Vesmírne novinky zo strednej Európy

What_is_Space19_pillars5. decembra 2019 – V poslednom novembrovom týždni roka 2019 sa v španielskej Seville uskutočnilo zasadnutie Rady Európskej vesmírnej agentúry (ESA) na ministerskej úrovni, najvyššieho rozhodovacieho orgánu agentúry, ktorý zasadá každé 2 – 3 roky. Sumár o priebehu dvojdňového stretnutia ministrov 22 členských štátov ESA pod názvom Space19+ a dodatočné informácie o schválených programoch na roky 2020 – 2022 sú k dispozícii tu alebo tu. V nadväznosti na Space19+ sme zaregistrovali viacero noviniek a prehlásení týkajúcich sa alebo pochádzajúcich zo stredoeurópskych členských štátov ESA.

Česká republika navyšuje svoj príspevok do ESA o viac než 275 mil. CZK ročne (cca 10. mil. EUR) na úroveň 1,5 mld. CZK ročne (cca 58 mil. EUR). Prehľad českej účasti vo voliteľných programoch ESA je dostupný tu. Nad rámec povinných aktivít majú členské štáty ESA možnosť voľného výberu účasti v ďalších voliteľných programoch, ktorá je podmienená aj navýšením povinného príspevku do rozpočtu ESA vypočítavaného z HNP daného štátu. Ďalší zo susedných štátov Slovenska, Poľsko, oznámilo účasť v 7 voliteľných programoch –  European Exploration Envelope Programme (E3P), Space Safety Programme, Earth Observation, Programme of Advanced Research in Telecommunication Systems (ARTES 4.0), Navigation (NAVISP) , General Support Technology Programme (GSTP) a PRODEX. Pre porovnanie, za pozornosť stojí aj činnosť Slovinska, ktoré nie je plnohodnotným členom ESA ale tzv. asociovaným členom, akýmsi medzistupňom v prístupovom procese medzi fázou PECS a plným členstvom (je možné, že podobný scenár čaká v najbližších rokoch aj Slovensko). Slovinsko v nasledujúcom programovom období navyšuje svoju účasť z 3 na 5 ESA programov – General Support Technology Programme (GSTP), the Earth Observation Programme,  PRODEX, Future EO Programme, a E3P2 Programme.

ESA-Seville-contributions-final-Nov-2019
Predbežné rozpočítanie prisľúbených členských prípsevkov do ESA na roky 2020 – 2025. Z celkovej sumy bol konkrétne stanovený rozpočet ESA na roky 2020 – 2022 – vo výške 12,5 mld. EUR. Táto suma ešte nezahŕňa očakávaný prísun financií od EÚ súvisiaci s programami Galileo a Copernicus. © ESA

Výška členských príspevkov ostatných štátov V4 do rozpočtu ESA prevyšuje aktuálny slovenský príspevok v rámci PECS fázy (ktorý stále slúži na reinvestovanie do slovenských projektov). Do rozpočtu ESA na rok 2019 prispelo Poľsko sumou 34.6 mil. EUR, Česko sumou 33.1 mil. EUR a Maďarsko sumou 5.2 mil. EUR. SSPA v minulosti odhadla, že pre potreby prípadného plného členstva bude v prípade SR potrebné pre členský príspevok do ESA zabezpečiť 3 – 6 mil. EUR ročne. Pravidlá financovania ESA programov v dlhodobom horizonte garantujú väčšinovú návratnosť štátneho príspevku firmám a akademickým pracoviskám z daného štátu.

Nad rámec kontextu Space19+, ďalšia zaujímavá správa dorazila z Maďarska. Podľa vyjadrení ministra zahraničných vecí Pétra Szijartá sa Maďarsko dohodlo na prehĺbenej vesmírnej spolupráci s Ruskom. Súčasťou tejto spolupráce, okrem zapojenia sa do vedeckého využívania Medzinárodnej vesmírnej stanice ISS, by malo byť aj vyslanie maďarského kozmonauta na ISS v horizonte do roku 2024. Na tento účel investuje Maďarsko v najbližších troch rokoch 10 mld. HUF (cca 30 mil. EUR).  V prípade Slovinska, intenzívnejšia spolupráca s ESA sa v septembri 2019 prejavila vo výbere slovinských jaskynných komplexov do  CAVES programu za účelom prípravy budúcich európskych astronautov. Opäť z Maďarska, ale takisto aj z Česka prišli nedávno taktiež informácie o pripravovaných projektoch družicových konštelácií, čo takisto dokumentuje narastajúcu intenzitu vesmírnych aktivít v strednej Európe. Ešte na úvod roka 2019 sa zviditeľnilo aj Poľsko, ktoré vstúpilo do EU Space Surveillance and Tracking Support Framework, medzinárodnej spolupráce 8 európskych štátov v sledovaní diania na zemských orbitách, ktorá je organizačne zastrešovaná a finančne podporovaná Európskou komisiou.

