Druhý úspešný start-up v dobíjaní vesmíru

rocketlab copya5. februára 2018 – Start-up RocketLab 20. januára 2018 úspešne otestoval svoj raketový nosič a na orbitálnu dráhu vypustil historické prvé dve družice z územia Nového Zélandu. RocketLab sa tak ako druhá úspešná súkromná spoločnosť pripojila k príbehu spoločnosti Space X. Zámerom tejto takisto americkej spoločnosti je poskytnúť trhu s vesmírnymi technológiami nové možnosti pre nízkorozpočtové projekty, ako napríklad družice typu cubesat. Príbeh spoločnosti Rocketlab potvrdzuje dôležitosť podpory vlády, vrátane vytvorenia adekvátnych regulácií a právnych predpisov, tak, ako to doteraz činila napríklad práve novozélandská vláda. Úspešným januárovým štartom raketového nosiča „Electron“ sa Nový Zéland stáva členom exkluzívneho klubu krajín s vlastnou spôsobilosťou raketových systémov pre potreby vesmírnych aktivít.

Medzi tieto krajiny patria Spojené štáty americké, Rusko, Čína, ESA (Francúzsko), Japonsko, India, Južná a Severná Kórea, či v minulosti aktívny Izrael alebo Irán. O rozvoj trhu a nadviazanie tradície sa pokúša aj Ukrajina alebo Brazília, ktorá sa snaží vybudovať svoj vlastný kozmodróm. Ukazuje sa, že v budúcnosti by mala záujem o vybudovanie súkromného kozmodrómu pre sub-orbitálne lety aj Veľká Británia, ktorá v minulosti taktiež disponovala vlastnými raketovými technológiami. Medzi krajiny, ktoré nedisponujú svojimi vlastnými kapacitami, ale poskytujú svoje územia patrí tradične Kazachstan, v minulosti napríklad Austrália. Do tejto skupiny možno už zaradiť aj Nový Zéland.

rocketlab2Podľa medzinárodných dohovorov, štát, z ktorého územia sa vypúšťa vesmírny objekt, je zaň plne alebo čiastočne zodpovedný. Úspech spoločnosti RokcketLab ukazuje, že aj rozvoj súkromných raketových technológií môže mať pozitívny dosah na rozvoj národného vesmírneho sektoru. K úspechu je ale potrebné vytvoriť vhodné podmienky s jasne stanovenými pravidlami (napr. právo Nového Zélandu, Nórska alebo Švédska ). Na druhej strane, spolupráca medzi novozélandskou vládou a spoločnosťou Rocketlab sa zdá byť založená na silne podnikateľskom princípe, respektíve, samotné kapacity nepodliehajú priamo pod nijakú vládnu agentúru Nového Zélandu. Vzťah medzi vládou a spoločnosťou RocketLab je teda čisto komerčný. Pri raketových systémoch a ich praktickom využívaní však dôležitú úlohu zohráva geografická poloha krajiny, z územia ktorej raketa vyštartuje. To pri výbere Nového Zélandu spoločnosťou RocketLab zdá sa rozhodlo, vrátane vhodnej polohy raketového centra na polostrove Mahia.

Spolupráca s európskymi krajinami ako Nórsko, Švédsko, prípadne v budúcnosti aj Rumunsko s odvážnymi ambíciami na pobreží Čierneho mora, sa zdá byť zaujímavou cestou aj pre Európu alebo Slovensko. Tieto krajiny sa snažia o rozvoj svojich existujúcich alebo budovania nových vesmírnych stredísk, majú právnu a regulačnú úpravu a aktívne vyhľadávajú možnosti aj prostredníctvom spolupráce v ESA. Na poli vývoja raketových technológií však vždy tradične dominujú spoločnosti z Francúzska, Nemecka, alebo Talianska, ako dodávatelia pre projekty ESA a medzinárodný export.