Blíži sa štvrtá PECS výzva

21Screen Shot 2018-10-21 at 22.50.04. októbra 2018 – Podobne ako počas minulých rokov, aj tento rok (1. decembra 2018) bude otvorená 4. PECS výzva pre predkladanie projektov slovenských vedecko-výskumných a priemyselných subjektov v rámci prebiehajúceho prístupového procesu SR do ESA. Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR organizuje pri tejto príležitosti informačný seminár zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok 4. PECS výzvy, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2018 v Bratislave. Registrácia pre záujemcov je voľná a dostupná do 25. októbra 2018.

Na informačnom seminári majú záujemcovia možnosť prekonzultovať svoj projektový nápad s prítomnými zástupcami ESA. K téme prístupového procesu SR do ESA pripravila SSPA v marci tohto roku odborný report, ktorý je voľne dostupný na webe SSPA.