Správy


Flexibilita, či pružná reakcia v novej vesmírnej vízii ozbrojených síl USA

16. septembra 2016 – Vesmírne veliteľstvo vzdušných síl USA (z ang. Air Force Space Command – AFSPC) naďalej pokračuje v práci a výskume na iniciatíve predostretej veliteľom gen. Johnom Hytenom na jar roka 2016 pod názvom Space Enterprise Vision. Tento projekt so skôr nevojensky pôsobiacim názvom zameraný na vytvorenie koncepčného rámca bezpečnostne orientovaných aktivít v rámci vesmírnej politiky USA signalizuje čerstvý vietor pre témy vesmírnej bezpečnosti v bezpečnostnej komunite USA, zároveň však môže svojim obsahom vyvolať citlivé medzinárdné reakcie. Čítaj ďalej.


Zrážka európskej družice s kozmickým odpadom

12. septembra 2016 – Európska družica, prevádzkovaná Európskou vesmírnou agentúrou, Sentinel-1A bola 23. augusta 2016 zasiahnutá milimetrovým telesom z poľa kozmického odpadu nachádzajúceho sa na obežných dráhach Zeme. Hoci incident nespôsobil družici vážne poškodenia, opätovne vzbudil pozornosť medzinárodného spoločenstva voči hrozbám, ktoré čiastočky tvoriace kozmický odpad tvoria pre bezpečné a udržateľné využívanie vesmíru. Čítaj ďalej.


Bratislava privíta svetovú výstavu o kozmonautike

6. septembra 2016 – V priestoroch Bratislavskej Incheby Expo budú mať možnosť vesmírni nadšenci od 12. septembra navštíviť svetovú premiéru unikátnej putovnej výstavy o kozmonautike  Cosmos Discovery. Stovky originálnych exponátov v 10 galériách na ploche vyše 3000 m² sľubujú skvelú zábavu spojenú so vzdelávacou činnosťou pre jednotlivcov, rodiny či školské výlety. Vstupenky sú v predpredaji dostupné v sieti Ticketportal. Čítaj ďalej.


Školenie ESA na ovládanie a komunikáciu s CubeSatmi

24. august 2016 – Od 11. do 14. októbra 2016 ESA Education Office ponúka pre 22 študentov štvordňový študijný pobyt v operačnom stredisku ESA Academy, Belgicko. Zúčastniť sa ho môžu študenti na úrovni bakalárskeho, ako aj doktorandského štúdia, vo veku medzi 18 a 32 rokov. Možnosť je otvorená aj pre spolupracujúce štáty s ESA, ktorým v súčastnosti je aj Slovensko. Čítaj ďalej.


Stanovisko SSPA k príprave Európskej vesmírnej stratégie

15. júla 2016 – Verejný konzultačný proces k pripravovanej spoločnej európskej vesmírnej stratégii, ktorý Európska komisia iniciovala za účelom získania verejnej mienky k vesmírnej stratégii a o ktorom sme na webe www.vesmirnapolitika.sk informovali v priebehu roka 2016, bol ukončený 12. júla 2016. Svoj vstup poskytla Európskej komisii aj Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA. Čítaj ďalej.


Poľsko zintenzívňuje svoju vesmírnu činnosť

6. júla 2016 – Spomedzi krajín Vyšehrádskej štvorky je v letných mesiacoch roka 2016 možné vidieť čoraz intenzívnejšiu angažovanosť Poľskej republiky v sfére vesmírnych aktivít. Podpísaním dohody o spolupráci poľským a čínskym prezidentom počas návštevy Si Ťin-pchinga v Poľsku na konci júna 2016 sa otvára obidvom krajinám možnosť intenzívnejšie sa venovať vzájomnej spolupráci vo vývoji nových či transfere existujúcich kozmických technológií. Čítaj ďalej.


Workshop SSPA k európskej vesmírnej stratégii

30. júna 2016 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA usporiadala 28. júna 2016 popoludňajší workshop zameraný na tému pripravovanej spoločnej európskej vesmírnej stratégie, ktorý sa konal pod záštitou slovenského predsedníctva v Rade Európskej únie. Na workshope sa zúčastnili takmer dve desiatky účastníkov zo štátnej správy, akademickej sféry či tretieho sektora. Čítaj ďalej.


Letná škola ECSL o vesmírnom práve a politike

19. júna 2016 – Európske stredisko pre vesmírne právo, ECSL, otvorilo možnosť prihlášok na svoje každoročné podujatie, letnú školu o vesmírnom práve a vesmírnej politike, ktorá sa v roku 2016 uskutoční v poľskej Varšave v termíne 29. august – 10. september 2016. O účasť na letnej škole sa majú možnosť uchádzať aj záujemcovia zo Slovenskej republiky. Termín na podávanie prihlášok je 28. jún 2016. Čítaj ďalej.


Uznesenie Európskeho parlamentu k prienikom bezpečnostnej a vesmírnej politiky

14. júna 2016 – Európsky parlament vydal dňa 8. júna v Štrasburgu Uznesenie o vesmírnych spôsobilostiach pre európsku bezpečnosť a obranu. Uznesenie opätovne potvrdzuje pokračujúci a prehlbujúci sa záujem hlavných orgánov Európskej únie o témy vesmírnej politiky a to aj v kontexte zahraničnej či bezpečnostnej politiky EÚ. Uznesenie z 8. júna vo vyše 50 bodoch upozorňuje na prehlbujúci sa vzťah medzi bezpečnostnou politikou a kozmickými prostriedkami, ktorými európske štáty disponujú. Čítaj ďalej.


Hlas verejnosti dôležitý pri príprave Európskej vesmírnej stratégie

30. mája 2016 – Jednou z úloh slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhej polovici roka 2016 bude aj aktívna činnosť pri procese príprav spoločnej a jednotnej Európskej vesmírnej stratégie. Prijatie jednotnej európskej vesmírnej stratégie predstavuje jednu zo strategických iniciatív Európskej komisie pre rok 2016, na základe čoho sa Komisia rozhodla k spusteniu rozsiahleho konzultačného procesu, do ktorého sa do 12. júla môže zapojiť a spätnú väzbu prezentovať odborná ako aj laická európska verejnosť. Čítaj ďalej.