Dôležitá zmena v ukrajinskej vesmírnej legislatíve

14. októbra 2019 – Potrebu modernej právnej úpravy vesmírnych aktivít na národnej úrovni rozpoznáva v Európe čoraz viac štátov. Posledným z nich je Ukrajina. Ukrajinský parlament schválil v októbri 2019 modernizáciu už dávnejšie vytvoreného právneho rámca pre realizáciu vesmírnej činnosti. Nový vesmírny zákon (č. 1071) bol prijatý 308 hlasmi v 450-člennom parlamente a najzásadnejšou zmenou, ktorú prináša, je komplexná reforma regulačného rámca pre aktivity súkromného sektora. Ukrajinský vesmírny sektor bol doposiaľ prevažne formovaný činnosťou pod štát spadajúcich organizácií.

Webstránka ukrajinského parlamentu informuje o účele nového zákona nasledovne:

The purpose of the bill is to ensure a stable development, increase investment attractiveness, and create a competitive environment for the development of Ukraine’s space industry both in the public and private sectors. The bill is well pointed at luring private investments in Ukraine’s outer space industry.

Nový ukrajinský vesmírny zákon vytvára podmienky, ktoré obratnejšie reflektujú súčasné trendy vo vesmírnom sektore (rastúce investičné možnosti, angažovanosť súkromného sektora…). Portál Noosphere prináša zhrnutie niekoľkých najdôležitejších ustanovení, ktoré zákon prináša do praxe:

  • umožnenie činnosti v oblasti vývoja a konštrukcie raketových nosičov pre súkromné spoločnosti
  • zjednodušenie prístupu k zahraničným investíciám pre inštitúcie pohybujúce sa vo vesmírnom sektore
  • zrušenie potreby povinného poistenia vesmírneho projektu (nutnosť poistenia zodpovednosti za škodu naďalej zostáva v platnosti)
  • nastavenie fixnej doby licenčného procesu pre raketové štarty štátnou vesmírnou agentúrou na 90 dní
  • zrušenie potreby špeciálnych povolení a licencií doposiaľ vyžadovaných pri činnostiach súkromných spoločností