Správy

Inšpirácie pre slovenský zákon o vesmírnych aktivitách

20. marca 2017 – Slovenská republika sa vypustením prvej slovenskej družice skCube, plánovaného na tento rok, pridá do klubu krajín, ktoré sa zapájajú do aktivít vo vesmírnom priestore prostredníctvom v domácich podmienkach skonštruovaného a prevádzkovaného kozmického objektu. Každý štát, ktorý sa akýmkoľvek spôsobom zúčastňuje takýchto činností, by mal mať záujem na tom, aby boli vesmírne aktivity legislatívne upravené aj na vnútroštátnej úrovni. Čítaj ďalej.


SSPA na podujatiach ECSL v Paríži

19. marca 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) usporiadalo v dňoch 17. a 18. marca 2017 v centrále Európskej vesmírnej agentúry v Paríži 2 zaujímavé podujatia – Practitioners Forum k témam družicových megazoskupení, a druhý ročník konferencie pre výskumníkov a mladých profesionálov vo sfére vesmírneho práva Young Lawyers’ Symposium, na ktorých sa zúčastnili aj členovia SSPA. SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike. Čítaj ďalej.


ESA preberá politiku otvoreného prístupu k vybraným dátam

10. marca 2017 – Trend otvárania sa medzinárodných organizácií pozornosti a záujmu širšej verejnosti prostredníctvom prijímania politík otvoreného prístupu (z ang. open access policy) k publikáciám, dátam či iným materiálom si koncom februára 2017 verejne osvojila aj Európska vesmírna agentúra, ktorá prijala politiku otvoreného prístupu pre obrazové materiály (napr. snímky z družicového pozorovania Zeme), videá a vybrané sady dát z realizovaného výskumu. ESA tak potvrdzuje svoj deklarovaný a dlhodobo realizovaný cieľ dôslednejšieho priblíženia výsledkov výskumu odbornej aj laickej verejnosti a umožniť využiteľnosť takýchto dát čo najširšiemu publiku. Čítaj ďalej.


SpaceX plánuje vypustiť takmer 12000 družíc

9. marca 2017 – Americká spoločnosť SpaceX predložila zodpovednému úradu USA Federálnej komunikačnej komisii (FCC) žiadosť na schválenie vypustenia zoskupenia 7518 družíc. Tento krok SpaceX predstavuje doplňujúci plán k už ohlásenému zámeru vypustenia vyše 4400 družíc z novembra 2016, na základe čoho tvorí kompletný plán SpaceX závratné množstvo vypustenia takmer 12 000 družíc. Berúc do úvahy podobné (rozsahovo menšie) plány spoločností OneWeb alebo Boeing, súčasný vesmírny sektor sa zdá sa dostáva do éry tzv. družicových megazoskupení (z ang. megaconstellations). Tento trend ponúka nové možnosti pre družicové služby a aplikácie, rovnako však otvára otázky súvisiace s kozmickým odpadom a medzinárodnými regulačnými rámcami vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


Peter Vereš otvorene k problémom správy vesmírnych aktivít v SR

27. februára 2017 – Dr. Peter Vereš, slovenský vedec, astronóm, v súčasnosti pôsobiaci už niekoľko rokov v NASA Jet Propulsion Laboratory v Kalifornii v USA poukázal prostredníctvom Denníka N na niektoré závažné problémy slovenských vesmírnych aktivít v súčasnosti, menovite prístup zodpovedných orgánov štátnej správy k zabezpečovaniu a podpore kozmického výskumu a kozmických aktivít na Slovensku. Bližšie info v samotnom článku na tomto odkaze. SSPA verejne vyjadruje podporu myšlienkam, ktoré Peter Vereš predostrel a verí v kvalitnejší a profesionálnejší prístup zo strany zodpovedných inštitúcií v blízkej aj vzdialenejšej budúcnosti. Čítaj ďalej.


