Správy

Vesmírne novinky zo strednej Európy

5. decembra 2019 – V poslednom novembrovom týždni roka 2019 sa v španielskej Seville uskutočnilo zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni, najvyššieho rozhodovacieho orgánu agentúry, ktorý zasadá každé 2 – 3 roky. Sumár o priebehu dvojdňového stretnutia ministrov 22 členských štátov ESA pod názvom (Space19+) a dodatočné informácie o schválených programoch na roky 2020 – 2022 sú k dispozícii tu alebo tu. V nadväznosti na Space19+ sme zaregistrovali viacero noviniek a prehlásení týkajúcich sa alebo pochádzajúcich zo stredoeurópskych členských štátov ESA. Čítaj ďalej.


Udialo (a udeje) sa v slovenskej vesmírnej komunite

9. novembra 2019 – Intenzita vesmírnych a s vesmírom súvisiacich aktivít na Slovensku evidentne narastá. V jesenných mesiacoch prebiehajúceho roka 2019 sme v online priestore zaznamenali viacero nových podujatí, oznámení a ďalších aktualít z prostredia slovenských štátnych a súkromných organizácií, angažujúcich sa v sfére vesmírnych aktivít. Sumár týchto noviniek prinášame v zozname nižšie. Čítaj ďalej.


780 dní vo vesmíre amerického raketoplánu X-37B

29. októbra 2019 – Hoci využívanie známych  raketoplánov Space Shuttle bolo v USA ukončené v roku 2011, americká armáda aj v súčasnosti prevádzkuje 2 podobné kozmické lode X-37B pod záštitou programu Orbital Test Vehicle (OTV). Porovnateľne menšie a bez možnosti letov s ľudskou posádkou sú raketoplány X-37B využívané na iné účely, o ktorých americké ozbrojené sily väčšinou neinformujú detailnejšie než strohou správou o testovaní technológií. V poradí piata misia tohto raketoplánu bola ukončená 27. októbra 2019 po 780 dňoch na obežnej dráhe. Čítaj ďalej.


Česko s novou vesmírnou stratégiou na roky 2020 – 2025

17. októbra 2019 – Vláda Českej republiky schválila 14. októbra 2019 nový Národní kosmický plán, na roky 2020 – 2025. Dokument plynule nahradí v súčasnosti platný Národní kosmický plán na roky 2014 – 2019. Na vyše 120 stranách textu stanovuje nový Národní kosmický plán české vízie a ciele v sfére vesmírnych aktivít, identifikuje opatrenia na ich dosiahnutie a ponúka tiež hlbší pohľad na súčasný český vesmírny sektor a príležitosti na jeho budúci rozvoj, predovšetkým v európskom priestore (primárne vesmírne aktivity Európskej vesmírnej agentúry a Európskej únie). Čítaj ďalej.


Dôležitá zmena v ukrajinskej vesmírnej legislatíve

14. október 2019 – Potrebu modernej právnej úpravy vesmírnych aktivít na národnej úrovni rozpoznáva v Európe čoraz viac štátov. Posledným z nich je Ukrajina. Ukrajinský parlament schválil v októbri 2019 modernizáciu už dávnejšie vytvoreného právneho rámca pre realizáciu vesmírnej činnosti. Nový zákon (č. 1071) bol prijatý 308 hlasmi v 450-člennom parlamente a najzásadnejšou zmenou, ktorú prináša, je komplexná reforma regulačného rámca pre aktivity súkromného sektora. Ukrajinský vesmírny sektor bol doposiaľ formovaný prevažne činnosťou pod štát spadajúcich organizácií. Čítaj ďalej.


Aká bola letná škola ECSL 2019 – dojmy účastníka

25. septembra 2019 – Európske centrum pre vesmírno právo ECSL usporiadalo v septembri tradičnú letnú školu o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Dejiskom tohtoročnej edície bolo sicílske mesto Messina. V SSPA sme boli nesmierne radi za zvýšený záujem slovenských uchádzačov vedúci k účasti až 3 slovenských účastníkov. Jeden z nich, Denis Kucharský, spísal svoje dojmy, ktoré prinášame v tejto správe nižšie. SSPA funguje v ECSL ako národný kontaktný bod pre SR a koordinuje predvýber uchádzačov na ECSL letnú školu. Čítaj ďalej.


Slovenská účasť na Space Law Moot Court

23. septembra 2019 – Slovenskí študenti sa zúčastnili simulovaného súdneho sporu z oblasti kozmického práva. Historicky prvý slovenský tím v zložení Laura Fotopulosová, Natália Koprdová a Matúš Mažáry sa v máji tohto roku zúčastnil európskeho kola súťaže Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2019, ktoré sa konalo v Paríži na univerzite Paris-Sud. Slovenský tím si počas 5 dní zmeral vedomosti v oblasti kozmického práva so študentami z celej Európy. Tohtoročný prípad sa zaoberal vesmírnymi zdrojmi a ich vojenským využitím. Účasti na ústnom kole v Paríži predchádzala niekoľkomesačná príprava a vypracovanie písomného podania zadaného prípadu. V celom procese prípravy slovenskému tímu mentoroval člen Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA Lucius Klobučník. Čítaj ďalej.


„GETTING INTO SPACE“ SARIO workshop

1
3. septembra 2019 – Dňa 18. septembra 2019 v čase od 10:00 do 15:00 sa v hoteli Falkensteiner v Bratislave uskutoční workshop s expertmi Európskej vesmírnej agentúry. Podujatia sa zúčastnia a zároveň sa predstavia zástupcovia slovenských firiem, ktoré úspešne diverzifikovali portfólio svojich produktov a služieb smerom k vesmírnemu sektoru a inšpirovali  sa efektívnou spoluprácou s výskumnými inštitúciami. © SARIO. Čítaj ďalej.


