SSPA na podujatiach ECSL v Paríži

IMG_7981a19. marca 2017 – Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) usporiadalo v dňoch 17. a 18. marca 2017 v centrále Európskej vesmírnej agentúry v Paríži 2 zaujímavé podujatia – Practitioners‘ Forum k témam družicových megazoskupení, a druhý ročník konferencie pre výskumníkov a mladých profesionálov vo sfére vesmírneho práva Young Lawyers’ Symposium, na ktorých sa zúčastnili aj členovia SSPA. SSPA je národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike.

Obe podujatia zaznamenali rekordné počty účastníkov, Practitioners‘ Forum prilákalo do centrály ESA dokonca až vyše 110 expertov, mladých profesionálov a študentov. Potvrdzuje sa tak aj záujem právnickej resp. regulačnej komunity o otázky družicových megazoskupení. Počas Practitioners Fóra odzneli príspevky z úst rôzneho spektra rečníkov, účastníci si tak mohli vypočuť rôzne vnímania, pohľady a perspektívy na túto aktuálnu problematiku.

Druhé podujatie z tradičnej kombinácie marcových podujatí ECSL, Young Lawyers’s Symposium”, bolo prispôsobené mladým výskumníkom a profesionálom z oblasti vesmírneho práva, príp. vesmírnej politiky. Predseda SSPA Tomáš Hrozenský vystúpil v záverečnom paneli sympózia s prezentáciou na tému “Exploring the bottom-up approaches for international governance of space”.

ECSL je inštitúciou zriadenou v organizačnej štruktúre ESA a združuje európsku komunitu expertov na témy vesmírneho práva a súvisiacich regulačných mechanizmov. Od jesene 2016 je SSPA národným kontaktným bodom pre ECSL v Slovenskej republike. Na portáli SSPA sa tak môžete dozvedieť všeobecné ako aj aktuálne informácie súvisiace s ECSL. Už o niekoľko mesiacov, v septembri 2016 sa uskutoční ďalší ročník dlhoročne úspešnej letnej školy o vesmírnom práve a politike, na ktorej slovenskí účastníci nechýbali od roku 2014. Prihlášky na účasť budú otvorené v priebehu neskorších jarných mesiacov tohto roku. O letnej škole, ako aj ďalších príležitostiach pre slovenských študentov a mladých profesionálov zaujímajúcich sa o vesmírne právo diskutovali počas dvojdňového programu v Paríži členovia SSPA Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník s výkonným tajomníkom ECSL Nicholasom Puschmanom. V priebehu roka 2017 budeme aj naďalej prinášať aktuálne informácie o príležitostiach, ktoré ponúka ECSL.

FullSizeRender 14
Diskusiu počas Practitioners Fóra otvoril príhovorom generálny riaditeľ ESA Jan Woerner
IMG_7992
Členovia SSPA Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník s výkonným tajomníkom ECSL Nicholasom Puschmanom