbeh spoločnosti RocketLab potvrdzuje dôležitosť podpory vlády, vrátane vytvorenia adekvátnych regulácií a právnych predpisov, tak, ako to doteraz činila napríklad práve novozélandská vláda. Úspešným januárovým štartom raketového nosiča „Electron“ sa Nový Zéland stáva členom exkluzívneho klubu krajín s vlastnou spôsobilosťou raketových systémov pre potreby vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


10. výročná konferencia k Európskej vesmírnej politike

25. januára 2018 –  V dňoch 23. – 24. januára 2018 sa v Bruseli už po desiaty raz konala každoročná konferencia k Európskej vesmírnej politike, organizovaná pod záštitou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Belgickej vlády. Počas dvoch dní sa v hlavnom meste EÚ stretli desiatky zástupcov vlád, priemyslu, vedecko-výskumnej komunity a tretieho sektora, aby prediskutovali hlavné problémy a ciele súčasných európskych aktivít v kozme . Tento rok sa konferencia sústredila na oblasti prosperity a udržateľnosti rozvoja, socio-ekonomickej dimenzie vesmírnej činnosti, bezpečnosti a obrany, vedy a inovácií, či digitalizácie. Nosnou témou bolo definovať budúci rozvoj európskej vesmírnej stratégie a financovania vesmírnych aktivít EÚ po roku 2020. Čítaj ďalej.


Novoročné aktuality z ECSL a SGAC

17. januára 2018 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA prostredníctvom svojich členov alebo organizácie ako takej pôsobí už niekoľko rokov vo viacerých medzinárodných štruktúrach, z nich predovšetkým v organizáciách Európske centrum pre vesmírne právo ECSL (pre ktoré je SSPA národným kontaktným bodom na Slovensku) a Space Generation Advisory Council SGAC, v ktorých členovia SSPA pôsobia takisto ako národné kontaktné body pre Slovensko. V aktuálnom článku Vám prinášame informácie o momentálnom dianí spätom s týmito organizáciami – blížiace sa udalosti, zaujímavé informácie, či príležitosti pre študentov a mladých profesionálov. Čítaj ďalej.


Nová bezpečnostná stratégia USA aj o vesmíre

8. januára 2018 – Bezpečnostné stratégie USA sa už dlhodobo venujú aj kozmickému a kybernetickému priestoru. Nie je tomu inak ani pri ostatnej bezpečnostnej stratégii, ktorú predstavil prezident Trump 18. decembra 2017. Vesmíru sa stratégia dokonca venuje v osobitnej časti, kde zdôrazňuje jeho význam vo viacerých aspektoch, vrátane vojenského, spravodajského, vedeckého a komerčného využitia. Vesmír má pre Spojené štáty americké mimoriadnu dôležitosť už od počiatku vesmírnej éry v 50-tich rokov minulého storočia. Dnes sú kozmický priestor a družicové spôsobilosti neoddeliteľnou súčasťou kritickej infraštruktúry krajiny… Čítaj ďalej.


Morgan Stanley predpokladá rast vesmírnej ekonomiky

5. januára 2018 – Známa americká investičná banka Morgan Stanley zverejnila v priebehu minulého roka predikcie rastu vesmírnej ekonomiky v horizonte do roka 2040. Vychádzajúc zo zistení a predpokladov uverejnených v reporte Investment Implications of the Final Frontier je podľa Morgan Stanley možné očakávať, že obrat v globálnom vesmírnom sektore narastie do roka 2040 na úroveň 1,1 bilióna USD (oproti súčasným cca 350 miliardám USD). Čítaj ďalej.


Neúspešný let rakety Sojuz z kozmodrómu Vostočnyj

18. decembra 2017 – 28. novembra 2017 štartovala z nového ruského kozmodrómu Vostočnyj na ďalekom východe nosná raketa typu Sojuz-2-1b s nákladom takmer trojtonovej meteorologickej družice Meteor-M2-1 a ďalších malých 18 satelitov kategórie Cubesat, vrátane desiatich navigačných družíc Lemur-2. Išlo iba o druhý štart z kozmodrómu Vostočnyj. Štart rakety na mieste sledovali ru ský vicepremiér Dmitri Rogozin a riaditeľ Roskozmosu Igor Komarov. Aj napriek úspešnému štartu boli satelity o 15 minút zničené. Čítaj ďalej.


2 semináre k vesmírnej bezpečnosti na UMB v BB

12. decembra 2017 – Vzdelávacia iniciatíva SSPA pokračovala aj počas jesene 2018. Členovia SSPA pôsobiaci na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici, Tomáš Hrozenský a Lenka Kružlicová usporiadali v priebehu novembra tohto roka krátku sériu dvoch seminárov k  témam vesmírnej bezpečnosti primárne pre zahraničných študentov momentálne študujúcich na Fakulte politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Čítaj ďalej.


Časozberné video NASA približuje životné procesy na Zemi

27. novembra 2017 – Americká vesmírna agentúra NASA zverejnila v priebehu novembra 2017 časozberné video zachytávajúce pomocou družicového snímkovania environmentálne procesy a zmeny na Zemi v priebehu posledných 20 rokov. Značná sada dát umožní vedeckej komunite precíznejší výskum v súvislosti s adaptáciou životného prostredia planéty na zmeny klímy. Tento časozber je ukážkovým príkladom hodnotného využitia družicových technológií a investícií do vesmírneho výskumu takým spôsobom, aby dokázali efektívne napomáhať k porozumeniu ľudských vplyvov na životné prostredie a napomáhať tak k dosahovaniu cieľov dlhodobo udržateľného rozvoja. Čítaj ďalej.


Vesmírne technológie dôležité pre Severoatlantickú alianciu

 

24. novembra 2017 – Družice a družicové systémy na obežných dráhach okolo Zeme sú pre štáty neraz dôležiými nástrojmi posilňujúcimi ich bezpečnosť. Kozmický priestor je vo svojej bezpečnostnej dimenzii vnímaný aj v rámci Organizácie Severoatlantickej zmluvy (NATO), ktorej je Slovenská republika členom od roku 2004. V minulom roku zverejnená oficiálna doktrína Allied Joint Doctrine for Air and Space Operations pre aktivity vo vzdušnom priestore a kozmickom priestore potvrdzuje trend rastúceho prepojenia vesmírnych technológií na bezpečnostnú politiku. Čítaj ďalej.