REPORT: prístupový proces Slovenskej republiky do ESA

essa19. marca 2018 – Aj v priebehu roka 2018 pokračujueme v SSPA vo vydávaní odborných štúdií v rámci série SSPA Reporty, pre ktorú sme počas minulého roka získali medzinárodné štandardné ISSN číslo pre periodické publikácie. Aktuálny report pod názvom SSPA Report 04: Súčasné príležitosti a výzvy spolupráce Slovenskej 
republiky s Európskou vesmírnou agentúrou je zameraný na zmapovanie súčasného stavu prebeihajúceho prístupového procesu SR do ESA a ponúka odporúčania na riešenie aktuálnych výziev a skvalitnenie prístupového procesu v budúcnosti. Autorsky ho spracovali Daniel Šagath a Tomáš Hrozenský. Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť na príslušnej podstránke.

Screen Shot 2018-03-19 at 12.58.38Prístupový proces Slovenskej republiky do Európskej vesmírnej agentúry predstavuje niekoľkoročný štrukturovaný a pomerne náročný proces prípravy štátu a jeho vedecko-výskumných a priemyselných kapacít. V súčasnosti sa Slovenská republika nachádza v tzv. PECS fáze prístupového procesu s vidinou možného plného členstva v ESA v horizonte niekoľkých rokov. V poradí štvrtý SSPA Report sa venuje zmapovaniu existujúceho stavu spolupráce SR s ESA vo viacerých oblastiach s cieľom poukázať na silné a slabé stránky prebiehajúcej integrácie Slovenska do tejto prestížnej medzinárodnej organizácie a navrhnúť optimálne riešenia súčasných výziev, ktoré predovšetkým verejnému sektoru tento prístupový proces prináša.