REPORT: Medzinárodné vesmírne právo v kocke

sspakreportu34. septembra 2017 – V priebehu roka 2017 Vám prinášame už v poradí tretí zo série SSPA reportov, tentokrát zameraný na najdôležitejšie otázky medzinárodného vesmírneho práva. SSPA reporty získali v priebehu roka 2017 štandardizované ISSN číslo pre periodické publikácie, na webe SSPA Vám budeme poskytovať ďalšie odborné texty na témy vplývajúce na rozvoj slovenského vesmírneho sektora aj v najbližších mesiacoch. SSPA Report 03: Medzinárodné vesmírne právo v kocke vypracovali Tomáš Hrozenský a Lucius Klobučník a k dispozícii je na tomto odkaze. Predchádzajúce SSPA reporty si môžete prezrieť na príslušnej podstránke.

Screen Shot 2017-09-04 at 01.35.11Ľudská činnosť v kozmickom priestore, či už ide o prieskum a dobývanie vzdialenejších končín Slnečnej sústavy alebo využívanie družíc a družicových systémov na obežných dráhach Zeme, podlieha medzinárodnej právnej a regulačnej úprave. Bez ohľadu na to, aký je charakter danej vesmírnej aktivity, každá vesmírna činnosť musí byť realizovaná v súlade s medzinárodno-právnymi záväzkami a regulačnými rámcami, ku ktorým sa väčšina štátov sveta hlási prostredníctvom podpísania a ratifikácie príslušných medzinárodných zmlúv, resp. členstva v medzinárodných organizáciách zaoberajúcich sa vesmírnou činnosťou. Prezentovaná štúdia približuje základné informácie o medzinárodnom vesmírnom práve – historický kontext vzniku, základné právne a regulačné mechanizmy a práva a povinnosti v nich obsiahnuté, ako aj otázky súčasných výziev, budúceho právneho ukotvenia dnešných a budúcich technologických trendov, či premietnutie medzinárodno-právnych záväzkov do národných legislatív, čo je aktuálnou témou aj v podmienkach Slovenskej republiky. Čítaj viac.