Americký start-up vypustil do vesmíru neautorizované družice

MzAyOTk5OQa 16. marca 2018 – Indická vesmírna agentúra ISRO (Indian Space Research Organisation), pri opätovnom skúmaní zodpovednosti za nedávno vypustené štyri micro družíce typu cubesat zistila, že americký federálny úrad FCC (Federal Communications Commission) mesiac pred štartom oboch družíc zamietol ich autorizáciu, no pravdepodobne spoločnosť, ktorá družice vyvinula, Swarm Technologies, o tom svojich partnerov neinformovala. Otázkou je, kto je teraz zodpovedný za družice americkej spoločnosti a kto bude zodpovedný za ďalší priebeh projektu. IEEE Spectrum upozornila, že americkej start-up spoločnosti Swarm Technologies nebola udelená licencia k družiciam SpaceBee, ktoré dopravil nosič PSLV 12. januára 2018 na obežnú dráhu Zeme.

Popis projektu štyroch družíc je rovnako veľmi strohý. Uvádza sa, že družice majú slúžiť na komunikáciu a prenos dát, respektíve testovať zariadenia pre tzv. „Space Based Internet of Things“ blízke spoločnostiam Google a Apple. Dá sa predpokladať, že projekt bol úzko spätý s vývojom internetového prenosu prostredníctvom družíc. Úrad FCC neautorizoval družice kvôli ich technickým parametrom, ktoré neumožňujú dostatočné monitorovanie objektu na obežnej dráhe Zeme. FCC v USA autorizuje družice vyrobené americkým vesmírnym sektorom, vrátane podnikateľského, a zodpovedá za uplatňovanie súvisiacich medzinárodných dohovorov a národnej legislatívy.

Tento, nie však ojedinelý prípad ukázal, že prístup národných úradov pre kontrolu a udržateľnosť vesmírnych aktivít je zásadný. Ďalším vážnym problémom nie je len veľkosť, ale aj správne určenie frekvenčného pásma pre prevádzku družice. V prípade projektu SpaceBee operátor žiadal povolenie na prevádzku týchto družíc na špecifickom pásme 137.95 MHz a to na základe experimentálnej licencie FCC. Podľa online databázy Medzinárodnej telekomunikačnej únie (ITU) nebola zaslaná americkou stranou ani žiadosť o registráciu API (tzv. Advanced Publication Information). Tá predstavuje prvý krok pre medzinárodnú registráciu frekvencií pre družicové projekty.

Z pohľadu ostatných aktívnych projektov na obežnej dráhe Zeme možno len dúfať, že tieto družice neboli alebo nebudú aktivované. Ich činnosť by spôsobovala škodlivé rušenie napríklad citlivým meteorologickým systémom (napr. americkej NOAA, európskeho systému METOP alebo ruského METEOR-3M). Tieto systémy pracujú v rovnakom pásme ako SpaceBee a boli oveľa skôr notifikované, a tým pádom z právneho hľadiska aj chránené medzinárodne platnými rádio-reguláciami ITU.

Rozhodnutím komisie tak môže nastať prelomová situácia z pohľadu uplatnenia medzinárodných dohovorov, respektíve článku VI. Kozmickej zmluvy. Za autorizáciu v mnohých krajinách zodpovedajú úradné komisie. V spojitosti so Slovenskom a jeho nedávnym úspechom prvej družice vypustenej na obežnú dráhu Zeme, rovnako agentúrou ISRO, nastáva súvisiaca otázka: Kto autorizoval prvý slovenský satelit? K tejto zodpovednosti a jej ukotveniu v národných právnych poriadkoch alebo regulačných mechanizmoch sa Slovensko (rovnako ako USA alebo desiatky ďalších krajín) zaviazalo ratifikáciou Kozmickej zmluvy už z obdobia Československa, nakoľko Kozmická zmluva vstupovala do platnosti pred 50 rokmi.

Na Slovensku sú v súčasnosti kompetencie autorizácie vesmírnych objektov nejasné a prerozdelené naprieč širokým spektrom vládnych agentúr a orgánov, vrátane Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb, Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu, či Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí. Inými slovami, ak by došlo k podobnej situácii na Slovensku ako so spoločnosťou Swarm Technologies, kto preberá za daný nebezpečný vesmírny objekt zodpovednosť? Príklad z USA ukazuje, že aktivity vo vesmíre, vrátane projektov súkromného start-up sektora, potrebujú adekvátny autorizačný mechanizmus (detailne definovaný, no zároveň férový a stimulujúci rozvoj domácich vesmírnych aktivít), dohľad a pravidelné monitorovanie priebehu projektu a prevádzky služby.