REPORT: Vesmírny sektor potvrdzuje svoj rast

334419. januára 2017 – Dlhodobý výskum ekonomického a spoločenského dosahu vesmírnych aktivít naznačuje, že je to jedna z mála inovatívnych a strategických oblastí ekonomickej aktivity, ktoré zaznamenávajú dlhodobý rast. Síce v porovnaní s inými priemyselnými odvetviami, ako elektrotechnický či automobilový sektor, sú aktivity spojené s vesmírnym sektorom len pomerne zanedbateľnou čiastkou, sú však menej náchylné na globálne finančné výkyvy. O to viac však zostávajú ako dôležitá súčasť bezpečnostno-strategických politík pevne závislé od verejných a ucelených rozpočtových zdrojov.

Screen Shot 2017-01-19 at 17.16.27Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA prináša prvý zo série súhrnných reportov, zameraný na zhodnotenie globálnych trendov vo vesmírnom sektore za posledné obdobie. V reporte sa dočítate:

Zisky globálneho verejného sektora za rok 2015 sa pohybujú na úrovni 72 miliárd EUR, čo predstavuje mierny pokles oproti predchádzajúcemu obdobiu…

Globálnym trendom na nasledujúce roky bude narastajúca sila a význam Číny a ešte stále pretrvávajúca dominantná pozícia USA…

Nárast malých satelitných technológií prispieva k tvorbe inovatívneho podnikateľského prostredia…

SSPA Report „Vesmírny sektor potvrdzuje svoj rast“ je k dispozícii na stiahnutie na tomto odkaze.