Slovenská účasť na Space Law Moot Court

Manfred-Lachs-International-Space-Law-moot-2019-Amity-Noida23. septembra 2019 – Slovenskí študenti sa zúčastnili simulovaného súdneho sporu z oblasti kozmického práva. Historicky prvý slovenský tím v zložení Laura Fotopulosová, Natália Koprdová a Matúš Mažáry sa v máji tohto roku zúčastnil európskeho kola súťaže Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition 2019, ktoré sa konalo v Paríži na univerzite Paris-Sud. Slovenský tím si počas 5 dní zmeral vedomosti v oblasti kozmického práva so študentami z celej Európy. Tohtoročný prípad sa zaoberal vesmírnymi zdrojmi a ich vojenským využitím. Účasti na ústnom kole v Paríži predchádzala niekoľkomesačná príprava a vypracovanie písomného podania zadaného prípadu. V celom procese prípravy slovenskému tímu mentoroval člen Slovenskej spoločnosti pre vesmírnu politiku SSPA Lucius Klobučník.

Slovenský tím síce prvé miesto nevybojoval, ale účasť nášho tímu pomohla rozšíriť povedomie o kozmickom práve na Právnickej fakulte UK v Bratislave, kde členovia tímu študujú, a taktiež aj do budúcna inšpirovať potenciálnych účastníkov tejto súťaže.

Manfred Lachs Space Law Moot Court Competition je každoročne organizovaná súťaž simulovaych súdnych sporov z oblasti vesmírneho práva určená predovšetkým pre vysokoškolských študentov právnických semrov. Koordináciu európskeho kola súťaže, ktoré predchádza celosvetovému finále, zabezpečuje Európske centrum pre vesmírne právo ECSL, v ktorom SSPA pôsobí ako národný kontaktný bod pre SR.

moot