Nový portugalský vesmírny zákon

aa1. februára 2019 – Trend prijímania národných vesmírnych zákonov pokračuje v Európe aj v roku 2019. Po viacerých čerstvo prijatých vesmírnych legislatívach v Európe v minulom roku (o ktorých sme informovali aj na webe SSPA), vstúpil koncom januára 2019  do platnosti nový vesmírny zákon v Portugalsku. Jeho ustanovenia obsahujú štandardne využívané nástroje národnej regulácie vesmírnych aktivít, akými sú napr. centrálny autorizačný orgán, pravidlá bezpečnosti a udržateľnosti, otázky zodpovednosti za prípadnú škodu, náležitosti licenčného procesu a pod.

Na potrebu prijatia vesmírneho zákona aj v podmienkach Slovenskej republiky SSPA dlhodobo upozorňuje. V máji 2018 sme za týmto účelom usporiadali aj workshop o vesmírnych legislatívach. V súčasnosti prebieha príprava textu vesmírneho zákona na pôde Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Účelom takéhoto právneho dokumentu nie je obmedzovať vesmírnu činnosť verejných či súkromných subjektov ale transparentne nastaviť spoločné a férové pravidlá hry, ktoré zrozumiteľne a efektívne napomáhajú zodpovednej realizácii vesmírnej činnosti. Potvrdzuje to aj aktuálny portugalský zákon. Jeho hlavné znaky sú v angličtine dostupné napr. tu, tu alebo tu. Portugalsko dnes patrí k tým aktívnejším európskym štátom vo vesmírnom sektore a oplatí sa sledovať miestny vývoj. Nedávno bola v krajine publikovaná stratégia rozvoja vesmírnych aktivít do roku 2030, medializované tiež boli prvotné kroky smerujúce k vybudovaniu kozmodrómu na Azorských ostrovoch.