Medzinárodná spolupráca

screen-shot-2016-11-15-at-11-15-26V októbri 2016 sa SSPA stala národným kontaktným bodom pre Slovensko v Európskom centre pre vesmírne právo (ECSL), zriadené v pôsobnosti ESA. SSPA vo svojej funkcii plní úlohu koordinátora výberového procesu záujemcov o účasť na Letnej škole o vesmírnom práve a politike a predstavuje tiež komunikačný kanál medzi ECSL a slovenskou vesmírnou komunitou. Viac informácií.


light_bg_sgac-logo-main-rgb-2000px-2

Členovia SSPA sa aktívne angažujú v medzinárodnej inštitúcii Space Generation Advisory Council združujúcej študentov a mladých profesionálov pôsobiacich resp. zaujímajúcich sa o globálny vesmírny sektor. Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník zastávajú v SGAC funkciu národných kontaktných bodov pre Slovenskú republiku. Viac informácií.


screen-shot-2016-11-15-at-11-22-04

SSPA je členom medzinárodnej siete think-tankov a výskumných inštitúcií IRSEC Hub (International Relations and Security Affairs Resource Hub). Projekt bol vytvorený v máji 2014 Pražským Inštitútom pre bezpečnostné štúdiá PSSI. Viac Informácií.