Správy

SSPA súčasťou Letnej školy medzinárodného práva 2017

12. júla 2017 – Aj počas prázdninových mesiacov roka 2017 pokračuje SSPA vo svojej akademickej iniciatíve zameranej na poskytnutie vzdelávacích prednášok a workshopov k témam vesmírneho práva a vesmírnej politiky pre vysokoškolských študentov. V stredu 5. júla 2017 prednášali členovia SSPA, Tomáš Hrozenský z Univerzity Mateja Bela a Lucius Klobučník z Helsinskej univerzity na pôde Právnickej Fakulty Trnavskej Univerzity v Trnave v rámci Letnej školy medinárodného práva 2017, ktorú zastrešujú slovenská pobočka Európskeho združenia študentov práva a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo pri Slovenskej akadémii vied. Čítaj ďalej.


REPORT: Družica skCUBE: Pozitíva a negatíva prvého úspechu

23. júna 2017 – Dnešným ránom vyvrcholilo vypusteným družice skCUBE do vesmíru niekoľkoročné úsilie slovenského projektu, ktorý organizačne zastrešovalo občianske združenie Slovenská organizácia pre vesmírne aktivity (SOSA) a zapojilo sa doňho viacero slovenských akademických inštitúcií ako aj súkromných firiem. Kolegom zo SOSA a partnerských inštitúcii gratulujeme k úspešnému štartu indickej rakety PSLV na palube aj s družicou skCUBE. SSPA počas posledných rokov a mesiacov nezávisle monitorovala dianie súvisiace s projektom skCUBE a svoje zistenia Vám prináša vo forme špeciálne pripraveného reportu dostupnom na tomto odkaze a nižšie priloženom súbore. Čítaj ďalej.


Pretrvávajúce smelé plány „vesmírneho národa“ Asgardia

19. júna 2017 – Svetové ako aj slovenské médiá zaregistrovali na jeseň roka 2016 zaujímavú medzinárodnú iniciatívu pod názvom Asgardia, prezentovanú ako prvý ľudský národ výlučne vo vesmíre. Táto medzinárodná skupina zapĺňa titulky médií aj v posledných dňoch, ohlásila totiž detailne priblížený zámer vypustenia svojej prvej družice počas roka 2017. Existencia samotného združenia, či plánovaný záujem vypustiť družicu pod hlavičkou Asgardie však stále vyvolávajú viaceré právne, politické, etické a iné otázky. Čítaj ďalej.


Pokračujúce prípravy na UNISPACE+50 v júni 2018

8. júna 2017 – Princíp prieskumu a využívania vesmíru na mierové účely a pre blaho všetkých patrí medzi princípy, na ktoré sa odvoláva Organizácia Spojených národov, najväčšia a globálna medzinárodná orgniazácia vo svete. OSN sa vo svojej činnosti venuje aj agende vesmírnych aktivít, vo Viedenskej úradovni OSN momentálne prebieha okrúhle 60. každoročné zasadnutie Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru UN COPUOSRiaditeľka Kancelárie OSN pre vesmírne aktivity UN OOSA, Simonetta Di-Pippo informovala medzinárodné spoločenstvo počas zasadnutia Výboru UNCOPUOS o prebiehajúcom prípravnom procese konferencie UNISPACE+50, ktorá sa uskutoční v júni 2018 a bude predstavovať dôležitý medzník pre to, akým spôsobom medzinárodné spoločenstvo bude v budúcnosti pristupovať k prieskumu a využívaniu kozmického priestoru. Čítaj ďalej.


SSPA na prestížnej konferencii v Montreale

22. mája 2017 – V súvislosti s blížiacim sa špeciálnym zasadnutím Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru UN COPUOS budúci rok v podobe konferencie UNISPACE + 50 prebiehajú v súčasnoti v medzinárodnej komunite čoraz intenzívnejšie diskusie k témam medzinárodnej resp. globálnej správe vesmírnych aktivít. International space governance, ako býva táto tematika nazývaná v medzinárodnej komunite, bola predmetom už 5. ročníka prestížnej konferencie nesúcej meno Manfreda Lachsa, významného medzinárodného právnika, ktorá sa uskutočnila 5. a 6. mája v kanadskom meste Montreal. SSPA bola na tejto konferencii prítomná a mapovala aktuálny vývoj spätý s predmetnou tematikou. Čítaj ďalej.


Letná škola ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej politike 2017

16. mája 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo prihláškový proces pre tohtoročnú edíciu svojho hlavného vzdelávacieho programu, v poradí už 26. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Tá sa v tomto roku uskutoční v talianskej metropole Rím v termíne 4. – 15. septembra. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike a preto koordinuje úvodnú fázu prihláškového procesu na letnú školu. Bližšie informácie o podávaní prihlášok na letnú školu sú k dispozícii na  príslušných webstránkach SSPA a ECSL a v článku nižšie. Termín na podávanie prihlášok je 30. jún 2017. Čítaj ďalej.


Prednáška SSPA o vesmírnom práve na Trnavskej univerzite

28. apríla 2017 – V stredu 26. apríla 2017 zrealizovali členovia SSPA Lucius Klobučník a Tomáš Hrozenský prednášku pre študentov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Prednáška na tému Medzinárodné vesmírne právo bola zahrnutá v rámci seminárnej časti predmetu Medzinárodné právo verejné. Približne 35 študentov práva sa tak malo možnosť dozvedieť základné informácie o kozmickom práve, príklady jeho aplikácie z praxe ako aj dôležitosť národných vesmírnych legislatív. V diskusii sa študenti Trnavskej univerzite zaoberali predovšetkým aktuálnymi výzvami kozmického práva, akými sú otázka vesmírneho odpadu či ťažba nerastného bohatstva vo vesmíre. Čítaj ďalej.


50. výročie programu Interkozmos

13. apríla 2017 – Pred päťdesiatimi rokmi, v roku 1967, získalo viacero krajín strednej a východnej Európy možnosť participovať na medzinárodnej vesmírnej spolupráci, ktorá otvorila dvere aj československému vesmírnemu sektoru byť súčasťou spoločenstva krajín skúmajúcich kozmický priestor pod záštitou vtedajšieho Sovietskeho zväzu. 13. apríla roku 1967 bola v Moskve podpísaná zmluva o programe Interkozmos, ktorej súčasťou boli štáty vtedajšieho východného bloku, vrátane Československa. Čítaj ďalej.


Space for Sustainability súťaž ESA

7. apríla 2017 – Európska vesmírna agentúra (ESA) v spolupráci s European Interparliamentary Space Conference (EISC) spúšťa v poradí už 5. ročník súťaže  Space for Sustainabality Award, zameranej pre študentov a mladých profesionálov z členských krajín Európskej únie a Európskej vesmírnej agentúry, teda aj pre záujemcov zo Slovenska. Pre výhercov súťaže čaká hlavná cena – cesta na európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane v Južnej Amerike. Termín na podávanie prihlášok do súťaže je 23. apríl 2017. Čítaj ďalej.


Vo Viedni sa stretli právni experti na „space resources utilization“

28. marca 2017 – Viedenská úradovňa Organizácie Spojených národov prostredníctvom Kancelárie OSN pre mierové využívanie vesmíru, tak ako každý rok, privítala v pondelok 27. marca 2017 otvorenie dva týždne trvajúcich rokovaní Právneho podvýboru Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru. Popoludňajšia časť rokovaní Právneho podvýboru bola v prvý deň rokovaní venovaná Sympóziu o právnych a regulačných aspektoch súvisiacich s ťažbou a využívaním nerastného bohatstva v kozmickom priestore. Čítaj ďalej.