Blíži sa piaty PECS informačný deň s expertmi z ESA

5. septembra 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ohlásilo informačný deň k piatej výzve PECS – PECS 5th Call Briefing Day. Stretnutie s expertmi Európskej vesmírnej agentúry sa uskutoční dňa 19. septembra 2019  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v zasadacej miestnosti na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/a, Bratislava. Čítaj ďalej.


Čaká nás 10-ročný rast štátnych vesmírnych rozpočtov?

7. augusta 2019 – Konzultanská spoločnosť Euroconsult vo svojej novej štúdii Government Space Programs: Benchmarks, Profiles & Forecasts to 2028 odhaduje že sumárny objem vládnych rozpočtov na vesmírnu činnosť bude kontinuálne narastať minimálne do roku 2028, predstavujúcu hranicu skúmaného obdobia. Štúdia predpovedá, do roku 2025 by mala celková hodnota objemu vládnych výdavkov na vesmír narásť na úroveň 84,6 miliárd zo súčasných 70,9 miliárd USD. Tento odhadovaný trend je zaujímavý aj pre Slovenskú republiku, kde s blížiacim sa koncom PECS fázy prístupového procesu do ESA bude nevyhnutná verejná diskusia v súvislosti s nastavením budúcej výšky slovenských verejných výdavkov na vesmírnu činnosť. Globálne stúpajúce štátne výdavky na vesmír dokumentujú rastúci záujem medzinárodného spoločenstva o prieskum a využívanie kozmického priestoru. Čítaj ďalej.


Turbulencie na poistnom trhu pre vesmírne aktivity

5. augusta 2019 – Vesmírna činnosť, podobne ako iné odvetvia ľudskej činnosti, býva štandardne subjektom poistnej činnosti. Poisťovanie vesmírnych aktivít sa medzinárodné odohráva v dvoch najštandardnejších formátov – poistenia vlastného (z ang. first party insurance) vesmírneho projektu (vynášanie alebo samotný náklad) a poistenia tretej strany (z ang. third party insurance), resp. inými slovami poistenia zodpovednosti za škodu. Dlhodobo viac-menej konštantný trh pre poisťovanie vesmírnych aktivít zaznamenal v posledných dňoch markantnú zmenu, kedy jeden z gigantov na globálnom poistnom trhu, spoločnosť Swiss Re, ohlásila odchod spoločnosti z vesmírneho poistného trhuČítaj ďalej.


Vesmír čoraz častejšie bezpečnostnou témou aj v Európe

31. júla 2019 – O tom, že využívanie vesmíru na vojenské alebo širšie bezpečnostné účely je v posledných mesiacoch a rokoch vo svete čoraz intenzívnejšie, minimálne v deklaratórnej rovine, sme už informovali na webe SSPA, napr. v súvislosti s prebiehajúcim procesom vytvárania vesmírnych síl v USA. Európske krajiny nezostávajú pozadu a v európskom prostredí je dnes tiež badateľný nárast záujmu o intenzívnejšie prepojenie vesmírnych technológií do bezpečnostných politík štátov, ktoré teda okrem spoločných, predovšetkým civilných aktivít cez rámce EÚ a ESA majú záujem prehĺbiť aj svoju vlastnú vojenskú prítomnosť vo vesmíre. Príkladmi v tomto kontexte sú čerstvo publikované strategické dokumenty vo Francúzsku a Taliansku, či do médií uniknutý obsah blížiacej sa britskej vesmírnej obrannej stratégie. Čítaj ďalej.


50. výročie „veľkého skoku pre ľudstvo“

18. júla 2019 – Tento rok v júli si svetová vesmírna komunita pripomína 50. výročie jedného z výrazných medzníkov ľudskej histórie – úspešnej realizácie prvej pilotovanej vesmírnej misie na povrch Mesiaca v rámci amerického lunárneho programu Apollo, misie Apollo 11. Na pozadí osláv tohto historického momentu je dnes opätovne viditeľnejší záujem nielen USA o vyslanie misií s ľudskou posádkou na Mesiac, ako aj planétu Mars. Čítaj ďalej.


Predstavenie Koncepcie vesmírnych aktivít SR

8. júla 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky informovalo prostredníctvom portálu slovak.space, že dňa 24. júna 2019 bola Rade vlády SR pre VTI predstavená Koncepcia vesmírnych aktivít v SR z dielne MŠVVaŠ SR v spolupráci s relevantnými ministerstvami, akademickou a podnikateľskou obcou.“ Koncepcia je voľne dostupným dokumentom, oficiálna správa na portáli slovak.space ďalej informuje o zámere Koncepcie vesmírnych aktivít v SR, ktorým je analyzovať stav vesmírnych aktivít v Slovenskej republike a do budúcna nájsť vhodnú formu ich udržateľného financovania a nadrezortného riadenia.


EU / ESA Space Council obnovený po 8 rokoch

11. júna 2019 – Dvaja najvýznamnejší medzinárodní inštitucionálni aktéri v európskom vesmírnom sektore – Európska únia a Európska vesmírna agentúra obnovili spoločnú formálnu platofrmu pre vzájomný dialóg. Po 8 rokoch tak koncom mája 2019 opäť zasadol EU / ESA Space Council, ktorého sa zúčastnili lídri oboch organizácií a predstavitelia ich členských štátov (28 členských krajín EÚ, 22 členských štátov ESA, pričom 20 z nich participuje v oboch inštitúciách). Obnovenie formátu EU / ESA Space Council vysiela signál záujmu oboch inštitúcií o podporenie etablovanej no nie bezproblémovej spolupráce medzi týmito dvoma organizáciami. Čítaj ďalej.


