Vesmír čoraz častejšie bezpečnostnou témou aj v Európe

Untitleda231. júla 2019 – O tom, že využívanie vesmíru na vojenské alebo širšie bezpečnostné účely je v posledných mesiacoch a rokoch vo svete čoraz intenzívnejšie, minimálne v deklaratórnej rovine, sme už informovali na webe SSPA, napr. v súvislosti s prebiehajúcim procesom vytvárania vesmírnych síl v USA. Európske krajiny nezostávajú pozadu a v európskom prostredí je dnes tiež badateľný nárast záujmu o intenzívnejšie prepojenie vesmírnych technológií do bezpečnostných politík štátov, ktoré teda okrem spoločných, predovšetkým civilných aktivít cez rámce EÚ a ESA majú záujem prehĺbiť aj svoju vlastnú vojenskú prítomnosť vo vesmíre. Príkladmi v tomto kontexte sú čerstvo publikované strategické dokumenty vo Francúzsku a Taliansku, či do médií uniknutý obsah blížiacej sa britskej vesmírnej obrannej stratégie.

Tieto nové dokumenty odzrkadľujú, že najvýraznejší záujem o vesmír v kontexte bezpečnostnej politiky je príznačný pre tie väčšie európske krajiny, ktoré sa výraznejšie angažujú v medzinárodnej politike a ich zahraničnopolitické záujmy presahujú európsky svetadiel. Strategické vnímanie vesmírnych technológií je dlhodobou realitou v aktivitách na úrovni Európskej únie, avšak iniciovaný trend národných stratégií, ktoré deklarujú vesmír ako oblasť strategického záujmu a dôležitý komponent bezpečnostnej politiky štátu, stále potvrdzuje, že aj v Európe zostáva zahraničná politika národných štátov stále aktívna a závislá okrem iného aj na vesmírnych technológiách. A v globálnom meradle takisto poukazuje na to, že vojenské využívanie vesmíru rozhodne nie je na ústupe, práve naopak.