Zmeny a novinky z prostredia vesmírnej politiky USA

718382main_LC 39 at Kennedy-Full18. júla 2017 – Rok 2017 priniesol od svojho začiatku viacero zaujímavých udalostí, aktivít či návrhov, ktoré formujú vesmírnu politiku Spojených štátov amerických. V tomto článku približujeme niektoré z najdôležitejších zamýšľaných alebo zrealizovaných zmien počas posledných mesiacov týkajúcich sa politickej dimenzie vesmírneho sektora v USA. Svieži vietor do diskusií priniesla predovšetkým zmena prezidentskej administratívy, súvisiaca s inauguráciou republikánskeho víťaza volieb Donalda Trumpa za prezidenta USA, 20. januára 2017, kedy vo funkcii nahradil už exprezidenta z Demokratickej strany, Baracka Obamu.

Najhorúcejšou novinkou je obnovenie fungovania Národnej rady pre vesmír (z ang. National Space Council). Ide o vysoký politický úrad pre záležitosti súvisiace so správou vesmírnych aktiví, ktorý v USA fungoval do roku 1993, kedy jeho kompetencie boli vsunuté pod Úrad Bieleho domu pre vedu a technológie. Obnovenie fungovania NSC, na čele ktorého bude stáť viceprezident USA Mike Pence, predznamenáva zmenu vnímania dôležitosti prieskumu a využívania kozmického priestoru vo významnejších strategických súvislostiach zahraničnej politiky USA. Hoci sa Donald Trump počas svojej prezidentskej kampane na jeseň minulého roka špecificky vesmírnej politike nevenoval, v tých pár vystúpeniach, ktoré obsahovali idey k vesmírnej politike, už vtedy avizoval záujem o obnovenie NSC a posilnenie pozície USA v globálnom vesmírnom sektore. Zdá, sa, že tento krok napĺňa predvolebné plány a vesmírna politika USA tak zaznamenáva nový vývoj. Týždeň po podpísaní Vládneho nariadenia obnovujúceho činnosť NSC navštívil viceprezident USA, Mike Pence, Kennedyho vesmírne stredisko na Floride, asi najznámejšie pracovisko NASA v Spojených štátoch. Počas jeho prejavu vyzdvihol opätovne deklarovaný cieľ USA byť svetovým lídrom v sfére vesmírnych aktivít, pričom obnovenie činnosti NSC má byť jedným z prvých krokov zrealizovaných za týmto účelom. Obnovenie činnosti NSC prijala odborná komunita v USA prevažne pozitívne.

Podpis vládneho nariadenia obnovujúceho činnosť NSC prezidentom D. Trumpom, 30. jún 2017
Podpis vládneho nariadenia obnovujúceho činnosť NSC prezidentom D. Trumpom, 30. jún 2017

Od začiatku roka 2017 je viditeľný aj intenzívnejší záujem amerického Kongresu (parlament USA) o témy súvisiace s vesmírom. Konkrétne v jeho hornej komore, Senáte, kde sa vesmírnou politikou zaoberá predovšetkým Podvýbor pre vesmír, vedu a konkurencieschopnosť, ktorému predsedá republikánsky senátor Ted Cruz. Kongres schvaľuje aj rozpočet NASA (v súčasnosti na úrovni 19,5 miliárd USD), v prípade tejto aktivity však ide o každoročný politický proces. Dianie v americkom Senáte z tohto roka je možné vidieť na niekoľkých verejných vypočúvaniach, na ktoré si Podvýbor Senátu pozval expertov pracujúcich v rôznych aktivitách v rámci vesmírneho sektora USA. Dôležitosť týchto verejných vypočúvaní podčiarkuje skutočnosť, že pomerne veľká časť konkrétnej práce na pripravovanej legislatíve sa v Kongrese USA vykonáva práve na úrovni jednotlivých výborov, resp. podvýborov Senátu a Snemovne reprezentantov. Za zmienku stojí v tomto prípade séria 3 verejných vypočúvaní v Senáte USA, z apríla (Reopening the American Frontier: Reducing Regulatory Barriers and Expanding American Free Enterprise in Space), mája (Reopening the American Frontier: Exploring How the Outer Space Treaty Will Impact American Commerce and Settlement in Spacea júla (Reopening the American Frontier: Promoting Partnerships Between Commercial Space and the U.S. Government to Advance Exploration and Settlement) tohto roka. Z názvov ako aj obsahovej náplne týchto podujatí je možné vidieť, čomu z agendy vesmírnej politiky je dnes prikladaná politická pozornosť. Ide o úpravu, reformovanie, či prispôsobenie súčasného regulačného prostredia v USA takým spôsobom, aby vhodnejšie reflektovalo aktuálne technologické trendy a zamýšľané aktivity

Berúc do úvahy spomínané udalosti, podujatia, či celkový vývoj, vesmírna politika USA počas prezidentskej administratívy Donalda Trumpa už teda začína načrtávať odlišné vnímanie politických aspektov prieskumu a využívania kozmického priestoru oproti poslednej administratíve prezidenta Obamu. Súhrnný oficiálny douoment Bielym domom zatiaľ zverejnený nebol a tým pádom zostáva v platnosti oficiálna vesmírna politika z roka 2010, je však evidentné, že vesmírna politika USA prebieha transformáciou. Je to dôsledkom jednak odlišného vnímania úlohy vesmírnych aktivít v domácej a zahraničnej politike USA (väčší dôraz na aktivity s lepším psychologickým a prezentačným efektom – pilotované misie do vesmíru, prieskum vzdialenejších končín Slnečnej sústavy…), svoju úlohu zohrávajú takisto prebiehajúce trendy v globálnom kozmickom sektore, ako napr. nárast súkromného vesmírneho sektora, komerčná vesmírna činnosť, či špecificky vývoj v sfére ťažby nerastného bohatstva vo vesmíre. Ukazuje sa, že Washington DC má záujem tieto skutočnosti reflektovať a vytvoriť svojej priemyselnej a vedeckej komunite zaoberajúcej sa vesmírom čo najvhodnejšie podmienky, tak, aby neporušovali právne a regulačné záväzky, ktoré zaväzujú na medzinárodnej scéne aj USA. Časť komunity v USA však zostáva skeptická, ambiciózne a mediálne atraktívne plány súčasnej administratívy sú podľa niektorých expertov zatiaľ strohé na detaily a konkrétny plán ich dosiahnutia zostáva nejasný.