Satelitné konštelácie vyvolávajú aj právno-politické otázky

29. mája 2019 – Satelitné konštelácie, niekedy nazývané aj satelitné roje, je spoločné pomenovanie pre satelitné systémy primárne na nízkych obežných dráhach, ktorých úlohou je poskytnúť služby, ktoré by samostatné družice nedokázali, prípadne by to dokázali len v obmedzenej miere. Satelitné konštelácie sú využívané najmä na poskytovanie širokopásmového internetu a telefónneho signálu. Hoci tento internet sa zatiaľ nedokáže kvalitou vyrovnať optickým sieťam, rozsah jeho pokrytia je neporovnateľne väčší. V európskom vesmírnom sektore je za satelitné konštelácie možno považovať aj vlajkové lode európskej vesmírnej politiky, programy Galileo (družicová navigácia) a Copernicus (pozorovanie Zeme). Čítaj ďalej.


Spustené prihlasovanie na ECSL Letnú školu 2019

22. mája 2019 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť podávania prihlášok tohtoročnú edíciu prestížnej Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Lákadlom ročníka 2019 bude miesto konania – sicílska Messina. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako v minulých 2 rokoch koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. Termín na podávanie prihlášok je 26. jún 2019, bližšie info nájdete nižšie v článku. Čítaj ďalej.


Európske nosiče Ariane 6 a Vega C čoraz bližšie k prevádzke

14. mája 2019 – Vývoj budúcich európskych raketových nosičov pre cesty do vesmíru napreduje. Súčasné portfólio európskych nosičov počíta v najbližších rokoch s výraznou obnovou súvisiacou s uvedením modernizovaných verzií rakiet Ariane a Vega na trh. Dnes používané nosiče Ariane 5 a Vega by mali byť priebežne nahradené ich novými verziami Ariane 6 a Vega C. Popri Ariane 5 a Vega dnes európske portfólio ešte dopĺňa modifikovaná ruská raketa Sojuz. Európsky kozmodróm, ktorý všetky tieto rakety využívajú, sa nachádza na francúzskom území v Južnej Amerike, pri meste Kourou vo Francúzskej Guyane. Čítaj ďalej.


Pretrvávajúce problémy na geostacionárnej obežnej dráhe

18. apríla 2019 – Telekomunikačná družica Intelsat 29E spoločnosti Intelsat zaznamenala v priebehu apríla výpadok poskytovania služieb nasledovaný spozorovanými ďalšími anomáliami poukazujúcimi na pravdepodobnú fragmentáciu objektu v niekoľkých nasledujúcich udalostiach. Intelsat 29E je pomerne mladou, len trojročnou družicou, štandardná operačná prevádzka podmieňujúca generovanie zisku je pritom pri veľkých a nákladných GEO družiciach až 15 rokov. V posledných mesiacoch a rokoch ide už o niekoľký podobný jav, viacero ďalších telekomunikačných satelitov na geostacionárnej dráhe zaznamenalo porovnateľné anomálie. Známe sú prípady družíc AMC-9, Telkom-1, AMOS-5, Eutelsat-33B, EchoStar-3, či Galaxy 11. Čítaj ďalej.


Space Needs You seminár na UMB v Banskej Bystrici

8. apríla 2019 – Na vesmírny priestor sa môžeme pozerať z rôznych uhlov pohľadu: ako vedci, inžinieri – ale aj ako právnici, ekonómovia či politológovia. Práve s takýmto poslaním vo štvrtok 4. apríla 2019 SSPA zorganizovala v Banskej Bystrici na pôde Univerzity Mateja Bela informačný seminár Space Needs You: Študijné a kariérne príležitosti vo vesmírnom sektore pre právnikov, politológov a ekonómov, spojený s prednáškou Mgr. Tomáša Hrozenského, PhD. na tému Európske uvažovanie o vesmíre: pracovné miesta, investície aj bezpečnosť, ktorý sa konal v spolupráci s Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov UMB. Čítaj ďalej.


Sympózium k 40. výročiu Dohody o využívaní Mesiaca

5. apríla 2019 – Od 1. do 12. apríla 2019 prebieha vo viedenskej centrále OSN už v poradí 58. zasadanie Právneho podvýboru Výboru OSN pre mierumilovné využívanie vesmíru (UN COPUOS). V prvý deň zasadania sa počas poobedňajšieho programu uskutočnilo sympózium k 40. výročiu tzv. Dohody o využívaní Mesiaca a ostatných nebeských telies (Sympózium k právnym aspektom kozmických aktivít už tradične organizoval Medzinárodný inštitút pre vesmírne právo (IISL) v spolupráci s Európskym centrom pre vesmírne právo (ECSL), kde SSPA pôsobí ako národný kontaktný bod pre Slovensko. Čítaj ďalej.


