Správy

Vesmír súčasťou Bezpečnostnej stratégie SR

 

15. novembra 2017 – V októbri tohto roku schválila vláda SR tri strategické dokumenty zaoberajúce sa bezpečnosťou a obranou našej krajiny. Po prvýkrát sa do Bezpečnostnej stratégie SR dostala aj zmienka o vesmíre, a to v rámci hodnotenia bezpečnostného prostredia. Stratégia uvádza, že vesmírny priestor sa stáva čoraz dôležitejšou súčasťou bezpečnostného prostredia. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) túto dôležitú reflexiu v národnom strategickom materiáli víta. Aj táto téza nasvedčuje tomu, že nová Bezpečnostná stratégia SR je moderným dokumentom, ktorý odráža súčasné trendy a vývoj v medzinárodnej politike, vrátane diania v kozmickom priestore. Čítaj ďalej.


Zavŕšenie registračného procesu skCUBE

30. októbra 2017 – Slovenská republika úspešne ukončila medzinárodný registračný proces svojho prvého družicového programu skCUBE. Po registrácii frekvencií v registri Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU), registri rádio-amatérskych družicových frekvencií Medzinárodnej rádio-amatérskej únie (IARU), a založení potrebného národného registra vesmírnych objektov SR pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovensko prostredníctvom svojej Stálej misie pri Organizácii Spojených národov zaslalo dňa 13. septembra 2017 verbálnu nótu o registrácii družice skCUBE v medzinárodnom registri vesmírnych objektov, ktorý je spravovaný pod záštitou OSN. Udialo sa tak aj na základe povinností, ktoré vyplývajú pre Slovensko na základe ratifikácie Kozmickej zmluvy a Dohody o registrácii objektov vypustených do vesmíru. Čítaj ďalej.


Čínska vesmírna stanica padá na Zem

24. októbra 2017 – Prvá čínska vesmírna stanica Tiangong 1 (Nebeský palác), vypustená 29. septembra 2011, sa nekontrolovateľne rúti k Zemi. 8.5-tonová stanica je neobývaná a nie je isté, kedy a v akých miestach vstúpi do zemskej atmosféry. Nóta adresovaná generálnemu tajomníkovi OSN z 10. mája 2017 uvádza, že k zániku stanice príde niekde medzi októbrom 2017 a aprílom 2018. Predpokladá sa, že väčšina stanice zhorí v atmosfére, no niektoré kompaktné časti, do 100 kg, môžu dopadnúť na Zem. Presný čas a miesto dopadu budú známe iba niekoľko hodín pred jej dopadom. Aktuálnu polohu a výšku stanice a predpovede zániku môžete sledovať na stránkach n2yo a satflare. Čítaj ďalej.


Vznik austrálskej vesmírnej agentúry

5. októbra 2017 – Austrálska vláda oficiálne oznámila plán založiť národnú vesmírnu agentúru. Podľa slov austrálskej ministerky pre priemysel, inovácie a vedu má nová národná vesmírna agentúra zabezpečiť rozvoj vesmírnych technológií, rast domáceho vesmírneho priemyslu a koordináciu medzinárodných programov, do ktorých je Austrália zapojená. Hlavným dôvodom založenia národnej vesmírnej agentúry bola podľa austrálskej vlády neexistencia jednotného národného strediska pre vesmírne aktivity. Austrália je jedným z mála veľkých hráčov na poli vesmirnych aktivít, ktorí doposiaľ nedisponovali vlastnou národnou vesmírnou agentúrou. Čítaj ďalej.


Slovenskí študenti aj naďalej súčasťou Letnej školy ECSL

26. septembra 2017 – Tento rok sa v dňoch 4. – 15. septembra v Ríme uskutočnil už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike pod záštitou Európskeho centra pre vesmírne právo (ECSL) v spolupráci s Univerzitou Sapienza di Roma. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA koordinuje proces výbru uchádzačov o letnú školu zo Slovenska a v ECSL je národným kontaktným bodom pre Slovenskú republiku. Čítaj ďalej.


Aký je ekonomický dosah družicovej navigácie?

