Pokuta pre Swarm Technologies

Screen Shot 2019-01-02 at 16.41.412. januára 2019 – Americký startup Swarm Technologies, ktorý začiatkom roka 2018 vypustil na indickej rakete neautorizované 4 pikosatelity (SpaceBee), dostal pokutu 900 000 amerických dolárov od amerického regulačného úradu Federal Communications Commission (FCC) za porušenie pravidiel, respektíve za vypustenie neautorizovaných satelitov. O tomto prelomovom prípade z hľadiska dodržiavania národných regulácií a medzinárodného práva, a z nich možné vyplývajúce postihy, informovala aj SSPA v polovici marca 2018.

Ešte pomerne nízka pokuta za porušenie pravidiel (pokuty sa môžu pohybovať aj v rozmedzí miliónov dolárov) je jasným signálom pre súkromné spoločnosti, ktoré by chceli nasledovať príklad Swarm Technologies. Vytvorenie jasných pravidiel v oblasti autorizácie a licencie vesmírnych systémov je v dnešnej dobe diskutované aj na Slovensku. Možno predpokladať, že narastajúcim záujmom o vesmírne aktivity na Slovensku vznikne postupný tlak na vytvorenie uceleného právno-regulatívneho rámca aj v slovenskom prostredí. Do tohto porcesu sa po odbornej stránke aktívne zapája aj SSPA, ktorá je nie len národným kontaktným bodom pre Európske centrum pre vesmírne právo (ECSL) ale aj aktívne organizuje panely a diskusie medzi slovenskými a zahraničnými odborníkmi.