Udialo (a udeje) sa v slovenskej vesmírnej komunite

9. novembra 2019 – Intenzita vesmírnych a s vesmírom súvisiacich aktivít na Slovensku evidentne narastá. V jesenných mesiacoch prebiehajúceho roka 2019 sme v online priestore zaznamenali viacero nových podujatí, oznámení a ďalších aktualít z prostredia slovenských štátnych a súkromných organizácií, angažujúcich sa v sfére vesmírnych aktivít. Sumár týchto noviniek prinášame v zozname nižšie. Na pôde Ministerstva školstva, vedy, … Čítajte viac

780 dní vo vesmíre amerického raketoplánu X-37B

29. októbra 2019 – Hoci využívanie známych  raketoplánov Space Shuttle bolo v USA ukončené v roku 2011, americká armáda aj v súčasnosti prevádzkuje 2 podobné kozmické lode X-37B pod záštitou programu Orbital Test Vehicle (OTV). Porovnateľne menšie a bez možnosti letov s ľudskou posádkou sú raketoplány X-37B využívané na iné účely, o ktorých americké ozbrojené … Čítajte viac

Česko s novou vesmírnou stratégiou na roky 2020 – 2025

cz sspa17. októbra 2019 – Vláda Českej republiky schválila 14. októbra 2019 nový Národní kosmický plán, na roky 2020 – 2025. Dokument plynule nahradí v súčasnosti platný Národní kosmický plán na roky 2014 – 2019. Na vyše 120 stranách textu stanovuje nový Národní kosmický plán české vízie a ciele v sfére vesmírnych aktivít, identifikuje opatrenia na ich dosiahnutie a ponúka tiež hlbší pohľad na súčasný český vesmírny sektor a príležitosti na jeho budúci rozvoj, predovšetkým v európskom priestore (primárne vesmírne aktivity Európskej vesmírnej agentúry a Európskej únie).

Český kosmický portál informuje, že nový Národní kosmický plán je „strategií České republiky (ČR) v dalším rozvoji kapacit a schopností jejího průmyslu a akademické sféry v oblasti kosmických aktivit, aby byla zajištěna jejich konkurenceschopnost a maximalizována návratnost veřejných investic v oblasti kosmických aktivit a souvisejících oblastech, a aby v důsledku toho byl zvýšen celkový blahobyt občanů ČR“.

Národní kosmický plán 2020 – 2025 v českej verzii.

National Space Plan 2020 – 2025, English version.

Dôležitá zmena v ukrajinskej vesmírnej legislatíve

14. októbra 2019 – Potrebu modernej právnej úpravy vesmírnych aktivít na národnej úrovni rozpoznáva v Európe čoraz viac štátov. Posledným z nich je Ukrajina. Ukrajinský parlament schválil v októbri 2019 modernizáciu už dávnejšie vytvoreného právneho rámca pre realizáciu vesmírnej činnosti. Nový vesmírny zákon (č. 1071) bol prijatý 308 hlasmi v 450-člennom parlamente a najzásadnejšou zmenou, ktorú prináša, je komplexná reforma regulačného rámca pre aktivity súkromného sektora. Ukrajinský vesmírny sektor bol doposiaľ prevažne formovaný činnosťou pod štát spadajúcich organizácií.

Webstránka ukrajinského parlamentu informuje o účele nového zákona nasledovne:

The purpose of the bill is to ensure a stable development, increase investment attractiveness, and create a competitive environment for the development of Ukraine’s space industry both in the public and private sectors. The bill is well pointed at luring private investments in Ukraine’s outer space industry.

