10. výročná konferencia k Európskej vesmírnej politike

sefcovic copy25. januára 2018 –  V dňoch 23. – 24. januára 2018 sa v Bruseli už po desiaty raz konala každoročná konferencia k Európskej vesmírnej politike, organizovaná pod záštitou Európskeho parlamentu, Európskej komisie a Belgickej vlády. Počas dvoch dní sa v hlavnom meste EÚ stretli desiatky zástupcov vlád, priemyslu, vedecko-výskumnej komunity a tretieho sektora, aby prediskutovali hlavné problémy a ciele súčasných európskych aktivít v kozme . Tento rok sa konferencia sústredila na oblasti prosperity a udržateľnosti rozvoja, socio-ekonomickej dimenzie vesmírnej činnosti, bezpečnosti a obrany, vedy a inovácií, či digitalizácie. Nosnou témou bolo definovať budúci rozvoj európskej vesmírnej stratégie a financovania vesmírnych aktivít EÚ po roku 2020.

spcnf

Účastníci, ako každoročne, mali možnosť diskutovať priamo so zástupcami najdôležitejších inštitúcií, ako EÚ, ESA, či EUMETSAT. Medzi nich patril už tradične aj podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič, dlhoročný podporovateľ európskych vesmírnych aktivít, a zodpovedný eurokomisár za budovanie energetickej únie. Vo svojom príhovore k účastníkom konferencie podotkol, že rozvoj vesmírneho sektora je kľúčovým aspektom pre úspešnú budúcnosť Európy. V súčasnosti Európsky vesmírny sektor zamestnáva cez 230 000 vysokokvalifikovaných pracovníkov s ročným obratom takmer 50 miliárd EUR, predstavujúc tak asi pätinu z globálneho vesmírneho sektora. Zdôraznil, že vesmírne technológie zasahujú do každodenného života občanov EÚ čoraz viac, vrátane využívania satelitných aplikácií a dát podporovaných alebo získaných prostredníctvom programov Galileo a Copernicus. Pre ešte úspešnejšiu a udržateľnú budúcnosť bude, podľa Šefčoviča, potrebné zabezpečiť dostatok finančných zdrojov, realizovať ciele Európskej vesmírnej stratégie z roku 2016 do konkrétnych programov, či vyčleniť adekvátny priestor pre vesmírne aktivity EÚ v jej nasledovnom viacročnom finančnom rámci po roku 2020.