Publikácie

Publikácie SSPA:

Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku vydáva odbornú publikáciu SSPA Reporty, ktorej bolo pridelené medzinárodné štandardné publikačné číslo ISSN 2585-755X