Správy

REPORT: Vesmírny sektor potvrdzuje svoj rast

19. januára 2017 – Dlhodobý výskum ekonomického a spoločenského dosahu vesmírnych aktivít naznačuje, že je to jedna z mála inovatívnych a strategických oblastí ekonomickej aktivity, ktoré zaznamenávajú dlhodobý rast. Síce v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami, ako elektrotechnický či automobilový sektor, sú aktivity spojené s vesmírnym sektorom len pomerne zanedbateľnou čiastkou, sú však menej náchylné na globálne finančné výkyvy. O to viac však zostávajú ako dôležitá súčasť bezpečnostno-strategických politík pevne závislé od verejných a ucelených rozpočtových zdrojov. Čítaj ďalej.


Eugene Cernan zomrel vo veku 82 rokov

17. januára 2017 – Dňa 16. 1. 2017 zomrel  Eugene Cernan, americký astronaut z programov Gemini či Apollo s českým a slovenským pôvodom. Cernan sa celkovo až trikrát zúčastnil letov do vesmíru, z toho dvakrát na Mesiac na palube lodí Apollo 10 a Apollo 17. Bol iba druhým človekom, ktorý uskutočnil tzv. „spacewalk“ – pohyb vo voľnom priestore mimo atmosféry Zeme. Keďže bol súčasťou zatiaľ poslednej a najdlhšej misie na Mesiac v decembri 1972, je známy ako „posledný človek na Mesiaci“. Cernan získal titul leteckého inžiniera a slúžil ako námorný pilot amerického letectva, kde mal hodnosť kapitána. Počas svojej bohatej kariéry získal veľké množstvo ocenení a v roku 1993 sa stal členom Siene slávy astronautov USA.


Začínajú africké vesmírne preteky?

11. januára 2017 – Rastúci záujem o vesmírne aktivity vo viacerých krajinách Afriky v posledných  rokoch potvrdzuje aj súčasný vývoj v Etiópii. Vláda tejto africkej krajiny zverejnila začiatkom januára 2017 záujem zvýšiť výdavky vynakladané na vesmírnu činnosť s cieľom začatia práce na vlastnom raketovom nosiči a autonómne vyvíjaných a konštruovaných družiciach. Význam etiópskych plánov podčiarkuje ambiciózny časový horiznot s vidinou vyvinutia vlastného raketového nosiča v horiznote troch rokov ako aj nadviazanie viacerých medzinárodných spoluprác s vesmírnymi agentúrami v rozvinutých štátoch v nedávnom období. Čítaj ďalej.


Čína zverejnila novú Bielu knihu o vesmírnych aktivitách

4. januára 2017 – Koncom decembra 2016 zverejnila Čínska ľudová republika v poradí už 4. Bielu knihu o vesmírnych aktivitách (predchádzajúce v rokoch 2000, 2006, 2011), dokument charakterizujúci rozsah a typológiu čínskych vesmírnych aktivít a zároveň približujúci postoj a plány do blízkej budúcnosti, ktoré krajina oficiálne deklaruje na medzinárodnom poli. Úspechy na poli s vývojom vlastnej orbitálnej stanice, pokračujúci lunárny program či vývoj vlastného družicového navigačného systému BeiDou robia Čínu jeden z najvplyvnejších štátov v globálnom vesmírnom sektore s predpokladom pokračujúceho rastu významu v najbližšej dekáde. Čítaj ďalej.


EÚ spustila počiatočné služby navigačného systému Galileo

15. decembra 2016 – Dnešným dňom Európska únia v spolupráci s Európskou vesmírnou agentúrou (ESA) spustila tzv. iniciačné služby európskeho globálneho navigačného systému Galileo. S 18 družicami na orbite predstavuje Galileo v súčasnosti najpresnejšiu družicovú navigáciu na svete. Spustenie počiatočnej prevádzky Galileo je popri prijatí Vesmírnej stratégie pre Európu a  podpísaní spoločného vyhlásenia EÚ a ESA ďalším dôležitým míľnikom európskej vesmírnej politiky, ktorý sa odohral počas predsedníctva SR v Rade EÚ (SK PRES). Čítaj ďalej.


ESA Ministeriál 2016 – financovanie Európy vo vesmíre

9. decembra 2016 – V švajčiarskom Lucerne sa 1. – 2. decembra 2016 stretlo 22 ministrov členských krajín Európskej vesmírnej agentúry a dvoch pridružených štátov, Slovinska a Kanady, na rokovaní Rady ministrov ESA. V tomto pravidelnom formáte ministerskej rady sa zúčastnené krajiny dohodli na finančných záväzkoch pre nasledujúce obdobie, čím rozhodli o krokoch agentúry v oblasti posilňovania svojich výsledkov vo vesmírnej vede a technike, podpory konkurencie v európskom vesmírnom priestore a integrovania vesmíru bližšie k európskym občanom a európskej spoločnosti. Čítaj ďalej.


Česko zvyšuje svoj ročný príspevok do ESA

6. decembra 2016 – V priebehu roka 2016 sme niekoľkokrát informovali o náraste záujmu krajín regiónu strednej Európy o aktívnejšie angažovanie sa v európskom vesmírnom sektore. Tento trend dokumentuje aktuálne rozhodnutie vlády Českej republiky o navýšení príspevku, ktorý krajina každoročne vkladá do rozpočtu Európskej vesmírnej agentúry. V roku 2017 sa český príspevok do ESA bude pohybovať na úrovni 830 miliónov českých korún, v prepočte asi 30 miliónov EUR. Čítaj ďalej.


Scott Kelly sa stal prvým obhajcom OSN pre vesmír

5. decembra 2016 – Organizácia spojených národov (OSN) nedávno vytvorila vo svojich štruktúrach novú pozíciu „obhajcu pre vesmír.“ Prvým funkcionárom v pozícii „UN Champion for Space“ sa stal americký astronaut Scott Kelly. Jeho úlohou bude napomáhať Úradu OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA) v podporovaní vesmírnych aktivít ako efektívneho nástroja pri napĺňaní Agendy 2030 a Cieľov udržateľného rozvoja (SDGs). OSN sa rozhodlo túto funkciu vytvoriť podľa vzoru poslov OSN pre mier. Čítaj ďalej.


SSPA prednáška na STU Bratislava

1. decembra 2016 – Dňa 24. 11. 2016 sa na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave (Fakulta elektrotechniky a informatiky) uskutočnila v poradí druhá prednáška členov SSPA k problematike vesmírnej politiky, ekonomiky a bezpečnosti, tentokrát s názvom: Súčasné výzvy Európskej vesmírnej agentúry ESA: Aktéri, priority a budovanie spoločnej európskej iniciatívy pre vesmírny sektor. Účasť presiahla štyri desiatky poslucháčov z radov študentov univerzity, prevažne technického zamerania. Čítaj ďalej.


Belgicko zakladá federálnu vesmírnu agentúru

30. novembra 2016 – Belgicko, krajina s pomerne zložitým federálnym zoskupením, sa  po rokoch trvajúcich diskusií o forme spravovania národných vesmírnych aktivít, rozhodlo založiť centrálnu federálnu vesmírnu agentúru. Rozhodnutie padlo na najvyššej úrovni Federálnej rady ministrov, ktorá schválila založenie tzv. Interfederal Space Agency of Belgium (ISAB). Jej úlohou bude zjednotiť federálne financovanie vesmírnych aktivít všetkých troch štátotvorných regiónov (Flámsko, Valónsko a región Brusel), čo by malo viesť k flexibilnejšej správe rozhodovacieho procesu a regionálnej spolupráce. Čítaj ďalej.