Špičkoví slovenskí astronómovia pozorujú nočnú oblohu už aj z Čile

Amos7. apríla 2016 – Slovenskí astronómovia z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave minulý mesiac nainštalovali a začali prevádzkovať unikátny systém AMOS (All-Sky Meteor Orbit System) na dvoch lokalitách v Čile. AMOS začal pracovať na observatóriách Space Obs v San Pedro a Paniri Caur v Chiu-Chiu. Lokality v Čile boli vybrané z dôvodu vynikajúcich pozorovacích podmienok – tmavej oblohy, vysokej nadmorskej výšky a nízkeho počtu oblačných nocí.

Ide už o tretiu krajinu, v ktorej AMOS monitoruje nočnú oblohu – okrem pôvodných štyroch staníc na Slovensku od roku 2015 dva systémy AMOS fungujú aj na Kanárskych ostrovoch. Vďaka monitorovaniu meteorov na Slovensku, Kanárskych Ostrovoch a v Čile tak astronómovia neustále pokrývajú dve tretiny oblohy a čiastočne aj južnú oblohu, čo by z jednej lokality možné nebolo.

AMOS je poloautomatický video systém, ktorý zaznamenáva meteory a bolidy na nočnej oblohe. Viacstaničné pozorovania toho istého meteoru v atmosfére sa použijú na určenie dráh meteoroidnej častice v kozmickom priestore a videozáznam umožnuje získať časový priebeh zániku meteoru a získanie niektorých jeho fyzikálnych vlastností. AMOS je však schopný zaznamenávať aj iné premenlivé javy na oblohe, od prirodzených (blesky, sprites, vtáctvo, hmyz) po umelé (lietadlá a družice).

Pozorovanie objektov v blízkosti Zeme má v súčasnosti mimoriadny prínos aj pre bezpečnosť vo vesmíre. Program sledovania vesmíru a pozorovania kozmických objektov (Space Surveillance and Tracking – SST) prevadzkuje aj Európska únia. Program SST monitoruje a predvída pohyb kozmických objektov, vrátane vesmírneho odpadu, a tým chráni predovšetkým družice EÚ v rámci programov Galileo a Copernicus, ale aj satelity členských krajín EÚ.  V súčasnosti je v konzorciu SST len 5 najväčších členských krajín EÚ.  Keďže aj SR vedie v tejto oblasti špičkový výskum, SSPA podporuje zapojenie SR do projektu SST. Ak by sa SR rozhodla pripojiť k programu SST, stala by sa nielen významným hráčom v oblasti vesmírnej bezpečnosti, ale získala by aj nemalé finančné prostriedky pre vedu a výskum, vrátane modernizácie observatórií na území SR.