Firmy s plánmi ťažby vo vesmíre s novými vlastníkmi

Screen Shot 2019-01-04 at 15.10.50 copya6. januára 2019 – V priebehu posledných rokov získali vo vesmírnom sektore na popularite vízie plánovaného využívania nerastného bohatstva a jeho následného komerčného využívania, o čom sme informovali aj na webe SSPA. V prostredí USA a Luxemburska boli iniciované kroky k vytvoreniu priaznivého regulačného prostredia, viacero súkromných spoločností začalo realizovať prvotné aktivity späté s cieľom komerčne využiť rôznorodé nerastné zdroje vo vesmíre. Dve pravdepodobne najznámejšie firmy, Planetary Resources a Deep Space Industries, však prechádzali v nedávnom období turbulentným vývojom a finančnými problémami a v posledných mesiacoch boli nakoniec obidve subjektom akvizícií inými spoločnosťami.

Takmer dekádu fungujúca Planetary Resources bola v októbri 2018 kúpená Blockhain spoločnosťou ConsenSys. Deep Space Industries, vytvorená v roku 2012, bola zase na prelome rokov zaradená do portfólia výrobcu kozmických systémov Bradford Space a premenovaná na Bradford Space, Inc. Činnosť týchto firiem spätá s ťažbou vo vesmíre zostáva nateraz aktuálnou, je však otázne v akom tempe bude napredovať a či po akvizíciách nedostane prednosť iná technologická aktivita v ich portfóliu.

Obidve pôvodné spoločnosti zaznamenali v priebehu posledných rokov problém so získavaním investícií a doposiaľ nedokázali v adekvátnej miere naplniť svoju pôvodne deklarovanú víziu. V kontexte mediálnej pozornosti ako aj čoraz väčšieho záujmu o tému využívania zdrojov v kozme zo strany verejného sektora, sa ukazuje, že vízie o efektívnu realizáciu týchto plánov budú napredovať pomalšie, vo vesmírnom sektore však tento trend nie je nezvyčajným.