SR odštartovala registračný proces svojej prvej družice

SkCube11. augusta 2015 – Medzinárodná telekomunikačná únia (ITU) zverejnila v publikácii BR IFIC 2800 Advance Publication Information (API) predbežnú registráciu orbitálnych parametrov a frekvencií prvého slovenského satelitu SKCUBE. Tento krok je jedným z najvýznamnejších z pohľadu dodržiavania medzinárodných dohovorov v oblasti telekomunikácii, ku ktorým sa Slovenská republika zaviazala.

Družica SKCUBE je registrovaná ako non-geostationary satelit operujúci vo frekvenčnom pásme určenom pre amatérsku satelitnú službu. To znamená, že každý držiteľ rádioamatérskej licencie bude môcť prijímať dáta z tejto družice bez poplatku, rovnako tak aj informácie, ktoré budú vysielane z družice v rádioamatérskom frekvenčnom pásme, nesmú byť, podľa medzinarodnej regulácie platnej aj na území Slovenskej republiky, zneužívané na komerčné alebo iné zárobkové činnosti.

Tento krok zaraďuje Slovenskú republiku medzi krajiny, ktoré sa nielen oficiálne zaväzujú k dodržiavaniu medzinárodných dohovorov pri využívaní kozmického priestoru, ale ich aj zodpovedne a reálne dodržiava, a to už pri svojom prvom plánovanom družicovom projekte.

Nakoľko sa Slovenská republika s podobnou situáciou strela po prvýkrát vo svojej histórii, za toto úsilie treba poďakovať Stálej Misii SR pri medzinárodných organizáciách vo Viedni, Ministerstvu zahraničných vecí a európskych záležitostí, Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Slovenskému zväzu rádioamatérov a v neposlednej rade profesionálom z odbornej obce, ktorí v tejto súvislosti zohrali dôležitú priekopnícku úlohu.

Základné údaje o prvej slovenskej družici:

Názov: SKCUBE

Evidencia – Špeciálna publikácia ITU: API/A/10522

Zodpovedná administratíva: Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb Slovenskej republiky (RÚ SR)

Projekt prvej slovenskej družice zastrešuje Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) s finančnou podporou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.