Indická ASAT skúška

30. marca 2019 – V stredu 27. marca 2019 vykonala India, doposiaľ len ako 4. krajina v histórii, úspešnú skúšku protidružicovej (ASAT) zbrane, zostrelením vlastného satelitu na nízkej obežnej dráhe Zeme. Testy ASAT zbraní demonštrujú vysokú technologickú spôsobilosť, prinášajú však so sebou tiež obavy o dlhodobú udržateľnosť využívania kozmického priestoru. Indický premiér Narendra Modi po skúške vyhlásil, že India sa týmto aktom preukázateľne stáva 4. vesmírnou veľmocou. Je zrejmé, že úspešný ASAT test posúva Indiu v hierarchii krajín angažujúcich sa vo vesmíre vyššie. V minulosti dokázali podobnú spôsobilosť preukázať len USA, Rusko a Čína, predpokladá sa, že Izrael ňou disponuje tiež. Čítaj ďalej.


ESA Highlights 2018

25. marca 2019  – Neradi čítate dlhé texty no radi by ste sa dozvedeli o vesmíre prostredníctvom kvlitnej vizuálnej formy? Európska vesmírna agentrúra (ESA) publikovala svoje každoročný, v poradí druhý, ESA Highlights 2018. Chronologický prehľad hlavných úspechov ESA sprevádzajú vysoko kvalitné fotografie. Na skoro sedemdesiatich stranách, brožúra okrem iného predstaví diania a novinky okolo misií Gaia, letu európskeho astronauta Alexandra Gesta na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) alebo stého štartu rakety Ariane 5 z Francúzskej Guayany.


Marcové vesmírne aktuality zo Slovenska

18. marec 2019 – Úvodné mesiace roka 2019 prinášajú nielen zaujímavé zahraničné (japonská misia Haybusa2, prvý skúšobný let kozmickej let lode Crew Dragon a.i.), ale aj domáce novinky týkajúce sa sféry vesmírnych aktivít. O niekoľkých z nich (20. výročie vesmírnej misie Štefánikotvorený list slovenských stážistov a výkumníkov z ESA ministerke školstva) sme už informovali v minulých týždňoch na webe FB profile Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku. V aktuálnej správe Vám prinášame zhrnutie ďalších aktualít, tak, aby Vašej pozornosti neušli dôležité nedávne, prebiehajúce alebo blížiace sa novinky. Čítaj ďalej.


SSPA na konferencii k 20. výročiu vesmírnej misie Ivana Bellu

21. februára 2019 – Pri príležitosti 20. výročia (20.2.1999) vesmírnej misie Štefánik – kozmického letu Ivana Bellu, prvého slovenského kozmonauta, zorganizoval Slovenský letecký zväz trojdňové (20. – 22. február 2019) stretnutie 15 kozmonautov z 10 krajín. Súčasťou programu podujatia bola aj popoludňajšia konferencia pre členov slovenskej vesmírnej komunity pod názvom “20 years after – Slovakia on the way to ESA – challenges and opportunities”. Na podujatí vystúpili predstavitelia štátnej správy, akademických inštitúcií či mimovládneho sektora a jedným z rečníkov bol aj predseda SSPA, Tomáš Hrozenský. Čítaj ďalej.


Vesmír posilňuje svoj investičný potenciál

6. februára 2019 – Medializované informácie na portáli SpaceNews z posledných mesiacov predstavujú zaiste pozitívne správy pre všetkých členov globálnej vesmírnej komunity majúcich inovatívne technologické a komerčné nápady, no nedostatočné vlastné prostriedky na rozbehnutie ich realizácie.  Reporty od Seraphim Capital, či Space Angels dokumentujú že nárast súkromných investícií do činnosti vesmírnych start-upov v globálnom meradle neustále narastá. Čítaj ďalej.


Nový portugalský vesmírny zákon

1. februára 2019 – Trend prijímania národných vesmírnych zákonov pokračuje v Európe aj v roku 2019. Po viacerých čerstvo prijatých vesmírnych legislatívach v Európe v minulom roku (o ktorých sme informovali aj na webe SSPA), vstúpil koncom januára 2019  do platnosti nový vesmírny zákon v Portugalsku. Jeho ustanovenia obsahujú štandardne využívané nástroje národnej regulácie vesmírnych aktivít, akými sú napr. centrálny autorizačný orgán, pravidlá bezpečnosti a udržateľnosti, otázky zodpovednosti za prípadnú škodu, náležitosti licenčného procesu a pod. Čítaj ďalej.


Planetárna obrana a Slovensko

10. januára 2019 – V týchto dňoch vydáva zahraničné vydavateľstvo Springer  na 460 stranách odbornú publikáciu s názvom „Planetary Defense: Global Collaboration for Defending Earth from Asteroids and Comets“. Na publikácii sa významne podieľali českí aj slovenskí vedci, politológovia a právnici: Nikola Schmidt v pozícii editora a ako autori a spoluautori kapitol Peter Vereš (výskumník na Harvard Smithsonian Center for Astrophysics a člen Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA), Michal Smetana, Martin Švec, Petr Boháček, Tomáš Bruner, Pavel Dufek. Čítaj ďalej.


Firmy s plánmi ťažby vo vesmíre s novými vlastníkmi

6. januára 2019 – V priebehu posledných rokov získali vo vesmírnom sektore na popularite vízie plánovaného využívania nerastného bohatstva a jeho následného komerčného využívania, o čom sme informovali aj na webe SSPA. V prostredí USA a Luxemburska boli iniciované kroky k vytvoreniu priaznivého regulačného prostredia, viacero súkromných spoločností začalo realizovať prvotné aktivity späté s cieľom komerčne využiť rôznorodé nerastné zdroje vo vesmíre. Dve pravdepodobne najznámejšie firmy, Planetary Resources a Deep Space Industries, však prechádzali v nedávnom období turbulentným vývojom a finančnými problémami a v posledných mesiacoch boli nakoniec obidve subjektom akvizícií inými spoločnosťami. Čítaj ďalej.


