Kontakt

Korešpondenčná adresa:

Kuzmányho 3, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

Sídlo:

     siteIcon-5546

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Kuzmányho 1, 974 01 Banská Bystrica, Slovenská republika

IČO: 45791287

info@vesmirnapolitika.sk
tel: 0911 403 597

facebook-icon-logo-vector-400x400