Zásadný miľník v globálnom spravovaní vesmírnych aktivít

copuos-879x485a16. februára 2018 – Technický podvýbor Výboru OSN pre mierové využívanie vesmíru so sídlom vo Viedni (UN COPUOS) prijal dlhodobo očakávané kompendium smerníc pre dlhodobú udržateľnosť vesmírnych aktivít. Ide o prvý komplexný normotvorný dokument, ktoré upravuje povinnosti štátov, súkromných spoločností a všetkých ostatných aktérov vo vesmíre od prijatia Kozmickej zmluvy v roku 1967. Smernice síce nie sú právne záväzné, 87 členských štátov COPUOS, vrátane Slovenskej republiky, sa však ich prijatím dobrovoľne zaväzujú k ich dodržiavaniu a ich zapracovaní do národnej legislatívy.

Medzi opatrenia, ktoré smernice OSN upravujú, patrí okrem iného efektívnejšia registrácia vesmírnych objektov, medzinárodná výmena informácií o prípadných kolíziách na obežných dráhach Zeme, ako aj úpravy v národnej legislatíve členských krajín potrebné pre efektívny dozor nad kozmickými aktivitami.

Z pohľadu Slovenska je mimoriadne dôležitá hneď prvá smernica zo sady 21 smerníc, ktorá sa týka národnej legislatívy. SSPA dlhodobo upozorňuje vesmírnu komunitu v SR na absenciu národnej legislatívy, ktorá je potrebná pre napĺňanie medzinárodnoprávnych záväzkov voči OSN. Národná legislatíva je neodmysliteľnou súčasťou efektívneho spravovania kozmických aktivít, či už ide o družicové alebo iné projekty.

Technický podvýbor COPUOS sa však neuzniesol na 7 smerniciach z celkového balíka 30 smerníc, ktorých budúci vývoj nie je doriešený. Mandát pracovnej skupiny na ich vypracovanie končí v tomto roku. Smernice OSN pre dlhodobú udržateľnosť kozmických aktivít budú schválené v rámci plenárneho zasadnutia COPUOS v júni 2018. Ich odsúhlasenie sa očakáva na jeseň 2018 v rámci zasadnutia 4. výboru 73. Valného zhromaždenia OSN v New Yorku.

Smernice OSN sú verejne dostupné na oficiálnej stránke COPUOS tu.

K ďalším informáciám o vesmírnom práve si prečítajte SSPA Report: Vesmírne právo v kocke.