Pokuta pre Swarm Technologies

2. januára 2019 – Americký startup Swarm Technologies, ktorý začiatkom roka 2018 vypustil na indickej rakete neautorizované 4 pikosatelity (SpaceBee), dostal pokutu 900 000 amerických dolárov od amerického regulačného úradu Federal Communications Commission (FCC) za porušenie pravidiel, respektíve za vypustenie neautorizovaných satelitov. O tomto prelomovom prípade z hľadiska dodržiavania národných regulácií a medzinárodného práva, a z nich možné vyplývajúce postihy, informovala aj SSPA v polovici marca 2018. Čítaj ďalej.


Začneme vnímať hranicu vesmíru nižšie ako v 100km?

16. decembra 2018 – Hoci doposiaľ sa v medzinárodnom spoločenstve konsenzuálne a právne záväzne nestanovilo jedno spoločné vnímanie “začiatku vesmíru”, hodnota 100km nad hladinou mora predstavuje zaiste tú najširšie akceptovanú hranicu, tzv. Kármanovu líniu, ktorá vďaka svojmu jednoduchému číslu je aj pomerne ľahko zapamätateľnou. Nemožno však povedať, že by vedecko-technické, či politické-právne dôvody vytvárali pre toto nastavenie nepriestrelný argument.  To, kde končí vzdušný priestor a kde začína priestor kozmický, je diskutovanou otázkou od počiatkov kozmickej éry v 50. rokoch 20. storočia. V priebehu roka 2018 ju oživili 2 zaujímavé udalosti. Čítaj ďalej.


99 príbehov európskeho programu Copernicus

10. decembra 2018 – Koncom novembra 2018 vydali Európska komisia, Európska vesmírna agentúra (ESA) a NEREUS, sieť európskych regiónov využívajúcich vesmírne technológie súhrnnú publikáciu prezentujúcu skúsenosti európskych užívateľov programu monitorovania Zeme Copernicus. Publikácia The Ever Growing Use of Copernicus across Europe’s Regions je voľne dostupná a dokumentuje aké rôznorodé výhody poskytuje európskym štátom a občanom možnosť voľného využívania dát ambiciózneho programu Copernicus. Čítaj ďalej.


Dôležitý posun v otázke družicových „megazoskupení”

21. novembra 2018 – Americký regulačný úrad Federal Communications Commission (FCC) majúci v kompetencii aj reguláciu vesmírnych aktivít, schválil počas svojho zasadnutia 15. novembra 2018 žiadosti štyroch amerických súkromných spoločností o nasadenie a prevádzkovanie neštandardne veľkých družicových zoskupení. Najpútavejšou z týchto snáh je projekt Starlink firmy SpaceX počítajúci s družicovým zoskupením vyše 7500 malých satelitov, za účelom poskytovania dostupného a rýchleho internetového pripojenia prostredníctvom družicových technológií. Čítaj ďalej.


V Európe svitá na nové kozmodrómy

9. novembra 2018 – Počas roka 2018 napreduje v Európe viacero aktivít spätých s vybudovaním budúcich kozmodrómov, ktoré by mali priniesť na starý kontinent technologické komplexy schopné realizovať vynášanie rakiet s nákladom do vesmíru, keďže dnes využívaný európsky kozmodróm vo Francúzskej Guyane (na francúzskom území, no v Južnej Amerike) je prakticky jediným významným zariadením takéhoto druhu v prevádzke európskeho subjektu (štátu, firmy, či medzinárodnej organizácie). Pozornosť vesmírnej komunity dnes púta predovšetkým vývoj súvisiaci so zamýšľanými kozmodrómami v Spojenom kráľovstve, PortugalskuNórsku. Čítaj ďalej.


Právny spor Belgicko – Google s dosahom na družicové snímky

5. novembra 2018 – Belgické ministerstvo obrany sa vyjadrilo, že podá žalobu proti spoločnosti Google po tom, čo Google nevyhovelo jeho žiadosti o zmazanie družicových snímok belgických vojenských objektov z Google máp. Podľa belgického ministerstvo obrany sa žiadosť o zmazanie, resp. rozmazanie týkala najmä jadrových elektrární a vojenských objektov. Spoločnosť Google, prekvapená podaním žaloby, reagovala vyhlásením, že už 2 roky spolupracuje s belgickou vládou v otázkach zmien v Google mapách a vždy sa snažila vyhovieť požiadavkám Belgicka a plniť si svoje právne povinnosti. Čítaj ďalej.


Pred 40 rokmi letela do vesmíru prvá česko-slovenská družica

24. októbra 2018 – Presne pred 40 rokmi, 24. októbra roku 1978, bola na zemskú obežnú dráhu zo sovietskeho kozmodrómu Pleseck vypustená prvá česko-slovenská družica Magion 1. Družicu skonštruovala Československá akadémia vied a do vesmíru letela pod záštitou programu Interkosmos. Magion 1 sa nachádzal na nízkej obežnej dráhe Zeme (LEO) takmer tri roky, až do 10 septembra 1981, kedy plánovane zhorel v atmosfére. Česko-Slovensko sa tým priradilo ku krajinám, ktoré majú nielen svojho kozmonauta, ale aj svoju vlastnú družicu. Vesmírna misia Vladimíra Remeka sa uskutočnila tiež v roku 1978, o niečo skôr v marci. Čítaj ďalej.


