Správy


Vesmírne aktivity súčasťou vízie M. Lajčáka na post generálneho tajomníka OSN

26. mája 2016 – Dňa 25. mája vláda Slovenskej republiky schválila nomináciu ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí Miroslava Lajčáka na post generálneho tajomníka OSN. Jeho voľba sa má uskutočniť do konca roka 2016. Minister Lajčák pri tejto príležitosti zverejnil svoju nominačnú víziu nazvanú „Starostlivosť, zodpovednosť a líderstvo“, v ktorej zdôraznil aj potrebu venovania sa novým aktuálnym oblastiam medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, akými sú kybernetika, energetika a vesmírny priestor. Čítaj ďalej.


Čínsky vesmírny program naďalej napreduje

16. mája 2016 – Aktuálne informácie a spravodajstvo zo zahraničných portálov poukazujú na kontinuálny progres, ktorý dnes zaznamenáva čínsky vesmírny program. Tretí najvyšší štátny vesmírny rozpočet o hodnote v prepočte cca 4,28 mld. USD, robustný vojenský vesmírny rogram, evidentný politický význam vesmírneho programu a ambiciózne plány v blízkej budúcnosti v diverzifikovanej škále aktivít robia Čínu mimoriadne dôležitým hráčom v globálnom vesmírnom sektore. Čítaj ďalej.


O slovenskom kozmickom výskume vieme len veľmi málo

10. mája 2016 – Nedávna návšteva generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry ESA v Bratislave sa stretla so širokou podporou verejnosti a oživila záujem o kozmickú vedu a výskum na Slovensku. Aj keď Slovensko má bohatú históriu v oblasti kozmického výskumu a môže sa pochváliť aj viacerými významnými medzinárodnými úspechmi, verejnosť o týchto aktivitách vie len veľmi málo. Aktivity SR v oblasti kozmického výskumu sú zaznamenávané v každoročnej správe pre medzinárodný Výbor pre výskum vesmíru (COSPAR). Verejnosť však o týchto aktivitách nie je informovaná. Čítaj ďalej.


Generálny riaditeľ ESA na návšteve v Bratislave

8. mája 2016 – Generálny riaditeľ Európskej vesmírnej agentúry (ESA) Johann-Dietrich Wӧrner navštívil 5. mája 2016 Bratislavu. Poča svojej návštevy sa stretol so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Lukášom Parízekom, ministrom školstva Petrom Plavčanom a rektorom Slovenskej technickej univerzity Robertom Redhammerom. Rokovaniami so štátnymi predstaviteľmi rezonovali najmä témy spolupráce EÚ a ESA a prípravy Vesmírnej stratégie EÚ počas predsedníctva SR v Rade EÚ v druhom polroku 2016 (SK PRES). Čítaj ďalej.


V Paríži diskutovali odborníci na medzinárodné právo

27. apríla 2016 – Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) zorganizovalo 17. a 18. marca 2016 v Paríži dve odborné podujatia o aktuálnych témach vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Prvým podujatím, ktoré sa uskutočnilo vo štvrtok 17. marca, bolo Sympózium mladých právnikov (Young Lawyers‘ Symposium). O deň na to sa uskutočnila hlavná konferencia ECSL, Fórum profesionálov (Practitioners‘ Forum). Na oboch podujatiach aktívne zastupoval Slovenskú spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) Lucius Klobučník. Čítaj ďalej.


O vesmírnej politike sa diskutovalo aj na konferencii GLOBSEC 2016

22. apríla 2016 – Počas renomovanej medzinárodnej konferencie o zahraničnej a bezpečnostnej politike GLOBSEC 2016 sa v rámci verejných diskusií City Talks uskutočnila v sobotu 16. apríla 2016 aj diskusia o vesmírnej politike. Panel, na ktorom sa organizačne a moderátorsky podieľala Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) prilákal do Štúdia L+S v Bratislave desiatky návštevníkov. Hlavnými témami diskusie, do ktorej bolo interaktívne zapojené aj publikum, boli medzinárodná spolupráca vo vesmíre, ako aj bezpečnostné aspekty využívania obežných dráh v dôsledku rastúceho objemu vesmírneho odpadu. Čítaj ďalej.


Konferencia GLOBSEC 2016 prinesie aj diskusiu o vesmíre

10. apríla 2016 – Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) Vás srdečne pozýva na prestížnu medzinárodnú konferenciu GLOBSEC 2016 City Talks organizovanú Slovenskou atlantickou komisiou, ktorá sa uskutoční 14. – 16. apríla 2016 v troch slovenských mestách súčasne, v Bratislave, Banskej Bystrici a v Košiciach. V sobotu 16. apríla o 17:30 sa v Štúdiu L+S v Bratislave uskutoční v gescii SSPA vôbec po prvýkrát v rámci konferencie GLOBSEC diskusný panel na tému vesmírnej politiky a o význame kozmického priestoru v súčasnosti pod názvom “Destination Space”. Panel o vesmíre bude moderovať predseda SSPA Daniel Šagath. Čítaj ďalej.


Špičkoví slovenskí astronómovia pozorujú nočnú oblohu už aj z Čile

7. apríla 2016 – Slovenskí astronómovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave minulý mesiac nainštalovali a začali prevádzkovať unikátny systém AMOS (All-Sky Meteor Orbit System) na dvoch lokalitách v Čile. AMOS začal pracovať na observatóriách Space Obs v San Pedro a Paniri Caur v Chiu-Chiu. Lokality v Čile boli vybrané z dôvodu vynikajúcich pozorovacích podmienok – tmavej oblohy, vysokej nadmorskej výšky a nízkeho počtu oblačných nocí. Ide už o tretiu krajinu, v ktorej AMOS monitoruje nočnú oblohu – okrem pôvodných štyroch staníc na Slovensku od roku 2015 dva systémy AMOS fungujú aj na Kanárskych ostrovoch. Čítaj ďalej.


Prednáška o vesmíre v Banskej Bystrici zaplnila celú sálu

3. apríla 2016 – Slovenská atlantická komisia v spolupráci so Slovenskou spoločnosťou pre vesmírnu politiku usporiadala 22. marca 2016 na pôde Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odbornú diskusiu na tému mocenského súperenia vo vesmíre. Viac než 80 účastníkov, predovšetkým študentov Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov si malo na predmetnú tému možnosť vypočuť príspevky dvoch rečníkov z SSPA. Čítaj ďalej.


Prvý európsky workshop SGAC v Budapešti bol úspešný

3. marca 2016 – V priestoroch Budapest University of Technology and Economics sa 26. a 27. februára 2016 konal historicky prvý regionálny európsky workshop organizácie Space Generation Advisory Council (SGAC) zameraný na hľadanie riešení a nových prístupov k aktuálnym výzvam v európskom vesmírnom sektore. Workshopu sa zúčastnilo takmer 70 účastníkov z vyše 20 krajín z celého sveta, vrátane národného delegáta zo Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku (SSPA). Čítaj ďalej.