Správy


Nové spravodajské družice pre Japonsko

30. november 2015 – Japonské zámery o väčšiu angažovanosť vo využívaní vesmíru dostávajú koncom roka 2015 reálne kontúry. Komisia pre vesmírnu politiku, najvyšší japonský orgán pre vesmírne záležitosti, vo svojej nedávnej správe odporučila japonskej vláde zásadné rozšírenie svojho družicového zoskupenia o nové spravodajské družice so zámerom efektívnejšieho sledovania námorných aktivít Číny a Severnej Kórey. O vyčlenení prostriedkov na nové družice spravodajského charakteru by mala japonská vláda rozhodnúť začiatkom decembra. Čítaj ďalej.


Budúcnosť európskej vesmírnej politiky aj v rukách Slovenska

26. novembra 2015 – Na stretnutí Generálneho riaditeľa Európskej vesmírnej agentúry (ESA) J.-D. Wörnera so štátnym tajomníkom Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR I. Slobodníkom, sa obaja vysokopostavení činitelia zhodli na dôležitosti užšej spolupráce a významnosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ v súvislosti s prípravou budúcej Vesmírnej stratégie EÚ. Tá sa má formulovať a schváliť práve počas slovenského predsedníctva v Rade EÚ v druhom polroku 2016. Okrem toho, ESA oficiálne deklarovala prvých sedem slovenských projektov v rámci ESA PECS programu pre spolupracujúce krajiny. Čítaj ďalej.


OSN a JAXA ponúkajú možnosť vypustenia CubeSatu z ISS

23. novembra 2015 – Úrad OSN pre vesmírne záležitosti (UN OOSA) v spolupráci s Japonskou kozmickou agentúrou (JAXA) vyhlásili spoločnú iniciatívu „KiboCUBE“, ktorá ponúka možnosť vývoja a  vypustenia malého satelitu typu (1-U) CubeSat z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS). Táto príležitosť je určená pre vzdelávacie a výskumné inštitúcie z rozvojových krajín alebo krajín, ktoré nemajú vlastné možnosti na vypustenie satelitu na obežnú dráhu. Slovensku sa tak ponúka príležitosť zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce v oblasti vývoja CubeSatov a ďalšieho rozvoja svojho inovatívno-technologického potenciálu. Čítaj ďalej.


ISU otvára 29. ročník prestížneho kurzu Space Studies Program

18. novembra 2015 – Prestížna zahraničná vzdelávacia inštitúcia International Space University (ISU) otvára možnosť prihlásiť sa na 29. ročník známeho kurzu Space Studies Program (SSP), ktorý sa uskutoční  12. júla až 1. septembra 2016 v izraelskej Haife. Príležitosť zúčastniť sa na SSP majú aj záujemcovia zo Slovenska. Termín na zaslenie prihlášky je 30. apríl 2016. V prípade uchádzania sa o poskytnutie štipendia je termín na prihlásenie 31. január 2016. Čítaj ďalej.


Neznámy objekt na obežnej dráhe Zeme spadne do oceánu

29. októbra 2015 – Astronómovia z observatória Catalina Sky Survey v Arizone objavili 3. októbra 2015 zdanlivo rýchlo pohybujúci sa objekt, ktorý bezprostredne poslali do databázy Minor Planet Center ako kandidáta na blízko-zemský asteroid pod označením WT1190F. Nasledujúce pozorovania a archívne snímky presvedčivo ukázali, že objekt je na geocentrickej dráhe, resp. obieha okolo Zeme. Pôvod telesa, ktoré dopadne na Zem o dva týždne, ostáva nejasný. Čítaj ďalej.


Nosné rakety Indie sú čoraz atraktívnejšou voľbou pre vynášanie družíc

27. októbra 2015 – Trh so službami poskytovanými kozmodrómami a nosnými raketami zaznamenal koncom roka 2015 zásadný vývoj, a to v dôsledku rastúceho záujmu amerických súkromných spoločností využívať indické nosné rakety a kozmodrómy na vynášanie komerčných družíc na obežnú dráhu. Týmto krokom sa môže posilniť už dnes významná pozícia Indie v globálnom vesmírnom sektore. Väčšia angažovanosť Indie na trhu nosných rakiet je len logickým vyústením záujmu Indie o rozvoj komerčného vesmírneho sektora. Čítaj ďalej.


Satelitné technológie zohrávajú úlohu aj v utečeneckej kríze

19. októbra 2015 – Prebiehajúca utečenecká kríza v Európe poukazuje na sociálny, priam až humanitárny rozmer investícií do kozmických technológií. Družice a satelitné systémy našli svoje uplatnenie pri záchrane ľudských životov. Lode utečencov v Stredozemnom mori smerujúce k európskym brehom sa neraz dostávajú do bezvýchodiskových situácií. Družicové zábery umožňujú zodpovedným úradom krajín EÚ sledovať pohyb lodí na mori a v prípade núdze požiadať obchodné, či rybárske lode na blízku o poskytnutie pomoci. Bežnou stratégiou kapitánov utečeneckých lodí je dostať sa do blízkosti pobrežia európskeho štátu a následne prostredníctvom satelitných telefónov požiadať o pomoc. Čítaj ďalej.


V Jeruzaleme prebieha Medzinárodný astronautický kongres

15. októbra 2015 – Tento týždeň prebieha v Jeruzaleme 66. ročník Medzinárodného astronautického kongresu (IAC), ktorý predstavuje jedno z najväčších celosvetových podujatí zameraných na oblasť letectva a kozmonautiky. Kongres každoročne organizuje Medzinárodná astronautická federácia (IAF), pričom sa koná vždy v inom meste. Podujatie potrvá do 16. októbra a zahŕňa množstvo pracovných zasadnutí, technických prezentácií, workshopov, či sprievodných podujatí. Bližšie informácie a aktuálne dianie z kongresu je možné sledovať na oficiálnej alebo facebookovej webstránke IAF. Čítaj ďalej.


Svetový kozmický týždeň v SR prebehol úspešne

13. októbra 2015 – Tohtoročný Svetový kozmický týždeň, ktorý sa konal v tradičnom termíne 4.-10. októbra, zaznamenal viac ako tisíc podujatí, spomedzi nich bolo niekoľko zorganizovaných v Slovenskej republike. SSPA v pozícii národného koordinátora spolupracovala s viacerými slovenskými organizáciami, ktoré sa svojimi aktivitami zapojili do tohto celosvetového podujatia. Svetový kozmický týždeň vyhlasuje OSN od roku 1999. Témou tohtoročného Svetového kozmického týždňa bolo objavovanie vesmíru. Čítaj ďalej.


Poľsko postaví pozemné stanice pre prieskumné družice COSMO-SkyMed

22. septembra 2015 – V rámci dlhodobej spolupráce medzi ministerstvami obrany Talianska a Poľska budú v najbližších štyroch rokoch na poľskom území postavené pozemné stanice pre prijímanie dát z talianskych snímkovacích družíc COSMO-SkyMed. Kontrakt v hodnote 30 miliónov Euro zaistí Poľsku prístup k najmodernejším systémom pozorovania Zeme. Družice COSMO-SkyMed sú vybavené radarom so syntetickou clonou (SAR), ktorý umožňuje získavanie kvalitných produktov obrazového spravodajstva (IMINT), resp. satelitných snímok, za každého počasia. Čítaj ďalej.