Pozvánka do Prahy a Brna na Czech Space Week

24. októbra 2018 – 10 rokov členstva v Európskej vesmírnej agentúre prinieslo pre Českú republiku mnohé zmeny a nové príležitosti, o ktorých sa budete môcť viac dozvedieť práve na aktivitách organizovaných v rámci blížiaceho sa tematického týždňa Czech Space Week od 9. do 18. novembra. Vyše týždňa  trvajúci sled podujatí pre odbornú a širokú verejnosť sa koná v rámci celoročne prebiehajúcej iniciatívy Czech Space Year, ktorú vyhlásilo české Ministerstvo dopravy spoločne s agentúrou CzechInvest, pražským ESA biznis inkubátorom a ďalšími partnermi. Čítaj ďalej.


Blíži sa štvrtá PECS výzva

21. októbra 2018 – Podobne ako počas minulých rokov, aj tento rok (1. decembra 2018) bude otvorená 4. PECS výzva pre predkladanie projektov slovenských vedecko-výskumných a priemyselných subjektov v rámci prebiehajúceho prístupového procesu SR do ESA  Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu SR organizuje pri tejto príležitosti informačný seminár zameraný na podrobnú prezentáciu podmienok 4. PECS výzvy, ktorý sa uskutoční 8. novembra 2018 v Bratislave. Registrácia pre záujemcov je voľná a dostupná do 25. októbra 2018. Čítaj ďalej.


Ukrajinský vesmírny sektor v turbulentnom vývoji

17. októbra 2018 – Na webe SSPA pravidelne informujeme medzi iným aj o vesmírnych aktualitách z krajín susediacich so Slovenskom, predovšetkým z členských štátov V4. V aktuálnom článku sme sa rozhodli zamerať viac na východ. Ukrajinský vesmírny priemysel v minulosti, predovšetkým v období existenciu Sovietskeho zväzu patril k tým svetovo známym. Po problematickom období v nadväznosti na rozpad ZSSR a neskôr na (stále prebiehajúci) medzinárodnopolitický konflikt s Ruskom boli v nedávnom období medializované rôznorodé informácie o súčasnom stave ukrajinského vesmírneho sektora
, poukazujúce jednak progresívny rast ukrajinského vesmírneho sektora a angažovanie sa v nových medzinárodných spoluprácach, no takisto tiež na problematické nastavenie postavenia štátu a podozrenia z nehospodárneho využívania verejných prostriedkov na vesmírnu činnosť. Čítaj ďalej.


Luxemburská vesmírna spolupráca s Českom a Poľskom

11. októbra 2018 – Český kosmický portál informoval 10. októbra 2018 o novej medzinárodnej spolupráci medzi Českou republikou a luxemburským veľkovojvodstvom, v podobe podpísania „Memoranda o spolupráci v rámci prieskumu a využívania zdrojov vo vesmíre“. Na webe SSPA sme nedávno informovali o pokračujúcich luxemburských aktivitách spätých s témou využívania nerastného bohatstva v kozme. Česka republika, podobne ako Luxemubrsko, členský štát ESA, dlhdodobo vykazuje čoraz intenzívnejší verejný záujem o vesmírnu činnosť. Čítaj ďalej.


Začína 69. Medzinárodný astronautický kongres

1. októbra 2018 – Jedno z najväčších každoročných stretnutí medzinárodnej “vesmírnej” komunity, Medzinárodný astronautický kongres začína dnes svoj 5-dňový program. Dejiskom tohtoročnej edície je severonemecké mesto Brémy. Niekoľko tisíc účastníkov Kongresu spolu s účasťou riaditeľov hlavných priemyselných firiem a národných vesmírnych agentúr sľubuje zaujímavý program. Veľkú časť z neho môžete priamo alebo nepriamo sledovať vo virtuálnom priestore a získať tak informácie o aktuálnom dianí vo vesmírnom sektore. Čítaj ďalej.


Dvojité slovenské zastúpenie na Letnej škole ECSL

17. septembra 2018 – V dňoch 27. augusta – 7. septembra sa tento rok uskutočnil v poradí už 27. ročník Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike, pravidelného vzdelávacieho podujatia, ktoré organizuje Európske centrum pre vesmírne právo. Tohtoročná edícia sa uskutočnila vo fínskej metropole Helsinki v spolupráci s Ministerstvom hospodárskych záležitostí a zamestnanosti. Aj napriek tomu, že Slovensko zatiaľ nie je plnohodnotnou členskou krajinou Európskej vesmírnej agentúry (ESA), slovenskí študenti sa tohto prestížneho podujatia zúčastňujú každoročne od roku 2014, pričom SSPA ako národný kontaktný bod pre ECSL v SR koordinuje výber uchádzačov zo Slovenska. Čítaj ďalej.


Luxembursko naštartovalo činnosť vesmírnej agentúry

16. septembra 2018 – Luxemburské veľkovojvodstvo patrí síce medzi tie menšie európske štáty, takisto je však na európske pomery jedným z najvýznamnejších hráčov na poli vesmírnych aktivít. Po dlhoročne mediálne atraktívnej činnosti súvisiacej s vesmírom (sídlo známeho operátora komunikačných družíc SES, podpora rozvoja vesmírneho priemyslu, prijatie zákona o využívaní vesmírneho nerastného bohatstva…) púta táto západoeurópska krajina pozornosť vesmírnych nadšencov opäť, tentokrát v súvislosti so založením národnej vesmírnej agentúry 12. septembra 2018. Čítaj ďalej.