20. septembra 2017 – V priebehu roka 2017 bola v Spojenóm kráľovstve zrealizovaná zaujímavá štúdia, mapujúca do akej miery je hospodárstvo krajiny prepojené na služby ktoré rôznym odvetviam britskej ekonomiky (doprava, poľnohospodárstvo, bankovníctvo a ďalšie) poskytujú služby globálnych družicových družicových navigačných systémov (GNSS) a ako by teoreticky vyzeralo niekoľkodňové obdobie výpadku možnosti využívania takýchto služieb z ekonomického pohľadu. Čítaj ďalej.


REPORT: medzinárodné vesmírne právo v kocke

4. septembra 2017 – V priebehu roka 2017 Vám prinášame už v poradí tretí zo série SSPA reportov, tentokrát zameraný na najdôležitejšie otázky medzinárodného vesmírneho práva. SSPA reporty získali v priebehu roka 2017 štandardizované ISSN číslo pre periodické publikácie, na webe SSPA Vám budeme poskytovať ďalšie odborné texty na témy vplývajúce na rozvoj slovenského vesmírneho sektora aj v najbližších mesiacoch. SSPA Report 03: Medzinárodné vesmírne právo v kocke vypracovali Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník a k dispozícii je na tomto odkaze. Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť na príslušnej podstránke. Čítaj ďalej.


Informácie z vesmíru sa využívajú aj pri záplavách v Nepále

20. augusta 2017 – Ako môžu vesmírne technológie zabrániť či zmierniť prírodné katastrofy? Príklad ázijskej krajiny Nepál môže poslúžiť ako odpoveď na túto otázku. Monzúnové dažde za posledných 15 rokov zapríčinili záplavy a zosuvy pôdy v 27 zo 75 okresov v Nepále. Platforma OSN pre informácie poskytované z vesmíru na riadenie katastrof a núdzovú reakciu – UN-SPIDER zorganizovala v dňoch 31. júla – 4. augusta 2017 technickú poradnú misiu v Nepále s cieľom vyhodnotiť súčasné a potenciálne využívanie informácií získaných z vesmíru. Čítaj ďalej.


Nový Zéland prijal zákon o vesmírnych aktivitách

26. júla 2017 – Nový Zéland sa v júli 2017 pridal k skupine štátov, ktoré majú svoj vlastný vnútroštátny zákon o vesmírnych aktivitách. Zákon o aktivitách vo vesmíre a vo vysokých nadmorských výškach, ako znie oficiálny názov zákona, prináša krajine regulačný režim pre vypúšťanie vesmírnych objektov (nosičov ako aj satelitov) pre územie Nového Zélandu a pre novozéladské spoločnosti pôsobiace v zahraničí. Prijatím tohto zákona krajina vytvára regulačný rámec pre vesmírny priemysel, poskytuje úrodnú pôdu pre inovácie a vývoj tohto priemysleného odvetvia a uľahčuje bezpečný priebeh vesmírnych aktivít. Čítaj ďalej.


Zmeny a novinky z prostredia vesmírnej politiky USA

18. júla 2017 – Rok 2017 priniesol od svojho začiatku viacero zaujímavých udalostí, aktivít či návrhov, ktoré formujú vesmírnu politiku Spojených štátov amerických. V tomto článku približujeme niektoré z najdôležitejších zamýšľaných alebo zrealizovaných zmien počas posledných mesiacov týkajúcich sa politickej dimenzie vesmírneho sektora v USA. Svieži vietor do diskusií priniesla predovšetkým zmena prezidentskej administratívy, súvisiaca s inauguráciou republikánskeho víťaza volieb Donalda Trumpa za prezidenta USA, 20. januára 2017, kedy vo funkcii nahradil už exprezidenta z Demokratickej strany, Baracka Obamu. Čítaj ďalej.


Vesmírna politika témou Workshopu na UNI Cambridge

14. júla 2017 – V dňoch 20. a 21. apríla 2017 sa na Univerzite v Cambridge (Trinity Hall) v Spojenom kráľovstve konal už ôsmy workshop Európskej pracovnej skupiny pre vesmírnu politiku, pod záštitou ESSCA EU & ASIA Institute a Independent Social Research Foundation . Táto neformálna skupina viac ako 30 akademikov a expertov z rôznych vedeckých oblastí, krajín a organizácií, sa už do povedomia dostala veľmi úspešnými prelomovými publikáciami v oblasti vesmírnej politiky, ako napríklad Theorizing European Space PolicyEuropean Space Policy: European Integration and the Final Frontier, alebo akademickou činnosťou prezentovanou prevažne vo vedeckom časopise Space Policy. Čítaj ďalej.