Nový ukrajinský vesmírny zákon vytvára podmienky, ktoré obratnejšie reflektujú súčasné trendy vo vesmírnom sektore (rastúce investičné možnosti, angažovanosť súkromného sektora…). Portál Noosphere prináša zhrnutie niekoľkých najdôležitejších ustanovení, ktoré zákon prináša do praxe:

  • umožnenie činnosti v oblasti vývoja a konštrukcie raketových nosičov pre súkromné spoločnosti
  • zjednodušenie prístupu k zahraničným investíciám pre inštitúcie pohybujúce sa vo vesmírnom sektore
  • zrušenie potreby povinného poistenia vesmírneho projektu (nutnosť poistenia zodpovednosti za škodu naďalej zostáva v platnosti)
  • nastavenie fixnej doby licenčného procesu pre raketové štarty štátnou vesmírnou agentúrou na 90 dní
  • zrušenie potreby špeciálnych povolení a licencií doposiaľ vyžadovaných pri činnostiach súkromných spoločností

 

Aká bola ECSL letná škola 2019 – dojmy účastníka

25. septembra 2019 – Európske centrum pre vesmírno právo ECSL usporiadalo v septembri tradičnú letnú školu o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Dejiskom tohtoročnej edície bolo sicílske mesto Messina. V SSPA sme boli nesmierne radi za zvýšený záujem slovenských uchádzačov vedúci k účasti až 3 slovenských účastníkov. Jeden z nich, Denis Kucharský, spísal svoje dojmy, … Čítajte viac

Slovenská účasť na Space Law Moot Court

23. septembra 2019 – Slovenskí študenti sa zúčastnili simulovaného súdneho sporu z oblasti kozmického práva. Historicky prvý slovenský tím v zložení Laura Fotopulosová, Natália Koprdová a Matúš Mažáry sa v máji tohto roku zúčastnil európskeho kola súťaže Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2019, ktoré sa konalo v Paríži na univerzite Paris-Sud. Slovenský tím si počas 5 dní zmeral … Čítajte viac

„GETTING INTO SPACE“ SARIO workshop

13. septembra 2019 – Dňa 18. septembra 2019 v čase od 10:00 do 15:00 sa v hoteli Falkensteiner v Bratislave uskutoční  workshop s expertmi Európskej vesmírnej agentúry. Podujatia sa zúčastnia a zároveň sa predstavia zástupcovia slovenských firiem, ktoré úspešne diverzifikovali portfólio svojich produktov a služieb smerom k vesmírnemu sektoru a inšpirovali  sa efektívnou spoluprácou s výskumnými inštitúciami. © SARIO … Čítajte viac

Blíži sa piaty PECS informačný deň s expertmi z ESA

pecs5. septembra 2019 – Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ohlásilo informačný deň k piatej výzve PECS – PECS 5th Call Briefing Day. Stretnutie s expertmi Európskej vesmírnej agentúry sa uskutoční dňa 19. septembra 2019  v budove Centra vedecko-technických informácií SR v zasadacej miestnosti na 2. poschodí, Lamačská cesta 8/a, Bratislava.

Na stretnutí budú detailne predstavené podmienky podávania projektov v rámci 5. PECS výzvy s možnosťou individuálnych konzultácií možných projektových zámerov s expertmi ESA. Prihlasovanie na PECS 5th Call Briefing Day je možné prostredníctvom nasledovného elektronického formulára a to najneskôr do 12. septembra 2019.

 Informácia o konaní podujatia je tiež dostupná na:http://slovak.space/pozvanka-na-pecs-5th-call-briefing-day/

 

Čaká nás 10-ročný rast štátnych vesmírnych rozpočtov?

7. augusta 2019 – Konzultanská spoločnosť Euroconsult vo svojej novej štúdii Government Space Programs: Benchmarks, Profiles & Forecasts to 2028 odhaduje, že sumárny objem vládnych rozpočtov na vesmírnu činnosť bude kontinuálne narastať minimálne do roku 2028, predstavujúcu hranicu skúmaného obdobia. Štúdia predpovedá, že do roku 2025 by mala celková hodnota objemu vládnych výdavkov na vesmír … Čítajte viac