Poľsko zintenzívňuje svoju vesmírnu činnosť

20160621085649333066. júla 2016 – Spomedzi krajín Vyšehrádskej štvorky je v letných mesiacoch roka 2016 možné vidieť čoraz intenzívnejšiu angažovanosť Poľskej republiky v oblasti vesmírnych aktivít. Podpísaním dohody o spolupráci poľským a čínskym prezidentom počas návštevy Si Ťin-pchinga v Poľsku na konci júna 2016 sa otvára obidvom krajinám možnosť intenzívnejšie sa venovať vzájomnej spolupráci vo vývoji nových či transfere existujúcich kozmických technológií.

Dohoda o spolupráci medzi vesmírnymi agentúrami oboch krajín, čínskou CNSA a poľskou POLSA, ktorá vznikla len v roku 2014, sa zameriava na tri oblasti: vesmírny výskum, výmena a použitie družicových dát a vývoj kozmických technológií, predovšetkým v telekomunikačnej oblasti. Nadviazanie spolupráce s Čínskou ľudovou republikou dokumentuje rastúci záujem Poľska o vesmírny sektor a nadväzuje na nadviazanie podobných spoluprác v roku 2015 s Brazíliou, Ukrajinou či Francúzskom. V poľskej činnosti je navyše viditeľná aj podpora vlády, ktorá kladie dôraz na rozvoj činností súkromného sektora.

Aktivity poľskej vesmírnej agentúry z posledných dvoch rokov signalizujú záujem Poľska o získanie silnejšieho postavenia  v európskom ako aj v globálnom vesmírnom sektore, a môžu byť tiež inšpiráciou pre zvyšné krajiny Vyšehrádskej štvorky, teda aj Slovensko, ako realizovať svoj vesmírny výskum alebo podporovať budovanie vesmírneho priemyslu. Poľsko je plnoprávnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry ESA už od roku 2012, ako je ale možné vidieť z činnosti POLSA, členstvo v ESA neobmedzuje daný štát v nadväzovaní ďalších špecifických vesmírnych partnerstiev.