Zaujímavé vesmírne infografiky

5. septembra 2018 – Začiatok deviateho mesiaca v roku už pravidelne znamená aj začiatok nového školského roka. Prečo sa teda v septembri nenaučiť aj nové informácie o vesmírnych aktivitách? Počas letných mesiacov sme na internete prehľadali voľne dostupné a graficky pútavé rozličné infografiky o vesmíre, výber ktorých, symbolicky 9, Vám ponúkame v našom aktuálnom článku. Čakajú Vás v ňom zaujímavosti o družiciach, kozmickom odpade, raketových nosičoch a ďalších iných témach, ktoré neustále hýbu dianím vo vesmírnom sektore. Príjemné čítanie!


ESA stáž v Centre pre bezpečnosť a vzdelávanie v belgickom Redu

27. júla 2018 – Európska vesmírna agentúra ESA v rámci programu ESA Academy ponúka študentom z členských a spolupracujúcich štátov (vrátane Slovenska) možnosť stáže na dobu 3 až 6 mesiacov v belgickom centre ESEC. Stáž je zameraná na podporu výskumných a laboratórnych experimentov z oblasti vývoja satelitných zariadení a je súčasťou prípravy druhej edície tzv. „ESA Academy CubeSat Hands-on Training Week“. Čítaj ďalej.


Report SWF k problematike protidružicových technológií

23. júla 2018 – O tom, že prieskum a využívanie kozmického priestoru sú témy atraktívne aj pre armádne zložky, existujú informácie od počiatkov kozmickej éry v 50. a 60. rokoch minulého storočia. Negatívne znejúci termín militarizácia kozmického priestoru je prítomný odkedy ľudstvo prvýkrát vyslalo technológie resp. ľudí na obežné dráhy Zeme. Hoci v súčasnosti sú mediálne atraktívne predovšetkým témy ako kolonizácia Marsu či vesmírny priemysel, vesmír aj dnes zostáva doménou, ktorej využívanie je atraktívne aj pre armády. Nemusí byť preto prekvapením, že vesmírne programy najvýznamnejších vesmírnych krajín historicky zahŕňali výskum s cieľom získať schopnosť zničiť družice prípadného protivníka. Americký think-tank Secure World Foundation (SWF) pripravil tento rok detailný prehľad historických ako aj súčasných takýchto programov, v podobe voľne dostupného analytického reportu. Čítaj ďalej.


SSPA opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva

10. júla 2018 – Aj počas letných prázdninových mesiacov pokračujeme v SSPA v našej vzdelávacej iniciatíve pre slovenských vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť teoretické ako aj praktické poznatky k relevantným aktuálnym otázkam vesmírnej politiky, práva alebo bezpečnosti. Tento týždeň sme opäť po roku mali byť možnosť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, týždňového vzdelávacieho podujatia pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov pôsobiacich alebo sa zaujímajúcich o medzinárodné právo. Čítaj ďalej.


Slovenské leto 2018 v znamení vzdelávacích vesmírnych podujatí

6. júla 2018 – V priebehu letných mesiacov roka 2018 sa na Slovensku uskutočnilo, resp. ešte len uskutoční viacero zaujímavých vzdelávacích podujatí pre odbornú ako aj širokú verejnosť, ktoré sú zamerané na rôzne témy súvisiace s prieskumom a využívaním vesmíru. V SSPA sme zmapovali tieto podujatia a ich prehľad Vám prinášame v aktuálnom článku. Aplikačné využívanie programu Copernicus, astronomické aktivity, popularizačné prednášky a premietania a ďalšie témy týchto podujatí robia leto 2018 na Slovensku letom z časti aj “vesmírnym”. Príjemné čítanie!


Výsledky prieskumu verejnej mienky o vesmíre v USA

22. júna 2018 – Na základe nedávneho prieskumu verejnej mienky agentúra Pew Research Center zistila, že americká verejnosť podporuje kozmické aktivity a myslí si, že USA má ostať globálnym lídrom vo vesmíre. Prieskum bol uskutočnený v dňoch 27. marca – 9. apríla 2018 na vzorke viac ako 2500 respondentov. Oproti prieskumu v roku 2011 miera optimizmu narástla z 58% na 72%. Väčšina respondentov odpovedala, že investície do Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS (80%) sú prospešné pre krajinu a NASA, ako kľúčová organizácia, by mala pokračovať vo vesmírnych aktivitách (65%). Čítaj ďalej.


Kontroverzný zámer vytvorenia vesmírnych síl USA

20. júna 2018 – Prezident USA Donald Trump upútal tento týždeň mediálnu pozornosť  vyhlásením o poverení Ministerstva obrany USA  na vytvorenie samostatnej zložky armády v rámci ozbrojených síl USA, tzv. „Space Force“, ktorá by podobne ako námorníctvo či vzdušné sily, posilnilo vojenskú prítomnosť Spojených štátov, tentokrát však v kozmickom priestore. Dopad tohto kroku na agendu mierového využívania vesmíru je markantný a vyvolal reakciu viacerých aktérov medzinárodnej vesmírnej komunity. Kontrastne pôsobí už len to, že zámer vytvorenia Space Force bol prezidentom Trumpom ohlásený počas konania prestížnej medzinárodnej konferencie UNISPACE+50, ktorej cieľom bolo deklarovanie pokračovanie dodržiavania princípov mierového využívania vesmíru a potreby intenzívnejšieho využívania vesmírnych technológií v globálnej rozvojovej agende definovanej pomocou 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Čítaj ďalej.


