Pokračujúce smelé vesmírne plány Poľska

logo_polsa_news_en_600x35012. marca 2018 – V priebehu minulých mesiacov sme viackrát na portáli SSPA informovali o pomerne živej vesmírnej komunite v susednom Poľsku, a tento trend je viditeľný aj v úvodných mesiacoch roka 2018. Zahraničný portál SpaceNews nedávno informoval o ambícii Poľskej vesmírnej agentúry POLSA alokovať na poľské vesmírne aktivity viac než 1,43 miliardy Zlotých (cca 340 miliónov EUR) v 8-ročnom rozpočtovom období po schválení dnes stále prerokovávanej draft verzie poľského Národného vesmírneho programu. Posledné mesiace ukazujú, že v Poľsku je jasne viditeľný čoraz väčší záujem investovať verejné financie na vesmírne aktivity, a to v sumách niekoľkonásobne prekračujúcich hodnotu povinného príspevku Poľska do rozpočtu ESA.

Poľsko už v roku 2016 podpísalo bilaterálnu dohodu o spolupráci na vesmírnych projektoch s Čínou, počas minulého roka vydalo svoju prvú oficiálnu vesmírnu stratégiu a koncom roka 2017 boli medializované už detailnejšie informácie o snahe vypracovať národný vesmírny program, ktorý sa dnes nachádza v konzultačnej fáze s ostatnými členmi poľskej vesmírnej komunity. Agenda vesmírnych aktivít v Poľsku spadá pod gesciu vládnej vesmírnej agenúry – POLSA a pod Ministerstvo pre investície a hospodársky rozvoj. Poľsko je členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry od roka 2012, pričom súčasný poľský príspevok do rozpočtu ESA sa pohybuje na úrovni 34,6 milióna EUR.

SpaceNews tiež informuje, že poľská vláda súčasne pripravuje aj národnú legislatívu o vesmíre a register poľských vesmírnych objektov, ktorý by bol v správe POLSA. Na Slovensku dnes zatiaľ nedisponujeme národnou vesmírnou legislatívou (v SSPA dlhodobo upozorňujeme na potrebu jej prijatia, pre bližšie informácie viď tu alebo tu), register vesmírnych objektov už na Slovensku bol vytvorený a je v správe Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ďalšou zaujímavou novinkou z Poľska z aktuálneho obdobia je snaha o intenzívnejšie zapojenie sa do komerčného vesmírneho sektora. Konzorcium niekoľkých poľských firiem FP Space vyvíja v súčasnosti pozorovaciu družicu Intuition-1 so zámerom komerčneho využitia získaných dát a s vidinou jej vypustenia a sprevádzkovania okolo roku 2022.