India prekonala rekord v počte satelitov na jednom nosiči

16. februára 2017 – Od 14. februára 2017 je na obežnej dráhe o 104 satelitov viac. Indická vesmírna organizácia ISRO prekonala rekord v počte vynesenia satelitov do vesmíru na jednej nosnej rakete – na obežnú dráhu úspešne vyniesla 104 družíc zo siedmych krajín nosnou raketou PSLV-37. Tým prekonala rekord, ktorý od roku 2014 držala ruská kozmická agentúra s 37 satelitmi. Najviac z týchto satelitov (88) patrí americkej firme Planet Labs, zaoberajúcej sa navrhovaním a vyrábaním miniatúrnych družíc s názvom Doves, ktoré z obežnej dráhy nepretržite snímajú Zem a odosielajú dáta cez pozemné stanice. Čítaj ďalej.


Nová prípravná stratégia USA proti hrozbám blízkozemských objektov

13. februára 2017 – Úrad prezidenta Spojených Štátov Amerických v decembri 2016 publikoval správu o Národnej stratégii proti hrozbám blízkozemských objektov (National Near Earth Object Preparedness Strategy), ktorá hovorí o možnostiach obrany a dôsledkoch zrážky asteroidu alebo kométy so Zemou. Bola to práve explózia pomerne malého 20 metrového asteroidu, ktorý v roku 2013 spôsobil materiálne škody a zranenie asi 1000 ľudí v Rusku pri meste Čeljabinsk. Tento úkaz nám pripomenul, že zrážka asteroidu so Zemou nie je otázkou či, ale kedy takáto zrážka nastane. Čítaj ďalej.


Aktuálne publikácie z prostredia vesmírnej politiky

9. februára 2017 – Koniec minulého a začiatok súčasného roka 2017 priniesli so sebou viacero zaujímavých publikácii zo sveta vesmírnej politiky. Ďalej v správe približujeme to najzaujímavejšie, čo je dnes spomedzi odborných štúdií venujúcim sa týmto témam dostupné – Príručku pre nových aktérov vo vesmíre od Secure World Foundation, súhrnný report mapujúci európske a globálne trendy vo vesmíre od Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI) Space Policies Issues and Trends 2015-2016 či analytickú štúdiu o genéze, súčasnom stave a budúcom vývoji európskej vesmírnej politiky od Vincenta Reillona. Čítaj ďalej.


50. výročie medzinárodnej Kozmickej zmluvy

27. januára 2017 – Pred presne 50 rokmi, 27. januára 1967, bola vo Washingtone D.C. otvorená k podpisu jedna z najvýznamnejších medzinárodných dohôd, ktorá upravuje správanie štátov vo vesmíre, skrátene označovaná ako Kozmická zmluva. Na Slovensku vstúpila Kozmická zmluva do platnosti 21. marca 1968, a to ešte za čias Československej socialistickej republiky. Do dnešného dňa Slovensko medzinárodnú Kozmickú zmluvu neimplementovalo, keďže však je jej zmluvnou stranou, ustanovenia a princípy nachádzajúce sa v texte Zmluvy sú pre Slovensko záväzné. Čítaj ďalej.


Maďarsko vstúpilo do transferu technológií ESA

26. januára 2017 – Maďarsko, ktoré je od Novembra 2015 zatiaľ najnovším členom Európskej vesmírnej agentúry (ESA), vstúpilo do Programu transferu technológií ESA. Prostredníctvom ESA TTPO programu sa Maďarsko po prvýkrát angažuje v rozpočtových a programových aktivitách ESA, ktorého rozpočet je prerozdelený prostredníctvom maďarského príspevku do voliteľného programu ESA, pod ktorý ESA TTPO program spadá. Na stretnutí Ministerskej Rady ESA koncom minulého roka vo švajčiarskom Lucerne sa Maďarsko zaviazalo prispieť do rozpočtu ESA finančnou čiastkou 20,6 milióna EUR, čo predstavuje 0,2% z celkovej sumy vynaloženej z rozpočtu ESA na európske vesmírne programy na najbližšie dvojročné obdobie. Čítaj ďalej.