O nás

About us

SSPASlovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku (SSPA) je mimovládna organizácia, ktorá sa zaoberá vesmírnou politikou na odbornej úrovni. Je jediným a zároveň plne profesionálnym think tankom v oblasti vesmírnej politiky na Slovensku. Hlavným poslaním SSPA je vytvárať priestor pre verejnú diskusiu o otázkach využívania kozmického priestoru, ktoré majú zásadný vplyv na spoločenské, ekonomické, vedecko-výskumné a zahranično-politické záujmy Slovenskej republiky.

Screen Shot 2018-09-17 at 15.32.22
Aktuálny Newsletter

Náš tím zahŕňa odborníkov na bezpečnostné a medzinárodnoprávne aspekty využívania vesmíru s bohatými skúsenosťami v publikačnej činnosti v odborných a vedeckých periodikách, ako aj v prednášateľskej činnosti na medzinárodných konferenciách a kongresoch. Členovia SSPA absolvovali prestížne pracovné pobyty a stáže vo viacerých významných inštitúciách, vrátane Európskej vesmírnej agentúry (ESA), Národného úradu USA pre letectvo a vesmír (NASA), Európskeho inštitútu pre vesmírnu politiku (ESPI), Európskeho centra pre vesmírne právo (ECSL), Európskej komisie a Úradu OSN pre vesmírne záležitosti (UNOOSA). SSPA je národným koordinátorom pre medzinárodnú organizáciu Space Generation Advisory Council, národným kontakným bodom pre ECSL a členom regionálnej siete think tankov v rámci projektu IRSEC Hub.

facebook-icon-logo-vector-400x400