Letná škola ECSL vesmírnom práve a politike 2022

20. apríla 2022 – Európske centrum pre vesmírne právo ECSL otvorilo prihláškový proces pre tohtoročnú edíciu svojho hlavného vzdelávacieho programu, Letnej školy o vesmírnom práve a vesmírnej politike. Tá sa v tomto roku uskutoční v portugalskej metropole Lisabon v termíne 22. august – 2. september 2022. Slovenská spoločnosť pre vesmírnu politiku SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike a preto koordinuje výber uchádzačov zo Slovenskej republiky.

Bližšie informácie o podávaní prihlášok na letnú školu a príslušné dokumenty potrebné k prihláške sú k dispozícii na príslušných webstránkach ECSL a v článku nižšie. Termín na podávanie prihlášok je 15. máj 2022, prihlášky je potrebné zaslať na emailovú adresu info@vesmirnapolitika.sk. Na uvedenú adresu nás neváhajte kontaktovať s akýmikoľvek otázkami, SSPA každému záujemcovi rada poskytne bližšie informácie o podujatí a samotnom prihláškovom procese.

Európske centrum pre vesmírne právo ECSL je inštitúciou zriadenou v pôsobnosti Európskej vesmírnej agentúry ESA. Letná škola ECSL o vesmírnom práve a vesmírnej politike je jedno z najtradičnejších vzdelávacích podujatí svojho druhu v Európe. Ponúka atraktívny dvojtýždňový program plný prednášok, workshopov a prípravy špecifického projektu, na základe čoho približne 40 účastníkov má možnosť získať teoretické ako aj praktické skúsenosti so sférami vesmírneho práva a vesmírnej politiky. Letná škola je zameraná predovšetkým pre študentov vysokých škôl a mladých profesionálov s právnickým či politologickým vzdelaním. Takéto zameranie však nie je podmienkou, uchádzať o účasť sa môžu aj záujemci z ekonomických, technických či iných prírodovedných smerov.