SSPA a Space Generation Advisory Council

light_bg_sgac-logo-main-rgb-2000px-2Predseda a podpredseda Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku (SGAC), Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník sú národnými kontaktnými bodmi pre organizáciu Space Generation Advisory Council združujúcu študentov a mladých profesionálov pôsobiacich vo vesmírnom sektore. Rozhodli sme sa preto priniesť vám informácie o SGAC a množstve príležitostí, ktoré členstvo v organizácii prináša prostredníctvom niekoľkodielneho seriálu.


Blížiace sa SGAC podujatia:


SGAC seriál