Čaká nás 10-ročný rast štátnych vesmírnych rozpočtov?

positiv_graf7. augusta 2019 – Konzultanská spoločnosť Euroconsult vo svojej novej štúdii Government Space Programs: Benchmarks, Profiles & Forecasts to 2028 odhaduje, že sumárny objem vládnych rozpočtov na vesmírnu činnosť bude kontinuálne narastať minimálne do roku 2028, predstavujúcu hranicu skúmaného obdobia. Štúdia predpovedá, že do roku 2025 by mala celková hodnota objemu vládnych výdavkov na vesmír narásť na úroveň 84,6 miliárd zo súčasných 70,9 miliárd USD. Tento odhadovaný trend je zaujímavý aj pre Slovenskú republiku, kde s blížiacim sa koncom PECS fázy prístupového procesu do ESA bude nevyhnutná verejná diskusia v súvislosti s nastavením budúcej výšky slovenských verejných výdavkov na vesmírnu činnosť. Globálne stúpajúce štátne výdavky na vesmír dokumentujú rastúci záujem medzinárodného spoločenstva o prieskum a vyžívanie kozmického priestoru. 

V prvých troch prebehnutých PECS výzvach preinvestovala SR do slovenských vesmírnych projektov dokopy 4,05 mil. EUR (cca 1,35 mil. EUR ročne). Čo sa výsostne finančných otázok týka,  SSPA v minulosti odhadla, že pre potreby plného členstva SR v ESA bude dôležité zabezpečenie ročného príspevku do rozpočtu agentúry vo výške 3 – 6 miliónov EUR. Pre porovnanie, každoročný český príspevok do ESA sa dnes pohybuje na úrovni vyše 30 miliónov EUR.

© Euroconsult