Hlas mladej generácie opäť zarezonoval vďaka SGAC udalosti

18. júna 2018 – Prezentovať názor študentov a mladých profesionálov k súčasným trendom vo vesmírnom sektore na medzinárodných fórach nie je vždy jednoduchým cieľom. Aj za týmto účelom prebehlo 16. a 17. júna 2018 dvojdňové „Space Generation Forum 2.0“, zorganizované pri príležitosti medzinárodnej vesmírnej konferencie UNISPACE+50 vo Viedni v týchto dňoch. Odporúčania, ku ktorým dospelo vyše 70 účastníkov podujatia z viac než 30 krajín sveta, budú prezentované práve na pôde tejto konferencie globálnemu publiku. Čítaj ďalej.


Vesmír aktuálnou témou posledných týždňov v Európe

11. júna 2018 – Agenda vesmírnych aktivít plní v posledných týždňoch v európskom prostredí titulky spravodajských portálov akosi častejšie ako v iných častiach roka. A vidieť pritom práve dôraz na vesmírne aktivity v našom „domácom“ – európskom kontexte. Nedávno sme už na webe SSPA informovali o novom rozpočtovom návrhu pre vesmírnu činnosť Európskej únie, v aktuálnom článku prinášame niekoľko detailov navyše k tejto téme ako aj ďalšie aktuálne zaujímavosti z európskej vesmírnej politiky. Čítaj ďalej.


Úspešný priebeh Workshopu k vesmírnym legislatívam

6. júna 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sme s potešením  prijali úspešný priebeh Workshopu k národným vesmírnym legislatívam, ktorý sme zorganizovali v Bratislave 29. mája 2018 v spolupráci s Právnickou fakultou UK a s podporou Európskeho centra pre vesmírne právo. Workshop privítal vyše 25 hostí vrátane zástupcov viacerých slovenských ministerstiev a ďalších orgánov štátnej správy. Prvoradá orientácia workshopu bola práve na domáce odborné publikum s cieľom poskytnúť zahraničné skúsenosti a expertný pohľad na problematiku právno-regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na národnej úrovni. Čítaj ďalej.


Návrh nového rozpočtu EÚ podčiarkuje dôležitosť vesmíru

26. mája 2018 –  Európska Komisia navrhuje zvýšenie výdavkov na vesmírne technológie a výskum pre obdobie rokov 2021 – 2027. Má ísť až o 25 % nárast v porovnaní s rozpočtom z rokov 2014 – 2020. Európsky vesmírny priemysel má mať podľa nového návrhu rozpočtu k dispozícii 16 miliárd eur. Veľká časť rozpočtu bude venovaná existujúcim programom ako EGNOS, Galileo and Copernicus, ako aj pre realizáciu nového projektu GOVSATCOM. Zvýšené výdavky na vesmír sú súčasťou predkladaného návrhu Komisie na Viacročný finančný rámer EÚ pre roky 2021-2027, ktorý nahradí dnes platný rámec pre roky 2014-2020. Čítaj ďalej.


Organizujeme odborný workshop k vesmírnemu právu

17. mája 2018 – V Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA sa venujeme organizácií odborných a vzdelávacích podujatí zameraných na témy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. V tomto roku sme sa rozhodli usporiadať workshop pre slovenskú odbornú verejnosť priblížujúci potreby vytvorenia národného právo-regulačného rámca pre vesmírnu činnosť. „Workshop k národným vesmírnym legislatívam“ sa uskutoční 29. mája v čase 13.30 – 16.00 v priestoroch Súdnej siene Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Čítaj ďalej.


Prihláškový proces na Letnú školu ECSL 2018 spustený

10. mája 2018 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo možnosť hlásiť sa na tohtoročnú edíciu Letnej školy vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Miestom jej konania bude fínska metropola Helsinki. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA z pozície národného kontaktného bodu pre ECSL v SR bude podobne ako minulý rok koordinovať výberový proces záujemcov zo Slovenska. Termín na podávanie prihlášok je 21. jún 2018, bližšie info nájdete nižšie v článku. Čítaj ďalej.


Kilopower – jadrový reaktor pre vesmírne misie

9. mája 2018 – Elektrická energia je kľúčovým zdrojom, ktorý umožňuje fungovanie satelitov a kozmických lodí vo vesmíre. Tradične je v kozmickom priestore vyrábaná pomocou solárnych panelov alebo batérií. Zatiaľ čo využitie solárnej energie vo vesmíre závisí od vzdialenosti od Slnka, alebo striedaní dňa a noci, pre jadrovú energiu toto neplatí a predstavuje stabilný a dlhodobý zdroj elektrickej energie. Budúce misie s ľudskou posádkou na Mesiac alebo Mars budú potrebovať rádovo väčšie množstvo energie a to motivovalo NASA a ďalšie laboratóriá v USA vyvinúť Kilopower – miniatúrnu jadrovú elektráreň pre použitie vo vesmíre. Čítaj ďalej.


V Česku vznikne centrum pre družicové snímkovanie

26. apríla 2018 – V susediacej Českej republike vznikne k 1. júlu 2018 v rámci vojenského spravodajstva špecializované národné centrum pre spracovanie a vyhodnocovanie družícových snímok. SATCEN ČR bude plniť úlohy pre spravodajskú podporu českej armády a rovnako aj úlohy vyplývajúce zo záväzkov českého členstva v NATO. Jeho využitie je však plánované aj v integrovanom záchrannom systéme a ďalšími českými štátnymi inštitúciami, hlavne v súvislosti s krízovým manažmentom. Čítaj ďalej.