SSPA opäť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva

sspalsmp201810. júla 2018 – Aj počas letných prázdninových mesiacov pokračujeme v SSPA v našej vzdelávacej iniciatíve pre slovenských vysokoškolských študentov s cieľom poskytnúť teoretické ako aj praktické poznatky k relevantným aktuálnym otázkam vesmírnej politiky, práva alebo bezpečnosti. Tento týždeň sme opäť po roku mali byť možnosť súčasťou Letnej školy medzinárodného práva, týždňového vzdelávacieho podujatia pre vysokoškolských študentov a mladých profesionálov pôsobiacich alebo sa zaujímajúcich o medzinárodné právo.

LŠMP 2018 sa tento rok koná na pôde Právnickej fakulty UK v Bratislave, organizačne ju primárne zabezpečujú ELSA Slovensko a Slovenská spoločnosť pre medzinárodné právo. Po dobrej odozve k bloku venovanom súčasným trendom vo vesmírnom práve, ktorý sme v SSPA poskytli v rámci LŠMP minulý rok, sme aj v tohtoročnej edícii pripravili pre účastníkov Letnej školy medzinárodného práva seminár obsahujúci informácie predovšetkým k aktuálnym výzvam v oblasti právneho a regulačného vymedzenia vesmírnych aktivít na medzinárodnej ako aj národnej úrovni.

Diskusia a riešenie príkladov počas bloku k vesmírnemu právu: